Publikacja "World Health Statistics 2012" stanowi roczne zestawienie danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących kwestii zdrowotnych dla 194 państw członkowskich. Raport zawiera podsumowanie postępów w drodze do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals – MDGs ) oraz związanych z nimi dalszych planów. Dzięki publikacji można też zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat:

  • rosnącego problemu chorób niezakaźnych, które już w roku 2008 stanowiły przyczynę 63% zgonów na świecie,
  • otyłości jako jednego z coraz bardziej powszechnych problemów zdrowotnych,
  • pogorszenia warunków życia inicjujących choroby serca, jak i inne choroby przewlekłe, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie,
  • rosnących kosztów finansowych ponoszonych przez społeczeństwo w związku z korzystaniem z opieki zdrowotnej.

Broszura informacyjna: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2012_Brochure.pdf
Raport: http://www.who.int/healthinfo/EN_WHS2012_Full.pdf

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP