W dniu 21.12.2012 r. odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego Dyrektor złożył życzenia świąteczne i noworoczne dziękując za współpracę w minionym roku. Pożegnał również pracowników odchodzących na emeryturę:
- mgr. Jerzego Mikulskiego,
- prof. dr. hab. Marka Jakubowskiego,
- dr. hab. Stanisława Tarkowskiego, prof. IMP,
- prof. dr. hab. Wiesława Sułkowskiego.

W dalszej części spotkania prof. Rydzyński wręczył:
• dyplomy doktora habilitowanego:
- dr hab. Beacie Kręcisz,
- dr hab. Edycie Reszce,
- dr hab. Ewie Zamysłowskiej-Szmytke,
- dr hab. Beacie Pepłońskiej,
- dr. hab. Tadeuszowi Hałatkowi,
• dyplomy doktorskie:
- dr Renacie Winnickiej,
- dr Alicji Pas-Wyroślak,
• nominacje na stanowiska profesorów nadzwyczajnych:
- dr hab. Beacie Kręcisz,
- dr hab. Edycie Reszce,
- dr hab. Małgorzacie Pawlaczyk-Łuszczyńskiej,
• nominacje na funkcje zastępców dyrektora, pełnomocników dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych.

 


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP