Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami naszych czasopism (spisy treści poniżej). Jednocześnie przypominamy, że od roku 2013 „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” przestaje być kwartalnikiem i będzie ukazywać się co dwa miesiące, czyli wydawanych będzie 6 numerów w roku. Z kolei w dwumiesięczniku „Medycyna Pracy” od roku 2012 istnieje możliwość publikowania w języku angielskim – zachęcamy do nadsyłania artykułów w takiej formie.

 

Spisy treści aktualnych numerów czasopism:

„International Journal of Occupational Medicine and Environmental
Health”
nr 4/2012

REVIEW PAPERS
Indirect costs in patients with coronary artery disease and mental disorders: A systematic review and meta-analysis  
A. Haschke, N. Hutter, H. Baumeister

Exposure to environmental and attention-deficit / hyperactivity disorder in children – A review of epidemiological studies  
K. Polańska, J. Jurewicz, W. Hanke

ORIGINAL PAPERS
Analysis of inner ear potassium recycling genes as potential factors associated with tinnitus    
M. Pawełczyk, E. Rajkowska, P. Kotyło, A. Dudarewicz, G. van Camp, M. Śliwińska-Kowalska

High-energy liquid jet technology – risk assessment in practice        
I.M. Hlavačova, I. Mulicka

The prevalence of cardiovascular disease risk factors in normotensive, pre-hypertensive and hypertensive South African colliery executives            
J. Grace, S. Semple

The relationship between working schedule patterns and the markers of the metabolic syndrome: comparison of shift workers with day workers           
I. Mohebbi, K. Shateri, M. Seyedmohammadzad

Octabromodiphenyl ether – porphyrogenicity after repeated administration to rats      
E. Bruchajzer, B. Frydrych, J.A. Szymańska

Fertility and developmental toxicity studies of diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) in rats    
K. Sitarek, J. Gromadzińska, P. Lutz, J. Stetkiewicz, R. Świercz, W. Wąsowicz

Readiness for change and job satisfaction in a case of lean management application – A comparative study   
A. Lipińska-Grobelny, E. Papieska

A new quantitative approach to measure perceived work-related stress in Italian employees     
G. Cevenini, I. Fratini, R. Gambassi

Heart rate variability (HRV) analysis in radio and TV broadcasting stations workers      
A. Bortkiewicz, E. Gadzicka, W. Szymczak, M. Zmyślony

Work-related health emergency cases due to hydrofluoric acid exposures reported to Texas Poison Centers   
M.B. Forrester

Allergy to orthopaedic metal implants – A prospective study        
B. Kręcisz, M. Kieć-Świerczyńska, D. Chomiczewska-Skora

The relationship between antibiotic therapy in early childhood and the symptoms of allergy in children aged 6–8 years – the questionnaire study results          
F. Raciborski, A. Tomaszewska, J. Komorowski, P. Samel-Kowalik, A.Z. Białoszewski, A. Walkiewicz, A. Lusawa, J. Szymański, D. Opoczyńska, M. Drużba, J. Borowicz, A. Lipiec, W.J. Kapalczyński, B. Samoliński

Progression of small, irregular opacities in chest radiographs of former asbestos workers     
B. Świątkowska, W. Sobala, Z. Szubert

Immunological determinants in a murine model of toluene diisocyanate-induced asthma     
D. Świerczyńska-Machura, J. Walusiak-Skorupa, E. Nowakowska-Świrta, J. Piasecka-Zelga, R. Świercz, C. Pałczyński

CASE REPORTS
Direct and airborne contact dermatitis in a beekeeper from the Małopolska region      
Katarzyna Basista

The relationship between manganism and the workplace environment in China      
Y. Wang, J. Xue, S. Cheng, Y. Ding, J. He, X. Liu, X. Chen, Y. Wang, X. Feng, Y. Xia

Anosmia after exposure to a pyrethrin-based insecticide: A case report       
F. Gobba, C. Abbacchini

LETTERS TO EDITOR
Response to the letter of Dr. C. Cassini et al.         
A.K. Nersesyan

Response to the letter of Dr. A. Nersesyan         
C. Cassini, C. Calloni, G. Bartolini, S.C. Garcia, M.A. Dornelles, J.A. Pegas Henriques, B. Erdtmann, M. Salvador

BIBLIOGRAPHIC REVIEW
Polish bibliography of occupationaly medicine, 2011         
G. Kowalczyk

„Medycyna Pracy” nr 6/2012

PRACE ORYGINALNE
Ocena wielkości indywidualnych równoważników dawek Hp(0,07) u pracowników medycznych zawodowo
narażonych na działanie promieniowania jonizującego w latach 2001–2011
S. Papierz, J. Kacprzyk, Z. Kamiński, M. Adamowicz, M. Zmyślony 
     
Ocena dawek otrzymywanych przez pacjentów poddanych badaniom tomografii komputerowej
J. Domienik, M. Zmyślony          

Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem
A. Cyran, M. Wiszniewska, J. Walusiak-Skorupa       

Wybrane zagadnienia orzekania o stanie zdrowia i zdolności do prowadzenia pojazdów osób po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych
H. Sińczuk-Walczak, Z. Szubert, W. Szymczak, A. Walczak      

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych
ze spalin biodiesla
M. Szewczyńska, M. Pośniak         

PRACE POGLĄDOWE
Dobre praktyki w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i problemy związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym
A. Kleniewska, M. Lewańska, J. Walusiak-Skorupa       

Zdolności wzrokowe starszych kierowców – przegląd badań symulatorowych
A. Andysz, D. Merecz         

Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
D. Augustyńska, D. Pleban, J. Radosz        

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABMP) i jego zastosowanie w medycynie pracy
I. Czaja-Mitura, A. Bortkiewicz        

Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne
M. Gołofit-Szymczak, A. Jeżewska, A. Ławniczek-Wałczyk, R.L. Górny     

Walidacja metod pomiarowych i szacowanie niepewności pomiaru czynników chemicznych w powietrzu
na stanowiskach pracy
M. Dobecki           

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP