W dniach 19-20 listopada 2012 r. w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca transportu publicznego.


Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy miejskich przedsiębiorstw, zakładów komunikacyjnych oraz zarządów transportu z całej Polski. Kierownik projektu - Pani profesor IMP Alicja Bortkiewicz omówiła wykorzystanie symulatorów w badaniach kierowców, a Dyrektor ETC – PZL Aerospace Industries  Zbigniew Uchman przedstawił możliwości zastosowania symulatorów w procesie szkolenia kierowców. Ponadto pracownicy Instytutu przybliżyli słuchaczom problematykę chorób takich jak: cukrzyca, padaczka czy dolegliwości związane z chorobami narządu wzroku i ich wpływu na prowadzenie pojazdów. Poruszona została także problematyka wpływu rytmów dobowych i funkcji fizjologicznych na zdolność prowadzenia pojazdów oraz dokonano podsumowania programu profilaktycznego wdrożonego wśród kierujących pojazdami komunikacji miejskiej łódzkiego MPK.

Najważniejszą część konferencji stanowiły warsztaty, podczas których zaprezentowano uczestnikom imprezy pierwszy w Polsce symulator jazdy autobusem, na którym mogli osobiście przetestować swoje umiejętności.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP