7 listopada w Łodzi rozpoczęło się dwudniowe spotkanie dotyczące wykorzystania doświadczeń biznesu w budowie innowacyjnej gospodarki regionów. W ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego odbyły się liczne sesje tematyczne i  panele dyskusyjne dotyczące branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, bio- i nanotechnologii, IT/ICT, przemysłu lekkiego, przemysłu mody, infrastruktury i transportu, ekologicznego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Instytut Medycyny Pracy przyłączył się do dyskusji na Forum skupiając się  głównie na problemach bio- i nanotechnologii. Dyrektor Instytutu prof. dr. hab. med. Konrad Rydzyński  pierwszego dnia wziął udział w dyskusji panelowej rozpoczętej wykładem wprowadzającym „Rozwój przez innowacje: kopiuj-wklej 2.0”.  Kolejnego dnia  prof. K. Rydzyński w salonie branżowym „Bio- i nanotechnologie” przedstawił prezentację dotyczącą zastosowania dobrych praktyk w zakresie działalności bio- i nanotechnologicznej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

www.forum.lodzkie.pl

 

 

forum gospodarcze

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP