Instytut Medycyny Pracy zgłosił do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, zdjęcia promujące projekt: „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym”, koordynowany przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii pod kierownictwem dr hab. n. med. Alicji Bortkiewicz, prof. IMP.

Zdjęcie wykonane przez panią Monikę Schmidt-Iltchev z Biura Zarządzania Projektami zajęło III miejsce w kategorii projektów unijnych: innowacje i wiedza.

Celem konkursu była promocja efektów płynących z realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych z Narodowej Strategii Spójności oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.
Pierwszy etap konkursu polegał na nadsyłaniu zgłoszeń oraz umieszczeniu zdjęć w serwisie www.panoramio.com. Spośród przesłanych propozycji wybranych zostało maksymalnie siedem najlepszych prac w ramach każdej z następujących kategorii: innowacje i wiedza, sport i turystyka, kultura i rewitalizacje. W drugim etapie głosowano na najlepsze zdjęcia projektów w ramach każdej kategorii poprzez serwis www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas odbywającego się w Łódzkim Domu Kultury IV Forum Funduszy Europejskich w dniu 26 października 2012 r.

Gratulujemy!


Więcej:
http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/projekty_unijne_gm/
 


Nagrodzone zdjęcie:


fot. Monika Schmidt-Iltchev

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP