Konferencja została zorganizowana przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Konsorcjum BioTechMed reprezentowane w szczególności przez Politechnikę Łódzką, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera i odbyła się w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Dubois 114/116, którego otwarcie nastąpiło 15.10.2012 r..

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był przeglądowi dotychczasowych osiągnięć i perspektyw dla tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się wybitni przedstawiciele świata nauki, jak również przedstawiciele przemysłu którzy pracują przy rozwijaniu nanotechnologii. Drugi dzień poświęcony był szeroko rozumianemu bezpieczeństwu nanomateriałów, aktualnemu prawodawstwu oraz aspektom regulacyjnym związanym z chemikaliami, w szczególności z nanoformami. Poruszane zostały m.in. zagadnienia związane z rejestracją i oceną nanomateriałów, ich zastosowaniem oraz związanym z tym ryzykiem. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonych między innymi przez przedstawicieli:

  • Komisji Europejskiej;
  • Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach – ECHA;
  • Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD;
  • Instytutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń – UNITAR;
  • Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego – CEFIC;
  • Środowisk naukowych;
  • Organizacji pozarządowych.

Program konferencji

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP