W Poznaniu w trakcie XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, podczas którego zostały wybrane władze Towarzystwa. Kadencja nowej kadry przewidziana jest na lata 2012-2016.

Poniżej w plikach znajduje się szczegółowy skład nowego Zarządu:

Skład Zarządu Głównego

Władze Oddziałów Terenowych PTMP

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP