NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Zakładem Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach projektu pt. „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi badania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Aktualnie projekt jest w fazie testowania produktu (narzędzia do diagnozy zagrożeń psychospołecznych), trwają badania wśród pracowników. Badaniami objętych zostało ponad 7 tysięcy pracowników z 15 branż. Dzięki nim uaktualniona zostanie wiedza na temat  zagrożeń psychospołecznych i ich skutków w różnych działach gospodarki.

Ostatecznym rezultatem projektu jest przygotowanie narzędzia, które umożliwi pracodawcom samodzielne badanie dotyczące zagrożeń psychospołecznych w firmie, obejmujące m.in. narażenie na stresory zawodowe, mobbing. Dzięki informacjom zebranym za pomocą narzędzia uwzględniającego specyfikę branżową możliwe będzie diagnozowanie i monitorowanie ryzyka psychospołecznego w konkretnym przedsiębiorstwie, co w konsekwencji może przyczynić się do ograniczeń kosztów w firmie. Ankieta do badania będzie bezpłatna i powszechnie dostępna.

Kolejnym etapem projektu będą analizy, które pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie co jest największym wyzwaniem dla dzisiejszych pracowników.

Więcej informacji na stronie projektu http://www.psychostreswpracy.pl/
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP