Książka została przygotowana za zamówienie Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prezentuje możliwości wykorzystania bibliometrii w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi.
     Bibliometria to zbiór technik badawczych, stosowanych do ilościowych analiz publikacji,
w tym publikacji naukowych i dokumentów patentowych, może być również traktowana jako odrębna dyscyplina badawcza w obszarze naukoznawstwa. Do typowych zastosowań praktycznych bibliometrii należy analiza działalności badawczo- rozwojowej, prowadzona w związku z potrzebami osób zarządzających podmiotami w sektorze B+R oraz formułujących politykę naukową lub politykę innowacyjną.

Publikacja w formacie pdf do pobrania tutaj
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP