W dniu 18 czerwca w Instytucie Medycyny Pracy odbył się wykład pani prof. dr hab. Antoniny Cebulskiej-Wasilewskiej, kierownika Zakładu Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pt.:

„Rola podatności osobniczej w ocenie wpływu zawodowych i środowiskowych czynników genotoksycznych na ryzyko choroby nowotworowej oraz w skuteczności metod radioterapeutycznych.”

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził szerokie grono specjalistów z zakresu toksykologii, kancerogenezy, epidemiologii oraz ochrony radiologicznej.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP