W dniach 28-30 maja 2012 r. odbyły się w Łodzi Warsztaty Naukowe NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII – NANOCZĄSTKI i NANOMATERIAŁY organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Patronat nad Warsztatami objęła Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed. W Warsztatach wzięło udział blisko 100 osób reprezentujących różne jednostki naukowe-badawcze, w tym grupa toksykologów z Czech.

Obrady podzielono na 6 sesji tematycznych, w tym 2 anglojęzyczne. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali wybitni specjaliści zajmujący się badaniem właściwości fizykochemicznych nanocząstek, oceną ich działania toksycznego, oddziaływaniem na komórki, organizmy oraz środowisko, bezpieczeństwem ich stosowania, a także praktycznym zastosowaniem nanomateriałów.

Burzliwe dyskusje znacznie wybiegające poza czas programowy, najlepiej świadczą o celowości organizowania monotematycznych spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń i bezpośredni kontakt z fachowcami w danej dziedzinie.  Sesjom referatowym towarzyszyły prezentacje plakatów dokumentujące projekty badawcze realizowane w różnych jednostkach naukowych. Zarząd Główny PTToks ufundował 3 nagrody za najlepsze prezentacje wizualne w sesji plakatowej.

 

 

 

 

 

 

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP