W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbył się Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej, nad którym patronat medialny objął Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Wysoka frekwencja przedstawicieli służby zdrowia i środowisk pielęgniarskich wskazuje na dużą potrzebę informowania o bezpieczeństwie w środowisku pracy personelu medycznego i publicznej dyskusji na ten temat.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - Pani Dorota Kilańska oraz przewodniczący Rady Naukowej Kongresu Ekspozycji Zawodowej - Pan prof. dr hab. Andrzej Gładysz w liście wysłanym do dyrektora Instytutu IMP - prof. dra hab. med. Konrada Rydzyńskiego podziękowali za objęcie patronatem kongresu oraz wyrazili chęć kontynuowania tej inicjatywy, licząc na dalsze poparcie IMP.powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP