Organizatorem projektu jest Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. W 2012 roku ufundowano 12 staży (10 po 700 zł, 2 po 900 zł miesięcznie).

Do aplikowania zapraszamy studentów, szczególnie ostatniego roku studiów, z kierunków: zdrowie publiczne, biologia i biotechnologia, analityka medyczna, fizjologia a także bibliotekoznawstwo, prawo i  administracja. Od kandydatów oczekujemy głównie zaangażowania i podstawowej wiedzy w przedmiocie  działania komórki organizacyjnej do której aplikuje kandydat. Każdy stażysta będzie realizował swój program stażu pod kierunkiem i z pomocą doświadczonego opiekuna. 

Studenci będą mogli zapoznać się z pracą diagnostów laboratoryjnych, asystentek medycznych w komórkach organizacyjnych zajmujących się działalnością medyczną, (Oddział Chorób Zawodowych, Pracownia Diagnostyki Alergologicznej), poznać pracę w zakładach, gdzie prowadzone są badania naukowe; Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP i Zakład Toksykologii i Kancerogenezy.
Stażyści dowiedzą się w jaki sposób - w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii - realizowany jest projekt POIG pt.„Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdem w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym”. Ciekawym doświadczeniem będzie współudział przy tworzeniu platformy informatycznej do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi  w ramach projektu POIG Praca, Zdrowie Środowisko, realizowanego w Dziale Zarządzania Wiedzą. Dział Zarządzania Kadrami przygotuje do pracy w obszarze związanym z problematyką pracowniczą.

Liczymy, że tegoroczne staże wakacyjne przyniosą obopólne korzyści, a zdobyte przez studentów umiejętności i praktyczne  doświadczenie zawodowe okażą się im pomocne w przyszłości.

Oferty staży oferowanych przez IMP dostępne są pod adresem:
http://praktyki.lodz.pl/pracodawcy/instytut-medycyny-pracy/107/

Aplikacje kandydatów przyjmowane są do 15.05.2012 r.

 


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP