Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza rodziców, dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat na spotkanie edukacyjne organizowane w ramach międzynarodowego projektu zatytułowanego „Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców”.

Cele spotkania:
-
zwiększenie zdolności rodziców do radzenia sobie z przypadkami cyberbullyingu oraz zapobiegania im, jak również rozwijanie ich umiejętności w zakresie pomagania dzieciom bycia bezpiecznym w Internecie,
- stymulowanie dorosłych do korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
- rozwój współpracy i wymiany doświadczeń między praktykami, badaczami a rodzicami w zakresie radzenia sobie ze przypadkami cyberbullyingu.

Zajęcia poprowadzą znani specjaliści zajmujący się tą problematyką: prof. Bassam Aouil, dr Wiesław Poleszak, dr Piotr Plichta, dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr Jacek Pyżalski, mgr Kamila Knol.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2012 r. w godzinach 16.00-19.30 w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy 8.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Konieczne jest przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: kami@imp.lodz.pl

Ilość miejsc ograniczona!

Formularz rejestracyjny – plik do pobrania

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP