Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami kwartalnika „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i dwumiesięcznika „Medycyna Pracy" wydawanymi przez nasz Instytut.

Więcej na stronie Oficyny Wydawniczej IMP (www.imp.lodz.pl/ijomeh i www.imp.lodz.pl/medpr). Pełna wersja artykułów z kwartalnika, który obecnie wydawany jest tylko w formie elektronicznej, jest dostępna na platformie jego współwydawcy – Springera (www.springerlink.com). Do zakupu drukowanych wersji "Medycyny Pracy" zapraszamy do naszej księgarni internetowej (www.imp.lodz.pl/ksiegarnia).

Spisy treści aktualnych numerów czasopism:

„International Journal of Occupational Medicine and Environmental
Health”
nr 4/2011

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
The role of residence near hazardous waste sites containing benzene
in the development of hematologic cancers in upstate New York
E. Boberg, L. Lessner, D.O. Carpenter

Validation of the respiratory toxics exposure score (RTES)
for chronic obstructive pulmonary disease screening
P. Salameh, G. Khayat, M. Waked

Evaluation of biological effects of nanomaterials.
Part I. Cyto- and genotoxicity of nanosilver composites applied in textile technologies
W. Wąsowicz, M. Cieślak, J. Palus, M. Stańczyk, E. Dziubałtowska, M. Stępnik, M. Düchler

Comparing the performance of QuantiFERON-TB Gold and Mantoux test
in detecting latent tuberculosis infection among Iranian health care workers
M. Talebi-Taher, S.-A. Javad-Moosavi, A.-H. Entezari, M. Shekarabi, B. Parhizkar

The effect of age and personality on main cognitive processes in drivers
M. Biernacki, A. Tarnowski

Effect of regular physical activity on non-lipid (novel) cardiovascular risk factors
M.R. Naghii, M. Alem Aref, M. Almadadi, M. Hedayati

Polish Mother And Child Cohort Study (REPRO_PL) —
methodology of follow-up of the children
K. Polańska, W. Hanke, J. Jurewicz, W. Sobala, Ch. Madsen, P. Nafstad, P. Magnus

4-week inhalation toxicity of 2-methylnaphthalene in experimental animals
R. Świercz, W. Wąsowicz, J. Stetkiewicz, J. Gromadzińska, W. Majcherek

CASE REPORTS
Toxic alveolitis after inhalation of a water repellent
G. Epping, J. van Baarlen, P.D.L.P.M. van der Valk

Carpometacarpal subchondral cysts due to repetitive movements in shoemaker: A case report
S. Tonini, S.M. Candura, A. Lanfranco, N.V. Mennoia

LETTERS TO EDITOR
Asbestos abatement workers versus asbestos workers: exposure and health-effects differ
J. Lange, G. Mastrangelo, L. Cegolon

Answer to the letter of John Lange et al.
N. Szeszenia-Dąbrowska

BIBLIOGRAPHIC REVIEW
Polish bibliography of occupational medicine, 2010
G. Kowalczyk

INTERNATIONAL CONFERENCES AND CONGRESSES: 2012–2013 EVENTS CALENDAR
2011 AUTHORS INDEX
2011 KEY WORDS INDEX


„Medycyna Pracy” nr 5/2011

Jakość życia aktywnych zawodowo osób w wieku 45–60 lat, mieszkańców przemysłowego regionu Polski (aglomeracja górnośląska)
M. Kowalska, M. Humeniuk, F. Danso, E. Kułak, H. Arasiewicz

Realizacja programu badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu „Amiantus”
Z. Szubert, B. Stankiewicz-Choroszucha, M. Wrońska-Sobolewska, E. Cwynar, J. Dobrowolska, R. Wróbel, M. Ratka, J. Jakubowski, I. Skórska-Ciszewska, R. Turbańska, U. Gazda, M. Sova, H. Pawłowska-Koziełł, E. Latała-Łoś, E. Komorowska, W. Sobala, B. Świątkowska, N. Szeszenia-Dąbrowska

Ekspozycje przezskórne personelu medycznego
A. Garus-Pakowska, F. Szatko

Ochrona zdrowia pracowników w ekonomice przedsiębiorstwa –
biznesplan przedsięwzięć zdrowotnych
I. Rydlewska-Liszkowska

Oznaczenie selenu w surowicy/osoczu techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS): porównanie z techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS)
B. Janasik, M. Trzcinka-Ochocka, R. Brodzka

Optymalizacja metod pomiarowych i oceniających ekspozycję zawodową na pola elektromagnetyczne stosowane w fizykoterapii krótkofalowej
H. Aniołczyk, M. Mariańska, P. Mamrot

PRACE POGLĄDOWE
Współczesne poglądy na etiologię, uwarunkowania, diagnostykę i profilaktykę zawodowej alergii dróg oddechowych u fryzjerów
A. Golińska-Zach, P. Krawczyk-Szulc, J. Walusiak-Skorupa,

Zasady dobrej praktyki badań psychologicznych dla potrzeb służby medycyny pracy
M. Waszkowska, E. Wągrowska-Koski

Nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w zakresie oceny predyspozycji zdrowotnych
do kierowania pojazdami u osoby chorej na cukrzycę
A. Marcinkiewicz, D. Szosland

Wpływ pestycydów fosforoorganicznych na trzustkę
A. Łukaszewicz-Hussain

Wpływ zażywania marihuany i amfetaminy (oraz jej pochodnych) na prowadzenie pojazdów na podstawie wyników badań symulatorowych
M. Drabek, A. Andysz

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP