15 grudnia 2011 roku w Kijowie podpisano dwie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a jednostkami naukowymi na Ukrainie.

Pierwszą z nich jest Instytut Edukacji Zawodowej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Strony umowy zobowiązują się do współpracy w zakresie badań naukowych, realizacji wspólnych projektów oraz wykorzystywania uzyskanych wyników badań w obu jednostkach.

Druga umowa została podpisana z Instytutem Zdrowia Pracujących Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy i ma na celu promowanie współpracy i powiązań w zakresie prac badawczych pomiędzy obiema instytucjami ze szczególnym uwzględnieniem chorób związanych z pracą (chorób układu krążenia oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego).

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP