LabNet jest projektem konsorcjum BioTechMed służącym lepszej komunikacji w sferze infrastruktury badawczej oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu projektów badawczych. 

LabNet obejmuje dwa serwisy: VirtuaLab oraz ScientCooperation.

Serwis VirtuaLab (Wirtualne Laboratorium) pozwala na gromadzenie, zarządzanie i wyszukiwanie informacji o  specjalistycznej aparaturze naukowo-badawczej, będącej w dyspozycji jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Aparatura ta klasyfikowana jest za pomacą 18 dyscyplin obejmujących rożne obszary nauki. Pozwala to w łatwy i szybki sposób nawiązać kontakt z jednostką będąca w posiadaniu poszukiwanego urządzenia, otrzymać informację o stosowanych technikach badawczych oraz zasadach współpracy.

Serwis ScientCooperation (Bank Ofert Współpracy Naukowej) pozwala gromadzić i zarządzać informacjami o pracach badawczych i aktualnie realizowanych projektach naukowych. 18 paneli obejmujących szereg dyscyplin naukowych umożliwia w łatwy i szybki sposób uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia współpracy w ramach realizacji projektów badawczych  zarówno planowanych jaki i będących na etapie realizacji. Baza zawiera ponadto oferty przedsiębiorstw i jednostek naukowych w zakresie oferowanych produktów, usług i technologii.

Serdecznie zachęcamy do przeglądania i współtworzenia sieci LabNet.

Strona główna LabNetu
Strona konsorcjum BioTechMed

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP