Warsztaty, organizowane przez Zakład Ochrony Radiologicznej, mają na celu stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń między naukowcami, projektantami, operatorami oraz dostawcami aparatury pomiarowej a pracownikami laboratoriów akredytowanych w dziedzinie pomiarów i badań PEM, a także przedstawicielami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. 

Celem tegorocznych warsztatów jest przedstawienie problemów wynikających z podjętych przygotowań do wdrożenia przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego, w tym zmienianej Dyrektywy 2004/40/EC oraz dyskusyjnej Rekomendacji 1999/519/EC. Kontynuowane też będzie ustawiczne doskonalenie kwalifikacji osób wykonujących badania i pomiary PEM na potrzeby oceny ryzyka zawodowego i środowiskowego wynikającego z ekspozycji człowieka na PEM. Najważniejsze problemy przedstawione zostaną w blokach tematycznych. Odbędzie się również Dyskusja Okrągłego Stołu, na której zostanie zaprezentowane stanowisko praktyków w sprawie koniecznych zmian w ustawodawstwie krajowym oraz potrzeb w zakresie modyfikacji systemu kontroli ekspozycji na PEM, optymalizacji metod pomiarów i badań PEM, a także oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej.

Warsztaty trwają od 10 do 12 października.

Szczegółowy program można pobrać tutaj .

Strona warsztatów PEM

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP