W dniach 19-22 września 2011 r. w Juracie odbyła się konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Toksykologia w służbie publicznej”.

Na konferencji nadano prof. Konradowi Rydzyńskiemu tytuł Członka Honorowego Towarzystwa jako wyraz uznania dla jego wieloletniej aktywnej działalności w Towarzystwie i wprowadzenia PTToks do międzynarodowych organizacji toksykologicznych.   

W czasie zjazdu nagrodzono członków Towarzystwa za najlepsze prace naukowe opublikowane w latach 2008-2011. Laureatkami nagród naukowych zostały:

dr Joanna Arkusz - nagroda II stopnia za rozprawę doktorską „Indukcja ekspresji genu interleukiny-1beta w hodowanych in vitro komórkach prezentujących antygen jako potencjalny wskaźnik działania uczulającego związków chemicznych”

dr Ewa Jabłońska - nagroda III stopnia za rozprawę doktorską „Wpływ polimorfizmu genetycznego selenobiałek i statusu selenowego na ryzyko zachorowania na raka płuc”.

Odbył się także walny zjazd delegatów Towarzystwa, który zatwierdził dotychczasową pracę zarządu głównego i wybrał władze na nową kadencję. Przewodniczącym zarządu głównego PTToks na kolejną kadencję został wybrany prof. Wojciech Wąsowicz, ponadto w skład zarządu weszły dr hab. Jolanta Gromadzińska (sekretarz zarządu głównego) oraz dr hab. Anna Krakowiak (skarbnik).

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP