Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami kwartalnika „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i dwumiesięcznika „Medycyna Pracy" wydawanymi przez nasz Instytut.

Więcej na stronie Oficyny Wydawniczej IMP (www.imp.lodz.pl/ijomeh i www.imp.lodz.pl/medpr). Pełna wersja artykułów z kwartalnika, który obecnie wydawany jest tylko w formie elektronicznej, jest dostępna na platformie jego współwydawcy – Springera (www.springerlink.com). Do zakupu drukowanych wersji "Medycyny Pracy" zapraszamy do naszej księgarni internetowej (www.imp.lodz.pl/ksiegarnia).

Spisy treści aktualnych numerów czasopism:

„International Journal of Occupational Medicine and Environmental
Health”
nr 3/2011
Numery z roku 2011
Numery z lat 2006-2010

Numery z lat 2001-2010


EDITORIAL REVIEW PAPERS
A need for holistic approach to the occupational health developing (in Serbia)
M. Arandjelovic

Air quality as respiratory health indicator — a criticak review
H. Moshammer, P. Wallner

ORIGINAL PAPERS
Case-crossover design: air pollution and health outcomes
M. Szyszkowicz, N. Tremblay

Nurses’ sense of coherence and their work related patterns of behaviour
M.A. Basińska, A. Andruszkiewicz, M. Grabowska

Comparison of the level of aggression towards healthcare workers within Podlaskie Voivodeship
K. Kowalczuk, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak, K. Van Damme-Ostapowicz, B. Kowalewska

Seroprevalence of hepatitis B and C viruses: awareness and safe practices of hairdressers in Izmir — A survey
Ş. Kose, A. Mandiracioglu, A. Murat Oral, M. Emek, A. Gozaydın, L. Kuzucu, M. Turken

Neuroendocrine and behavioral response to amphetamine challenge after exposure to an organophosphorus pesticide
S. Gralewicz, P. Lutz, R. Świercz, Z. Grzelińska D. Wiaderna

Occupational allergy to birds within the population of Polish bird keepers employed in zoo garden
S. Świderska-Kiełbik, A. Krakowiak, Marta Wiszniewska, Ewa Nowakowska, Jolanta Walusiak-Skorupa, K. Śliwkiewicz, C. Pałczyński

CASE REPORTS
Occupational allergy to Limonium sinuatum — A case report
M. Wiszniewska, C. Pałczyński, P. Krawczyk-Szulc, T. Wittczak, A. Cyran, J. Walusiak-Skorupa

Occupational risk assessment of oxidative stress and genotoxicity in workers exposed to paints during a working week
C. Cassini, C. Calloni, G. Bortolini, S.C. Garcia, M.A. Dornelles, J.A. Pêgas Henriques, B. Erdtmann, M. Salvador

SHORT COMMUNICATION
Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling: a case report
G. Hwang-Bo, J-H. Lee

INTERNATIONAL CONFERENCES AND CONGRESSES:
2011–2012 EVENTS CALENDAR

„Medycyna Pracy” nr 4/2011
Numery 2001-2011
Numery 2004-2011 MEDLINE with Full Text (EBSCO Publishing)

PRACE ORYGINALNE
Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2010 r.
U. Wilczyńska, N. Szeszenia-Dąbrowska, W. Sobala, D. Dróżdż

Ocena narażenia zawodowego spawaczy na podstawie oznaczania dymów
i ich składników powstających podczas spawania stali chromowo-niklowej
M. Stanisławska, B. Janasik, M. Trzcinka-Ochocka

Wpływ obciążenia pracą na przestrzeganie procedur higienicznych
przez personel medyczny
A. Garus-Pakowska

Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród osób pracujących
A. Potocka, A. Mościcka

Struktura kadr i działalność służby medycyny pracy w Polsce w 2009 r.
oraz dynamika i kierunki zmian w ostatnich latach
M. Wojda

PRACE POGLĄDOWE
Uwagi do postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w padaczce
przy kwalifikowaniu do prowadzenia pojazdów silnikowych
w świetle piśmiennictwa i obserwacji własnych
H. Sińczuk-Walczak

Badania profilaktyczne uczniów narażonych na czynniki alergizujące drogi oddechowe
A. Lipińska-Ojrzanowska, M. Rybacki, M. Wiszniewska,
C. Pałczyński, J. Walusiak-Skorupa


Ochrona pracowników przed narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy —
analiza uregulowań prawnych w Unii Europejskiej i w Polsce
K. Konieczko, K. Polańska, W. Hanke

Rola melatoniny w procesach antynowotworowych — potencjalne mechanizmy
A. Bukowska

Zagrożenie olejami mineralnymi na stanowiskach pracy oraz nowe rozwiązania
polimerowych materiałów ochronnych w wybranych środkach ochrony indywidualnej
S. Krzemińska, E. Irzmańska

Zarządzanie procesem powrotu do pracy osób czasowo do niej niezdolnych
M. Okręglicka

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP