Koordynowany przez Instytut projekt Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) znalazł się na opracowanej przez MNiSW Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Projekt Instytutu jest jednym z pięciu w grupie Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych i tylko jednym z dwóch z zakresu medycyny. 

Wybrane projekty obejmują zasięgiem większość najważniejszych ośrodków naukowych w kraju, w tym Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń i Warszawa.  W projekty mapy drogowej zaangażowane są wszystkie trzy rodzaje jednostek naukowych, obejmując 21 uczelni akademickich, 11 instytutów PAN oraz 9 instytutów badawczych.

Celem Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) jest utworzenie infrastruktury (instytutów naukowych i uczelni) do prowadzenia badań w zakresie środowiskowych i genetycznych uwarunkowań nowotworów złośliwych, działającej w oparciu o międzynarodową sieć doskonałości ECNIS oraz partnerów naukowych konsorcjum EnviroGenPol. W wyniku trzyetapowego postępowania konkursowego Ministerstwo wybrało 33 projekty z ośmiu dziedzin nauki, które tworzą Polską Mapę. Przyjęto, że mapa drogowa ma w swojej pierwszej wersji stanowić wyraz potrzeb i aspiracji nauki polskiej w średniookresowej perspektywie czasowej w zakresie urządzeń i narzędzi badawczych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP