Na podstawie kontroli spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w grudniu 2010 roku Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych przyznał IMP Certyfikat Zgodności z zasadami DPL oraz uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla:
- Pracowni Toksykologii Molekularnej w zakresie cytotoksyczności podstawowej oraz działania gentoksycznego/mutagennego
- Pracowni Patologii w zakresie badań histopatologicznych w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji i preparatów chemicznych.


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP