W dniu 30 listopada br. odbędzie się konferencja pt. Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel – uczeń.

Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu nr 1.R.06 pt. Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń; realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Projekt ten finansowany jest z Programu Wieloletniego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Projektem kieruje dr Jacek Pyżalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Efektem projektu jest książka pt. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, którą udostępniamy Państwu również w wersji elektronicznej. (POBIERZ)Książka ta, opracowana na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli, opisuje, w jaki sposób spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP