Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przy Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w tajnym głosowaniu dnia 8 czerwca 2010 r. wyłoniono kandydaturę prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego do objęcia stanowiska dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Stosownie do pisma Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Konrada Rydzyńskiego na funkcję dyrektora IMP.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP