W dniach 11-14 maja 2010 roku  odbył się w Bordeaux (Francja) zjazd  European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) w trakcie którego Pani docent Anna Krakowiak i dr Konrad Śliwkiewicz prezentowali doniesienia w dziedzinie toksykologii klinicznej.
Pani docent Anna Krakowiak weszła w skład nowo powołanych władz EAPCTT w trakcie walnego zgromadzenia członków w/w towarzystwa, które odbyło się  w dniu 13 maja. Szczegółowe informacje odnośnie zjazdu, członków nowo wybranych władz towarzystwa można znaleźć na stronie: http://www.eapcct.org

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP