W dniu 4 grudnia 2009 r. odbyła się w IMP konferencja skierowana do lekarzy specjalistów medycyny pracy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami oraz lekarzy innych specjalności konsultujących dla potrzeb badań profilaktycznych.
 
Podczas konferencji przedstawiono założenia programu naukowo-badawczego pt. „Zalecenia do wykonywania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy stwarzające częste problemy orzecznicze”
Ponadto zaproponowano rozwiązania i postępowania w orzekaniu o zdolności do pracy osób:
– pracujących w narażeniu na hałas,
– pracujących na wysokości,
– operatorów maszyn,
– posługujących się bronią,
– pracujących w narażeniu na czynniki i związki alergizujące,
– personelu medycznego narażonego na czynniki biologiczne.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP