Konferencja promującą projekt “Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” odbyła się  4 listopada  w Łodzi.

Celem projektu jest umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy.

Zakres programów ukierunkowanych na powroty do pracy obejmuje choroby narządu głosu, pylice, choroby alergiczne układu oddechowego i skóry. Konferencja była okazją do prezentacji założeń naszego projektu, ale także podsumowania do tej pory zrealizowanych działań.

Konferencja, w której udział wzięło 60 osób odbyła się w hotelu Campanile, Al. Piłsudskiego 27.
Udział w konferencji był bezpłatny.  Program konferencji uwzględniał następujące wystąpienia:

Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ochronie zdrowia pracujących

Dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – Aspekty społeczne  chorób zawodowych narządu głosu

Dr med. Ewa Niebudek-Bogusz – Obraz kliniczny, profilaktyka i rehabilitacja zaburzeń głosu o podłożu zawodowym

Prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska – Choroby skóry jako przyczyną ograniczenia aktywności zawodowej

Prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński – Koszty ekonomiczne chorób alergicznych


Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP