Nowoczesny sprzęt analityczny w Pracowni Monitoringu Biologicznego

W wyniku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1 mln 100 tys. zł uzyskanej staraniami dr Małgorzaty Trzcinki-Ochockiej oraz Dyrekcji Instytutu, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) w połączeniu z ablacją laserową (LA) i z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (HPLC)”, do Pracowni Monitoringu Biologicznego zakupiono HPLC-ICP-MS/Perkin-Elmer Elan DRC-e, ablację laserową Cetac LSX 500 oraz kuwetę grafitową GF-AAS AAnalyst 600 (Perkin Elmer). Ponadto doposażono Pracownię w komorę z laminarnym przepływem powietrza pozwalającą przygotowywać próbki do oznaczeń w atmosferze czystego filtrowanego powietrza jak również nowoczesny system klimatyzacji pomieszczenia.
Zakupiony młynek kriogeniczny umożliwia rozdrabnianie próbek stałych (w przepływie ciekłego azotu) do konsystencji pyłu, 6 nowoczesnych komputerów f-my Dell umożliwia szybką i niezawodną archiwizację danych.

Zakupiona aparatura pozwalająca na oznaczanie stężenia metali w niezwykle niskich stężeniach (ppt) jak również umożliwiającą oznaczanie specjacji metali (arsenu, rtęci, selenu, chromu, glinu, ołowiu) także w połączeniach metalo - organicznych pozwali na uzyskanie informacji o toksycznym działaniu poszczególnych form chemicznych metalu, o formie jego występowania w organizmie żywym. Zakupiona aparatura powoduje, że Instytut Medycyny Pracy stał się konkurencyjny dla światowych laboratoriów przodujących w ocenie narażenia środowiskowego i zawodowego na metale.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP