Dr Ewa Wągrowski-Koski została zaproszona przez Fundację Urszuli Jaworskiej do udziału w kampanii dotyczącej białaczki. Podobne zaproszenia przyjęli: Jacek Paszkiewicz-Prezes NFZ, Ewa Kopacz-Minister Zdrowia, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Aleksander Skotnicki, prof. Andrzej Hellmann, prof. Anna Dmoszyńska, prof. Krzysztof Warzocha, Tadeusz Zając - Główny Inspektor Pracy oraz Elżbieta Buczkowska-prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

W ramach kampanii przewidziano m.in. zorganizowanie konferencji prasowej inaugurującej kampanię, przeprowadzenie kampanii reklamowej o charakterze edukacyjnym przy współpracy z wybraną stacją telewizyjną (spoty reklamowe), przeprowadzenie akcji bezpłatnych badań diagnostycznych w wybranych regionach Polski, połączonych z konsultacjami lekarskimi i nagłośnionych w mediach; przeprowadzenie edukacji środowiska lekarskiego, wydanie poradnika dla Pacjenta chorego hematologicznie oraz organizację konferencji prasowej kończącej kampanię.

Do współpracy przy realizacji projektu Fundacja oraz Instytut zaprosili: organizacje rządowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Towarzystwa Naukowe: Polska Grupa Białaczkowa PALG, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Organizacje zrzeszające środowisko medyczne: Naczelna Izba Lekarska; Katolicką Agencję Informacyjną; Głównego Inspektora Pracy, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Dziennikarski KlubPromocji Zdrowia, Polskie Radio oraz    Polskapresse.

Kampanię popiera środowisko aktorów i artystów. Włączenie się w kampanię zadeklarowali: Artur Barciś, Paweł Deląg, Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Robert Moskwa, Marian Opania, Tomasz Kamel, Robert Janowski, Grażyna Wolszczak.

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP