Projekt Kluczowy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
 
Informujemy, że Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi jest Partnerem Projektu Kluczowego: „Barierowe materiały nowej generacji, chroniące  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska” PO IG.01.03.01-10-006/08. Liderem Projektu Kluczowego jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi (www.iw.lodz.pl )

W ramach projektu na terenie IMP realizowane są następujące zadania:
- analiza potrzeb ekranowania przed PEM pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń szczególnej ochrony wraz z ustaleniem kryteriów skuteczności ekranowania materiałów barierowych;
- ocena materiałów barierowych metodą „okienkową” i jej modyfikacjami dla wybranych zakresów częstotliwości;
- ocena skuteczności modelowych ekranów przed PEM w warunkach rzeczywistych;
- ocena działania drażniącego i uczulającego u zwierząt wg OECD, dyspersji różnych filtrów UV w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne;
- ocena działania drażniącego u ludzi  wg OECD, dyspersji różnych filtrów UV
w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne;
- ocena działania drażniącego u ludzi  wg OECD próbek tekstyliów z naniesionymi różnymi filtrami  w zróżnicowanych stężeniach;
- ocena działania protekcyjnego UV odzieży ochronnej wykonanej tkaniny barierowej,
 z zastosowaniem lampy emitującej niezależne promieniowanie UVA i UVB dokonana
w oparciu o próby świetlne przeprowadzone u ochotników.

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu realizowane są innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.poig.gov.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP