Dobra Praktyka Laboratoryjna


Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi jest pierwszą i jak dotąd jedyną jednostką, której nadano 10 grudnia 2008 r status jednostki spełniającej zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań cytotoksyczności podstawowej oraz genotoksyczności/mutagenności testami in vitro.
Decyzja 1/2009/DPL
Statement 1/2009/DPL

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zarządzeniem Inspektora ds Substancji i Preparatów Chemicznych z dnia 24 listopada 2003 r., Dyrektywą 2004/10 EC Komisji Parlamentu Europejskiego oraz wytycznymi OECD, w dniu 26 listopada 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Pracowni Toksykologii Molekularnej Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i stwierdzono, że jednostka kontrolowana spełnia zasady DPL gwarantujące wiarygodność wykonywanych badań.

Badania wykonywane w Pracowni Toksykologii Molekularnej objęte statusem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej :
- Cytotoksyczność podstawowa zgodnie z PN-EN ISO 10993-5:2001 "Biologiczna ocena wyrobów medycznych. Badania cytotoksyczności in vitro";

- Test mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach chłoniaka myszy (Mouse Lymphoma Assay) zgodnie z OECD TG476 oraz PN-EN ISO 10993-3:2008 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczość”;

- Test mikrojądrowy in vitro zgodnie z OECD Draft Proposal for a New Guideline 487: In Vitro Micronucleus Test oraz PN-EN ISO 10993-3:2008 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczość”.

W niedługim czasie do panelu zamierzamy dołączyć:
- Test Ames’a zgodnie z OECD TG471 “Bacterial Reverse Mutation Test”;
- Test wymiany chromatyd siostrzanych in vitro zgodnie z OECD TG479 „Genetic Toxicology: In vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells„

Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą z nami prosimy o kontakt telefoniczny bądź listowny na adres:

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera , 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. +42 63-14-626; +42 63-14-602; +42 63-14-604
Fax +42 63-14-610
e-mail: wojciech@imp.lodz.pl ; mstep@imp.lodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP