G
uidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace

Zakład Epidemiologii Środowiskowej oraz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zapraszają wszystkich zainteresowanych realizacją działań z zakresu przeciwdziałania nadwadze/ otyłości wśród populacji pracujących do udziału w warsztacie poświęconym opracowywaniu tego typu programów w zakładach pracy.
Szkolenie (prowadzone w języku angielskim) będzie miało miejsce na Cyprze w dn. 6-8 kwietnia 2009 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Szczegółowe informacje nt. warsztatu można uzyskać w KCPZwMP (promocja@imp.lodz.pl , tel. 0-42 6314-685) lub u greckich koordynatorów projektu (Pania Karnaki: p.karnaki@prolepsis.gr ).
Warsztat zorganizowany będzie w ramach 2-letniego projektu pn. Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace – GPOW finansowanego z środków Komisji Europejskiej (DG SANCO) w ramach programu Zdrowia Publicznego. Koordynatorem jest grecki Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health – PROLEPSIS, a Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera to jednym z dziewięciu jego parterów.

Projekt jest odpowiedzią na jeden ze współczesnych problemów zdrowia publicznego w Europie, tj. rosnący odsetek osób z nadmierną masą ciała. Społeczne, środowiskowe oraz indywidualne czynniki – w tym zlokalizowane w miejscu pracy - mają wpływ na to zjawisko. Zakłady pracy, w których połowa globalnej populacji spędza jedną czwartą swojego życia, mogą mieć wpływ na kształtowanie zachowań zdrowotnych pracujących (w tym w zakresie diety oraz aktywności fizycznej), stąd mogą sprzyjać inicjowaniu i/lub potęgowaniu problemów z nadmierną masą ciała, jak również mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracujących z nadwagą/ otyłością.
W związku z tym projekt ma na celu ocenę potrzeb, polityk i praktyk w różnorodnych krajach Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania nadmiernej masie ciała wśród populacji pracujących oraz identyfikację z jednej strony czynników zlokalizowanych w miejscu pracy sprzyjających rozwojowi nadwagi/otyłości osób pracujących, a z drugiej strony zawodów, w których nadmierna masa ciała jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie (np. wypadków przy pracy). Na tej podstawie planuje się przygotowanie praktycznych wskazówek w formie publikacji oraz przeprowadzenie warsztatu na Cyprze dot. realizacji tego typu działań.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu GPOW: http://www.gpow.eu/ oraz do przeczytania ulotek przygotowanych w jego ramach, nt.:
- założeń i celów projektu,
- podstawowych wniosków z przeglądu literatury światowej dot. programów przeciwdziałania nadwadze/ otyłości w miejscu pracy
- oraz wstępnych rekomendacji dot. projektowania tego typu programów.

GPOW Newsletter 4 do pobrania

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP