NARAŻENIE NA RADON - bezpłatne szkolenia
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach sfinansowanych przez Skarb Państwa Główny Inspektorat Sanitarny.

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla dr Moniki Lesickiej
Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego znalazła się dr Monika Lesicka.

Badania metodą Holtera

Informujemy, że w Instytucie Medycyny Pracy istnieje możliwość wykonania badań z zakresu kardiologii: 24-godzinnego EKG metodą Holtera oraz całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Publiczna obrona doktoratu

Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Normana Czai.

Healthy Boost - konferencja podsumowująca projekt

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu „Healthy Boost - Lepsze zdrowie dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – wzmocnienie międzysektorowej współpracy w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia w miastach” (16 listopada).

TWINALT S&T Course Event 2

Zapraszamy do udziału w TWINALT S&T Course Event 2 pn. Immunotoxicity: theoretical and practical course on the use of the whole blood assay (8 - 12 listopada).

Consortium Event 2 September 30 – October 1, 2021
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu online:
Consortium Event TWINALT 2

Konferencja "Legalność zatrudnienia w pracy sezonowej"
W imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zapraszamy na konferencję pod tytułem "Legalność zatrudnienia w pracy sezonowej".

Zmarł prof. Wiesław Sułkowski
Z przykrością informujemy o śmierci Profesora Wiesława Sułkowskiego - wieloletniego i zasłużonego pracownika naszego Instytutu.

European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the workplace
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie  pt. European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the workplace (EMPOWER), który realizowany jest w ramach  programu  Horizon 2020.

Badanie przedpilotażowe w ramach projektu EMPOWER
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu przedpilotażowym, które polega na przetestowaniu wersji próbnej APLIKACJI EMPOWER, na telefonie komórkowym lub tablecie i wypełnieniu krótkiego kwestionariusza online.

Przeniesienie Kliniki Toksykologii
Z dniem 01.07.2021 r. Klinika Toksykologii z IMP w Łodzi została przeniesiona w struktury Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

TWINALT S&T Course Event
Serdecznie zapraszamy na TWINALT S&T Course Event 4 pn. Role of inflammation as an exacerbating factor involved in organ toxicity and methodological approaches, który odbędzie się w dniach 6-9 lipca.

Kondolencje dla Pani Profesor Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej
Najszczersze wyrazy współczucia dla Pani Profesor Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej po stracie Męża - profesora Marka Kowalskiego

SZCZEPIENIA 12-15 latków
Informujemy, że od 07.06 rozpoczynamy zapisy na szczepienia i szczepienia kolejnej, najmłodszej grupy wiekowej: 12-15 latków.

Zmarł Profesor Bohdan Dudek
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Bohdana Dudka - Wieloletniego i zasłużonego pracownika naszego Instytutu

SPRAWDŹ BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zakładu Ochrony Radiologicznej na wykonanie okresowych pomiarów stężeń radonu w miejscu pracy.  

TWINALT Consortium Event 1
Serdecznie zapraszamy w dniach 26-31 maja na TWINALT Consortium Event 1!

PRZEWIDUJ, PRZYGOTUJ SIĘ I REAGUJ NA KRYZYSY. POSTAW NA BHP
28 kwietnia 2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Zdrowie Człowiek Profilaktyka
Instytut objął patronatem tegoroczną edycję projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” 

Porozumienie o współpracy
14 maja 2021 Instytutu Medycyny Pracy podpisał porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

MEDYCYNA PRACY - kurs do specjalizacji
W dniach 21-22 kwietnia odbędzie się pierwszy z tegorocznych kursów do specjalizacji z medycyny pracy. Kierownikiem kursu Wprowadzenie do specjalizacji z medycyny pracy jest prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska.

Wolne miejsca na szczepienia
Uwaga!! wolne miejsca na szczepienia (szczepionki preparatem MODERNA) dla osób posiadających skierowanie.
Termin: sobota 17.04.2021

Nagroda Rektora UŁ
Nagroda dla prof. dr hab. Edyty Reszki za cykl publikacji "Komórki krwi człowieka i ich wykorzystanie w badaniach in vitro do oceny mechanizmów działania wybranych ksenobiotyków"

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Andysz.

Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Krakowiak
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Annie Krakowiak prof. IMP tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wzonowienie szczepień dla grupy O
Decyzją Ministerstwa Zdrowia, w okresie od 08.03 do 21.03 zostaną wznowione szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką.

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 4 marca 2021 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Nowakowskiej-Świrty.

Zapraszamy na szkolenie
Trwa rekrutacja na kurs doskonalący dla lekarzy:
Nowoczesna medycyna pracy

TERMIN: 08-12.03.2021

Nominacja profesorska dla dr hab. Marty Wiszniewskiej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Marcie Wiszniewskiej prof. IMP. 

Joanna Jurewicz profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Joannie Jurewicz prof. IMP tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zapraszamy na szkolenie
Rozpoczęliśmy rekrutację na kurs dla lekarzy do uprawnień: Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców TERMIN: 15-19.02.2021

OTWARTA MEDYCYNA w praktyce polskich instytucji naukowych
W imieniu wszystkich partnerów projektu Polska Platforma Medyczna serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prof. dr hab. med. Paweł Górski Przewodniczącym Rady Naukowej IMP
Dyrekcja Instytutu informuje, że w dniu 17 grudnia br. Pan prof. dr hab. med. Paweł Górski został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu.

Instytut Medycyny Pracy jako Szpital Węzłowy
Informujemy, że  w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Instytut Medycyny Pracy został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

WEBINARIUM: Nowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników
Ruszyła rekrutacja na szkolenie Nowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, które odbędzie się 21.12.2020.

Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?”

Czy jest jeszcze miejsce na aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w firmach?
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Czy jest jeszcze miejsce na aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie w firmach?”

„Konstruowanie ankiet na potrzeby promocji zdrowia w firmie”
Ruszyły zapisy na seminarium pt. Konstruowanie ankiet na potrzeby promocji zdrowia w firmie, które odbędzie się w formie online w czwartek 3 grudnia.

Collegium Ramazzini
Profesor Jolanta Walusiak-Skorupa została wybrana członkiem prestiżowego Collegium Ramazzini - niezależnej, międzynarodowej akademii, której misją jest pogłębianie wiedzy na temat zdrowia zawodowego i środowiskowego.

Zapraszamy na webinarium
Serdecznie zapraszamy do udziału w  konwersatorium „Firmy o swoich działaniach promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną personelu w dobie Covid-19, które odbędzie się 24.11.2020.

Zespół doradczy ds. chorób cywilizacyjnych i zdrowia publicznego
Profesor Wojciech Wąsowicz został powołany na członka zespołu doradczego ds. chorób cywilizacyjnych i zdrowia publicznego na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 30.10.2020.

Be Open, Act Together
(16.11.2020) Rozpoczęła się konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL).

Nowi zastępcy Dyrektora IMP
Prof. dr hab. Edyta Reszka i dr hab. n. med. prof. IMP Marta Wiszniewska zostały powołane do pełnienia funkcji zastępców Dyrektora Instytutu.

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem
Ukazała się publikacja Opieka profilaktyczna nad pracownikiem. Standardy w medycynie pracy przygotowana pod redakcją dra Marcina Rybackiego, dr hab. Marty Wiszniewskiej oraz prof. dr hab. Jolanty Walusiak-Skorupy.

Zapraszamy na webinarium
Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce narażenia na hałas i szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników różnych grup zawodowych.

Zapraszamy na konferencję
20.10.2020 zapraszamy na konferencję "Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny"

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 8 października 2020 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Skweresa.

Inspiracje 2019 - nagroda dla IMP
W czwartek 24 września 2020 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Inspiracje 2019.

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu Medycyny Pracy zawiadamia, że w dniu 25 września 2020 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Janc.

Nowy Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
20 września, prof. Beata Pepłońska otrzymała akt powołania na dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Stopień naukowy doktora habilitowanego
Serdeczne gratulacje dla dr hab. Jerzego Olszewskiego z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne.

Bezpłatne szkolenia on-line
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek SMP oraz specjalistów w dziedzinie BHP, pracowników i pracodawców.

Nominacja do nagrody
Projekt Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska otrzymał nominację do nagrody w kategorii "Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego".

Szkoła Kapitału Zdrowia
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowo otwartej Szkoły Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy.

Zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy
Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE poświęcone tematyce zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy, które odbędzie się on-line w dniach od 28 września do 2 października 2020 r.

Zmarła mgr Zofia Łącka-Krawczyk
Z głębokim żalem informujemy o śmierci mgr Zofii Łąckiej-Krawczyk - wieloletniego i zasłużonego pracownika Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

Nowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism IMP
(02.07.2020) Przedstawiamy wskaźniki bibliometryczne za rok 2019 opracowane na podstawie baz Scopus i Web of Science.

Publiczna obrona doktoratu
(09.06.2020) Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Goszczyńskiej.

NOWOCZESNA MEDYCYNA PRACY
Trwa rekrutacja na kurs Nowoczesna medycyna pracy. 22-26.06.2020. Możliwość wyboru pomiędzy kursem stacjonarnym oraz wersją online. ZAPRASZAMY.

Publiczna obrona doktoratu
(04.05.2020) Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 13 maja odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lesickiej.

SARS-CoV-2 - telemedycyna w badaniach profilaktycznych
(09.04.2020) Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych pod postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

SARS-CoV-2 - Zalecenia dla oczyszczalni ścieków
(08.04.2020) Zalecenia dla oczyszczalni ścieków stanowiące uzupełnienie ogólnych zaleceń dla pracodawców w związku z narażeniem zawodowym na koronawirusa SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 - zmiany prawne
(01.04.2020) Zmiany prawne dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

BADANIA BIEGŁOŚCI - ZMIANA TERMINU
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniony zostaje termin badań biegłości w zakresie oznaczania substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy (IMP-CHEM 2).

SARS-CoV-2 - zalecenia dla pracodawców
(25.03.2020) Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z Koronawirusem SARS-CoV-2S.

SARS-CoV-2 - badania profilaktyczne pracowników
(17.03.2020) Stanowisko IMP dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Edyta Reszka profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Edycie Reszce prof. IMP tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Wojciech Hanke przewodniczącym Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
28 lutego 2020 prof. Wojciech Hanke został wybrany na przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Komitety Naukowe PAN - wyniki wybrorów
Profesor Konrad Rydzyński, profesor Wojciech Hanke oraz dr hab. Andrzej Marcinkiewicz zostali wybrani na członków Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Komisja etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach - powołanie dla dr J. Roszak
Krajowa Komisja do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach powołała dr Joannę Roszak do pełnienia funkcji członka lokalnej komisji etycznej.

Rada Dziedzinowa Nauk o Życiu
Dr hab. Edyta Reszka została powołana do Rady Dziedzinowej Nauk o Życiu UMK w Toruniu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Publiczne obrony doktoratów
Dyrekcja Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera zawiadamia, że 12 lutego 2020 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich mgr Magdaleny Stanisławskiej oraz mgr Renaty Kuraś.

Nowy Dyrektor Instytutu
25 stycznia 2020 Minister Zdrowia mianował profesor Jolantę Walusiak-Skorupę nowym Dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.

Promocja zdrowia w miejscu pracy
Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych zrealizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Materiały sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Europejska platforma internetowa EMPOWER
Rozpoczęła się realizacja projektu promującego zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Polskim realizatorem jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia dla prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej za współautorstwo podręcznika "Zarys otoneurologii"

III Krajowa Konferencja Biobanków
Wyróżnienie za najlepszą prezentację posterową dla Moniki Lesickiej za pracę "Circadian gene polymorphisms and breast susceptibility"

KURS - NARAŻENIE INHALACYJNE ZGODNIE Z GLP
W dniach 2-6.12.2019 odbyło się szkolenie "Course on inhalation exposure according to the GLP requirements using the equipment from TSETM Systems"

WYNIKI KONKURSÓW OPUS 17, PRELUDIUM 17
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ogłoszonych konkursów: Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska otrzymał finansowanie dwóch grantów

AKT POWOŁANIA
Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz oraz dr hab. Beata Janasik prof. IMP zostali powołani w skład Rady Medycznej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Seminarium 5.12.2019 - zapraszamy
5.12.2019  zapraszamy na seminarium "Deficyt energii i poczucie zmęczenia pracowników. Jak diagnozować i rozwiązywać problem w firmie"

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2019 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Sylwii Szostek-Roguli.

AKT NOMINACJI
Profesor Alicja Bortkiewicz członkiem Rady Konsultacyjnej Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów

Nagroda im. Haliny Krahelskiej
Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla dr hab. med. Marty Wiszniewskiej

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 28 listopada odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Kleszczewskiej

Konwersatorium 26.11.2019 – zapraszamy!
26 listopada zapraszamy na konwersatorium „Jak informować o działaniach prozdrowotnych firmy”

BEZPIECZNI BEZ AZBESTU
Podziękowania dla dr hab. Beaty Świątkowskiej za wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Informacyjno-Edukacyjnej "Bezpieczni bez azbestu"

WSPÓLNIE DLA ZDROWIA
Podziękowanie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego za udział profesora Konrada Rydzyńskiego w narodowej debacie o zdrowiu

Konwersatorium 07.11.2019 - zapraszamy!
7 listopada zapraszamy na konwersatorium "Jak radzić sobie z niespójnościami w myśleniu pracowników na temat dbania o zdrowie?"

"Nauka powinna być otwarta" - debata oksfordzka

24 października przedstawiciele Instytutu wezmą udział w debacie oksfordzkiej organizowanej w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

Zapraszamy na konferencję
Zapraszamy osoby zarządzające szeroko pojętym zdrowiem w zakładach pracy do udziału w konferencji „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych". Łódź, 16.10.2019.

VII Mędzynarodowy Kongres Biogospodarki
Blisko stu prelegentów, ponad pół tysiąca uczestników i aż osiemnaście paneli tematycznych. Instytut współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

Stopień doktora habilitowanego
30 września 2019 r. Rada Naukowa IMP nadała dr. med. Andrzejowi Marcinkiewiczowi stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Nagroda za publikacje
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych przyznał pracownikom Instytutu nagrodę zespołową II stopnia za cykl publikacji w dziedzinie higieny radiacyjnej 

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
Profesor Marek Zmyślony został wybrany Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy
18 września 2019 profesor Jolanta Walusiak-Skorupa otrzymała od Wojewody łódzkiego powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy dla województwa łódzkiego.

Aplikacja dla pacjentek ze zdiagnozowanym nowotworem piersi
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnej aplikacji oferującej wsparcie psychospołeczne i edukację zdrowotną dla pacjentek ze zdiagnozowanym nowotworem piersi.

Raport 5G
Ukazał się raport "Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej" opracowany na na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Horyzont Europa
31 lipca 2019 Komisja Europejska ogłosiła składy misji nowego Programu Ramowego. Wśród 75 ekspertów wybranych do zarządów misji jest czworo Polaków  - wśród nich dyrektor Instytutu, profesor Konrad Rydzyński.

Reprezentant Ministra w Radzie Naukowej IMP
Decyzją z dnia 27 czerwca 2019, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, minister Jarosław Gowin wyznaczył dr Konrada Sulaka jako reprezentanta MNiSW w Radzie Naukowej Instytutu.

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego z Maciejem Ciechanowskim – ekspertem ds. innowacji i społecznej odpowiedzialności w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A.

Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji OGÓLNOPOLSKIE DNI MEDYCYNY PRACY. SZANSE I MOŻLIWOŚCI MEDYCYNY PRACY W OCHRONIE ZDROWIA, która odbędzie się w dniach 27-28.09.2019.

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy
2 lipca 2019 r. Minister Zdrowia powołał Pawła Wdówika na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Nowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism IMP
Przedstawiamy wskaźniki bibliometryczne za rok 2018 opracowane na podstawie baz Scopus i Web of Science.

Posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
Zapraszamy na wykład pt. „Fully Automated Total Metals and Elemental Speciation Single Platform Introduction System for ICP-MS".

Dr hab. med. Anna Krakowiak, prof. IMP nowym konsultantem krajowym
26 czerwca 2019 r. Minister Zdrowia powołał dr hab. med. Annę Krakowiak, prof. IMP  na nowego konsultanta krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej

Wyróżnienie dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych” za wkład w edukację dorosłych w obszarze zdrowia dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach?
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r.w Łodzi.

Stopień naukowy doktora
5 czerwca Rada Naukowa nadała mgr Annie Wolniakowskiej stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
Profesor Jolanta Walusiak-Skorupa została wybrana do Zarządu Głównego Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

RADON IN THE ENVIRONMENT 2019
Nagroda dla Katarzyny Walczak za najlepszy plakat  podczas 3rd International Conference "RADON IN THE ENVIRONMENT 2019"

III miejsce w konkursie na najlepszy poster
dr Joanna Piasecka-Zelga oraz Joanna Szulc wśród nagrodzonych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polimery w Medycynie

Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen
Podziękowania organizatorów dla dr hab. Edyty Reszki za wygłoszenie referatu "Geny, czas i światło. Rzecz o zaburzeniach rytmu okołodobowego w chorobach nowotworowych"

Zostań Krwiodawcą
Zachęcamy Państwa do honorowego oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na rzecz osób potrzebujących, wymagających leczenia krwią i jej składnikami.

Beata Pepłońska profesorem nauk medycznych
Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 9 maja 2019 nadał dr hab. med. Beacie Pepłońskiej tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - substancje niebezpieczne pod kontrolą
Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi i Zarząd MPK zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r.

Uprawnienia Instytutu do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
30 kwietnia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ogłosiła komunikat o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopni do odpowiedniej dyscypliny.

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne - zebranie naukowe
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się 27 maja 2019.

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu Medycyny Pracy zawiadamia, że w dniu 20 maja odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolniakowskiej.

Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu
Zachęcamy do lektury artykułu Elizy Goszczyńskiej z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, który ukazał się w nowym numerze czasopisma "Personel Plus".

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy
Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o.

Nadanie stopnia doktora
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku nadała stopnie naukowe doktora mgr Aleksandrze Jacukowicz oraz lek. Katarzynie Urze-Sabat.

Kinga Polańska profesorem nauk medycznych
2 kwietnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny profesor Kindze Polańskiej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
(04.04.2019) Podziękowania za współpracę przy badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 przez biegłych rewidentów.

Spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy
(04.04.2019) 3 kwietnia 2019 odbyło się spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy zorganizowane z inicjatywy Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Promocja zdrowia - dobre praktyki w firmach - filmy
Serdecznie zapraszamy do oglądania filmów edukacyjnych prezentujących dobre praktyki z zakresu promocji zdrowia pracowników realizowane w firmach w Polsce.

Institutional Strengthening of Environmental Health System of Georgia
(26.03.2019) Podziękowania dla Instytutu za wsparcie i owocną współpracę w ramach projektu „Institutional Strengthening of Environmental Health System of Georgia".

Publiczna obrona doktoratu
(25.03.2019) Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu
8 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Ury-Sabat.

Publiczna obrony doktoratu
(25.03.2019) Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu
11 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Jacukowicz.

I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy
(15.03.19) Z wielką przyjemnością zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy, które odbędzie się 3 kwietnia w naszym Instytucie.

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego
Do dnia 22 marca trwa nabór wniosków w XX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Problematyka HIV i AIDS w ochronie zdrowia pracujących
Zapraszamy lekarzy medycyny pracy oraz sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami do wypełnienia anonimowej ankiety nt. problemu zakażenia wirusem HIV i choroby AIDS w ochronie zdrowia pracujących.

Pierwszy rok realizacji projektu
"DOPMED – System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania".

Dostęp do informacji o produkcie kosmetycznym
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2019 Instytut został uprawniony do udostępniania lekarzom i dentystom informacji niezbędnych do celów leczenia. Zadanie to realizuje Centrum Informacji Toksykologicznej.

Filmy na temat zarządzania zdrowiem pracowników
(01.03.19) Serdecznie zapraszamy do oglądania filmów edukacyjnych dotyczących zarządzania zdrowiem pracowników.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.02.2019
(25.02.19) Instytut został ustanowiony ośrodkiem administrującym Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych.

Zapraszamy na szkolenia

(13.02.2019) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza do udziału w szkoleniach doskonalących oraz kursach dla lekarzy do uprawnień.

Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
(05.02.2018) Podziękowania dla profesora Konrada Rydzyńskiego za udział i przygotowanie wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Rady Naukowej w dniu 24 stycznia 2019 r.

200 lat Administracji Drogowej
(30.01.2019) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi zachęca do udziału w ogólnopolskiej zbiórce krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Dyskusja ekspertów w centrum prasowym PAP
24 stycznia odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone medycynie pracy oraz medycynie laboratoryjnej w kontekście zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Zmarł Profesor Stanisław Tarkowski
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego wieloletniego i zasłużonego pracownika.

Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy
(17.01.2019)  Od 13 grudnia 2018 roku działa Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy koordynowana przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia
(17.01.2019) Miło nam poinformować, że można już ubiegać się o Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia – dokument potwierdzający posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy.

Publiczna obrona doktoratu
Dyrekcja Instytutu zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2019 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Doroty Zamkowskiej.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego
(20.12.2018) Dr Piotr Plichta uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych.

Dopalacze - projekt DOPMED
(18.12.2018) Spotkanie naukowe projektu "System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania".

EIT Health Summit 2018

(19.12.2018) Podczas konferencji EIT Health Summit 2018 pracownicy Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii zaprezentowali wybrane elementy aparatury badawczej: symulator jazdy oraz posturograf.

Patronat Głównego Inspektora Pracy
(19.12.18) Konferencja "Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy" uzyskała honorowy patronat Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego
(18.12.18) Konferencja "Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Raport z badań firm
(18.12.18) Ukazał się raport "Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce".

Nadanie stopnia doktora
(17.12.2018) Rady Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 roku nadała stopień doktora nauk medycznych lek. Anetcie Karwackiej oraz mgr inż. Magdalenie Król.

Naukowa Fundacja Polpharmy
(12.12.2018) Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki IMP współwykonawcą grantu Naukowej Fundacji Polpharmy.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego
Rada Naukowa IMP podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych dr Ewie Jabłońskiej oraz dr. Marcinowi Kurowskiemu.

Delegacja z Gruzji
Instytut odwiedzili przedstawiciele Narodowego Centrum Kontroli Chorób i Zdrowia Publicznego w Tbilisi oraz gruzińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Nowa ustawa o produktach kosmetycznych
27 listopada w siedzibie GIS odbyła się konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa kosmetyków, w której udział wziął prof. Konrad Rydzyński.

Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy
(28.11.2018) Z wielką przyjemnością zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy
(26.11.2018) Podziękowania dla dr Andrzeja Marcinkiewicza oraz dr Marcina Rybackiego od Dyrekcji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Kurs dla lekarzy do uprawnień
(23.11.2018) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza do udziału w kursie: "Narażenie na promieniowanie jonizujące - orzecznictwo lekarskie", który odbędzie się w dniach 03-04.12.2018.

Medycyna pracy - wytyczne
Ukazały się wytyczne dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów  prac oraz wybranych kryteriów  zdrowotnych opracowane przez pracowników  Instytutu we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny pracy.

Czas na czyste powietrze
(20.11.2018) Podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia za wykład profesora W. Hanke podczas spotkania informacyjno-eksperckiego Czas na czyste powietrze.

"Wspólnie dla zdrowia"
29 listopada br. w Łodzi odbędzie się III Konferencja w ramach debaty nardowej "Wspólnie dla Zdrowia". Własność, odpowiedzialność, zarządzanie. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Zdrowia.

Publiczna obrona doktoratu
(15.11.2018) Instytut Medycyny Pracy zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Król, która odbędzie się 29.11.2018.

Publiczna obrona doktoratu
(31.10.2018) Instytut Medycyny Pracy zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Anetty Karwackiej, która odbędzie się 13.11.2018.

XIX Sympozjum "Higiena pracy - aktualne problemy"
W dniach 24-26 października 2018 r. odbyło się XIX Sympozjum "Higiena pracy - aktualne problemy" organizowane przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych oraz Instytut Medycyny Pracy.

"Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu"
(15.10.2018) 10 października w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu odbyła się konferencja zorganizowana przez Dział Badań i Rozwoju, Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych
(10.10.2018) Podziękowania dla prof. Alicji Bortkiewicz oraz dr Zbigniewa Jóźwiaka od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

"Substancje niebezpieczne pod kontrolą"
(11.10.2018) Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, Koło Naukowe BHP i Ergonomii PŁ oraz Instytut zapraszają na Konferencję, która odbędzie się w Łodzi 17 października.

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne - zebranie
(09.10.2018) Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się 24 października 2018.

Dopalacze – projekt DOPMED
DOPMED - System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania.

"Dokąd zmierza elektroradiologia"
(26.09.2017) 27 września 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi organizuje Wojewódzką Konferencję  Elektroradiologiczną.

VI Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
24.09.2018 w łódzkim hotelu Ambasador odbędzie się szósta edycja Kongresu Biogospodarki. 

Zaproszenie na konferencję ICOH
Zapraszamy do udziału w 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health: Zdrowie zawodowe i środowiskowe. Na styku migracji, imperiów i ruchów społecznych.

Zarządzanie zdrowiem personelu
(23.07.2018) Zapraszamy firmy do bezpłatnego udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Deklaracja partnerstwa
3 lipca przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w uroczystym podpisaniu Partnerstwa na rzecz dostępności, którego celem jest współpraca w ramach Programu Dostępność Plus.

Aspekty natury neurologicznej w orzecznictwie zawodowym
(29.06.2018) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza lekarzy medycyny pracy i neurologów na kurs pt. Aspekty natury neurologicznej w orzecznictwie zawodowym.

Szkolenie dla personelu medycznego
Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i inne osoby mające bezpośredni kontakt z pacjentem na spotkanie informacyjne dotyczące projektu H-COM realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Impact Factor za rok 2017
(27.06.2018) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports.

International Commission on Occupational Health
(19.06.2018) Profesor Konrad Rydzyński powołany na Sekretarza Generalnego ICOH na Polskę.

Polish Scientific Networks
(05.06.2018) Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine. Łódź, 21 czerwca 2018 - wstęp wolny.

Kryształowa Brukselka 2018
(16.05.2018) Instytut został nominowany do Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 w kategorii Nauka - Instytuty Badawcze.

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc - podziękowania
(05.06.2018) Podziękowania dla dr Marcina Rybackiego za wkład w realizację programu naukowego XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Kategoria A dla Instytutu
(23.05.2018) Decyzją MNiSW z dnia 10 maja 2018 r. na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej Instytut otrzymał kategorię A.

Nowe laboratorium Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska

(21.05.2018) Uroczyste otwarcie laboratorium Pracowni Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych oraz Pracowni Analiz Metali - fotorelacja.

OPUS 14 - granty dla Instytutu
(16.05.2018) Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM.

"Czas na czyste powietrze"
(23.04.2018) Podziękowania dla profesora Wojciecha Hanke od realizatorów kampanii oraz Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia.

Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny
(16.04.2018) Polskie Towarzystwo Toksykologiczne współorganizatorem tegorocznego Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego (CEBC), który odbędzie się w Krakowie w dniach 15-18.09.2018.

XIX SYMPOZJUM Higiena pracy - aktualne problemy
(22.03.2018) Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych i Instytut Medycyny Pracy zapraszają na
XIX Sumpozjum Higiena pracy - aktualne problemy,
Łódź, 24-26 października 2018 r.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
(05.04.2018) Dr Jacek Rzepecki został wybrany na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Łodzi.

Zapraszamy na szkolenie
(16.04.2018) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w Instytucie Medycyny Pracy.

II Powiatowy Kongres Żywieniowy
(04.04.2018) Podziękowania za objęcie honorowym patronatem oraz udział pracowników naukowych Instytutu
w II Kongresie Żywieniowym "Wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne człowieka"

Zapraszamy na szkolenie
(02.03.2018) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza na szkolenie "Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń" 16-20.04.2018.

Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących - problemy orzecznicze i wyzwania
(27.03.2018) Podziękowania za współpracę przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Pracy.  

WHO Collaborating Centre for Occupational and Environmental Health
(20.03.2018) IMP uzyskał status WHO Collaborating Centre for  Occupational and Environmental Health na kolejny okres.

Seminarium MNiSW
(01.03.2018) Podziękowania dla dr J. Przłuskiej za wykład podczas seminarium "Prawo autorskie i otwarty dostęp do publikacji naukowych".

Bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym
(16.02.2018) Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie prowadzonej w ramach realizacji projektu Erasmus+.

Polska Platforma Medyczna
(26.01.2018) Polska Platforma Medyczna - projekt uznany za najlepszy w drugiej edycji konkursu Polska Cyfrowa zdobył 37,2 mln zł dofinansowania unijnego.

Publiczna obrona doktoratu
(12.02.2018) Instytut Medycyny Pracy zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Zielińskiego, która odbędzie się 26.02.2018.

Badania audiometryczne - szkolenie
(12.01.2018) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu organizuje w terminie 16 – 17 maja 2018 r. kurs podstawowy w zakresie wykonywania badań audiometrycznych.

Postępowanie habilitacyjne
(11.01.2018) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Świątkowskiej.

Podziękowania
(02.01.2018) Podziękowania Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego za opiekę nad studentami podczas praktyk w roku akademickim 2016/2017.

Promocja zdrowia w zakładzie pracy
(28.12.2017) Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się publikacja pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników” przygotowana pod redakcją Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej

Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy
W dniach 11-12.12.2017 w Łodzi odbyła się organizowana przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy ogólnopolska konferencja Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy.

Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się
(28.12.2017) 29.11.2017 w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się, której organizatorem było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Wesołych Świąt
(20.12.2017) Życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2018 roku składają dyrekcja i pracownicy Instytutu.

Łódzka Gospodarka Cyrkularna
(18.12.2017) Łódzka Gospodarka Cyrkularna. Wyzwania i Możliwości - spotkanie w ramach programu SCREEN. Łódź, 18.12.2017.

Raport CSR o konferencji
(15.12.2017) Konferencja "Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy" organizowana przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy uzyskała patronat portalu Raport CSR.

Raport z badań
(11.12.2017) Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań dotyczących zdrowia i samopoczucia pracowników online.

Konferencja - transmisja online
(07.12.2017) Transmisja online z konferencji "Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników" dostępna w internecie.

Nagroda za plakat
(11.12.2017) Nagroda za najlepszy plakat dla naszego zespołu podczas International Conference on Gas Geochemistry. 24-28.09.2017 Wrocław - Świeradów.

Zapraszamy na konferencję
(28.11.2017)"Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników" Łódź, 11-12.12.2017

Podsumowanie seminarium
(27.11.2017) "Narażenie na hałas wśród pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych” Łódź, 22 listopada 2017 r.

Zapraszamy na konferencję
(20.11.2017) Zapraszamy na Konferencję "Lekarz medycyny pracy wobec problemu zaburzeń oddechowych w czasie snu" która odbędzie się w Łodzi 2 grudnia 2017 r.

Zdrowie starzejącego się personelu - film szkoleniowy
(21.11.2017) Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników  - film szkoleniowy przygotowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Nadwaga i otyłość pracowników - filmy szkoleniowe
(21.11.2017) Problem nadwagi i otyłości  - filmy szkoleniowe zrealizowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Publiczna obrona doktoratu
(20.11.2017) Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Lipowskiej, która odbędzie się 28 listopada 2017 r.

Publiczna obrona doktoratu
(14.11.2017) Dyrektor Instytutu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Lipińskiej-Ojrzanowskiej, która odbędzie się 22 listopada 2017r.

Podziękowania z Fundacjii Zapobiegania Wypadkom Drogowym
(16.11.2017) Podziękowania za współpracę i udział w przygotowaniu Konferencji Naukowej "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej"

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
(07.11.2017) W Łodzi, w dniach 20-21 listopada 2017 odbędzie się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, którego Instytut jest partnerem merytorycznym. 

Publiczna obrona doktoratu
(02.11.2017) Dyrektor Instytutu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Elżbiety Cwynar, która odbędzie się 15 listopada 2017r.

Zapraszamy na konferencję
(30.10.2017) Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się. Łódź, 29.11.2017

Zapraszamy na szkolenia
(30.10.2017) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza do udziału w szkoleniu dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych oraz dla psychologów.

Podziękowania z PAN
(27.10.2017) Podziękowania dla dr Jolanty Przyłuskiej za wygłoszenie wykładu w ramach Tygodnia Otwartej Nauki. Kraków, 23.10.2017.

Program AMIANTUS
(27.10.2017) 26 października 2017 Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się coroczne szkolenie dotyczące badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce.

Narodowy Program Zdrowia - warsztaty naukowe
(24.10.2017) Zapraszamy na warsztaty naukowe "Zawód kierowca - przyjemność czy dodatkowy czynnik narażenia" Łódź, 27.10.2017.

Zapraszamy na konferencję
(26.10.2017) "Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej" Łódź, 27.10.2017.

Sympozjum PTHP podsumowanie
(24.10.2017) W dniach 18-20 października odbyło się XVIII Sympozjum "Higiena pracy - aktualne problemy", którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

Podziękowania z Urzędu Marszałkowskiego
(17.10.2017) Podziękowania dla prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego za udział w seminarium "Łódzkie na zdrowie! Zmieniamy łódzkie z Funduszami Europejskimi - usługi zdrowotne".  Uniejów, 06.10.2017.

Podsumowanie konferencji
(20.10.2017) 18.10.2017 odbyła się konferencja "Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych" oraz szkolenia NPZ poświęcone "Zwiększeniu zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne - profilaktyka chorób cywilizacyjnych", a także zachęcaniu do szczepień nieobowiązkowych.

„Ochrona przed PEM” - podsumowanie warsztatów
(16.10.2017) W dniach 11-13 października po raz dwunasty w Instytucie odbyły się warsztaty „Ochrona przed PEM”.  W warsztatach wzięło udział 150 uczestników.

Praca na zdrowie
(12.10.2017) Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pracanazdrowie.pl. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

XVIII Sympozjum PTHP
(27.09.2017) Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera zapraszają na XVIII SYMPOZJUM Higiena pracy - aktualne problemy. Łódź, 18-20.10.2017 r.

Konferencja - Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych
Zapraszamy na Konferencję szkoleniową "Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych", która odbędzie się 18.10.2017 w Łodzi.

Zapraszamy na konferencję
Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki oraz pracodawców i ich przedstawicieli na konferencję szkoleniową organizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Łódź, 18 października 2017 r. 

NFZ informacja dla pacjentów
(27.09.2017) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Łódzkiem od 1 października 2017 r.
Sprawdź poradnie, w których otrzymasz pomoc.

PRACA NA ZDROWIE
(27.09.2017) Zapraszamy do odwiedzenia nowego profilu na fecebooku. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Wysokie wskaźniki almetryczne dla publikacji IMP
(22.08.2017) Publikacje autorów z Zakładu Epidemiologii Środowiskowej IMP wśród 25% najczęściej oglądanych i cytowanych prac PLoS ONE.

Zapraszamy na konferencję
Wspólnie z Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zapraszamy na konferencję "MIĘDZY POKOLENIAMI Zarządzanie wiekiem i energią pracowników". Łódź, 12.09.2017.

Wsparcie dla firm - projekt w ramach NPZ
(29.06.2017) Zapraszamy firmy do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanym z budżetu państwa.

Impact Factor 2016
(28.06.2016) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports.

Projekt PoMasto
(26.06.2017) Zakład Psychologii IMP realizuje projekt dotyczący standardów opieki po operacji nowotworu piersi. Poszukujemy kobiet, które zechcą udzielić wywiadów poświęconych tej tematyce.

Podziękowania dla prof. A. Bortkiewicz
(14.06.2017) Podziękowania za udział oraz wystąpienie podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy "Prawo, Odpowiedzialność, Sukces"

Ochrona słuchu w KGHM Polska Miedź S.A.
(13.06.2017) 22 maja 2017 r. zespół Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy zakończył roczny projekt: Ocena możliwości zastosowania programu ochrony słuchu w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.

Raport z badania
(12.06.2017) Ukazał się raport z badania pt. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby”, które prowadziliśmy na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Zaproszenie na konferencję
(05.06.2017) "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników" Warszawa, 13.06.2017.

Open Access w Instytutach Badawczych
(31.05.2017) Podziękowania za zaangażowanie Instytutu i wykład dr J. Przyłuskiej podczas konferencji "Polityka otwartego dostępu do publikacji i badań naukowych w instytutach badawczych"

Wiceminister Zdrowia w IMP
(25.05.2017) We wtorek 23 maja Instytut odwiedził Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król.

Podziękowania od Głównego Inspektora Sanitarnego
(22.05.2017) Podziękowania dla dr Anny Kozajdy za wykład podczas narady szkoleniowej dla pracowników Oddziałów Higieny Pracy wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

OPUS, PRELUDIUM, SONATA
(19.05.2017) Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki IMP otrzymał finansowanie na realizację dwóch grantów własnych.

XIII Krajowy Zjazd PTMP
(22.05.2017) W dniach 19-20 maja odbył się XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy: „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”.

Podziękowania dla profesora W.Wąsowicza
Podziękowania za udział, wkład organizacyjny oraz wystąpienie podczas 8th World Congress on Toxicology and Pharmacology. Dubaj, 13-15 kwietnia 2017.

Zapraszamy na szkolenie
(20.04.2017) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza na szkolenie "Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń".

Podziękowania
(12.04.2017) Podziękowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wykład dr Jolanty Przyłuskiej podczas szkolenia "Otwarty dostęp do publikacji naukowych - wprowadzenie i wskazówki praktyczne".

Instytut w prestiżowym zestawieniu Nature Index
(10.04.2017) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi znalazł się wśród 75 najlepszych polskich instytucji sklasyfikowanych w rankingu Nature Index za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Wesołych Świąt
(14.04.2017) Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy składają dyrekcja i pracownicy Instytutu.

Publiczna obrona doktoratu
Informujemy o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Piekarskiej-Wijatkowskiej  „Ostre zatrucia intencjonalne wśród osób dorosłych w aglomeracji miejskiej w latach 2004-2013 - analiza częstości występowania, uwarunkowań i czynników toksycznych”

„Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących”
W dniach 17-18.03.2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2Arena w Jasionce odbyła się Konferencja „Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących”  współorganizowana przez Rzeszowskie Centrum Medyczne MEDYK w oraz Instytut Medycyny Pracy w  Łodzi.

Publiczna obrona doktoratu
Informujemy o publicznej obronie rozprawy  doktorskiej  mgr Adrianny Potockiej nt. „Uwarunkowania społeczno-kulturowe i rola matki w rozwoju zaburzeń stanu odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym”.

Nagroda za plakat
(09.03.2017)  Plakat prezentujący wyniki badań z grantu NCN 2013/09/B/NZ7/04092 nagrodzony podczas 2nd International Cancer Study & Therapy Conference.

Publiczna obrona doktoratu
(10.03.2017) Informujemy, że 21 marca odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Wieczorek nt. „Rola wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej i tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w raku pęcherza moczowego”.

ŁÓDZKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ENDOMETRIOZY
(06.03.2017) Już w najbliższy weekend zapraszamy do udziału w łódzkim finale Tygodnia Świadomości Endometriozy.

Publiczna obrona doktoratu
(23.02.2017) Informujemy, że 9 marca odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Anety Kleniewskiej nt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc o etiologii zawodowej - uwarunkowania i diagnostyka”

Publiczna obrona doktoratu
(23.02.2017) Informujemy, że 7 marca odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Błaszczyk nt. „Poziom adduktów BPDE-1-DNA oraz zmian cytogenetycznych w komórkach nabłonkowych z jamy ustnej u dzieci narażonych środowiskowo na czynniki genotoksyczne”

ŁÓDZKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ENDOMETRIOZY
(09.02.2017) Serdecznie zapraszamy do udziału w Łódzkim Tygodniu Świadomości Endometriozy w dniach 11-12 marca 2017. Znamy już pełen harmonogram wydarzeń. Udział we wszystkich przygotowanych zajęciach jest bezpłatny.

Zapraszamy na sympozjum
(14.02.2017) Zapraszamy do udziału w sympozjum: USZKODZENIE SŁUCHU JAKO ISTOTNY PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO, które odbędzie się 2 marca 2017. Sympozjum realizowane w ramach projektu EVOTION.

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY
(06.02.2017) 1 lutego 2017 Dyrektor Instytutu oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali umowę o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej oraz naukowo-badawczej.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
(02.02.2017) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza na kurs "Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców", który odbędzie się w terminie 20-24 marca 2017.

ŁÓDZKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ENDOMETRIOZY
(30.01.2017) Zapraszamy do udziału w pierwszej łódzkiej edycji Tygodnia Świadomości Endometriozy. Wydarzenie organizujemy wspólnie z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Polskim Stowarzyszeniem Endometrioza.

Wizyta wicewojewody łódzkiego
(16.01.2017) We wtorek 10 stycznia Instytut odwiedzili wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Łukomska-Dulaj.

Oferta szkoleniowa dla lekarzy
(11.01.17) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza do zapoznania się z aktualną oferta szkoleń dla lekarzy do uprawnień.

Postępowanie habilitacyjne
(03.01.2017) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Bugajskiej.

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU W IMP
(06.12.2016) Projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi otrzymał pozytywną opinię Rady Naukowej IMP.

Podziękowania
(19.12.2016) Organizatorzy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie" podziękowali Dyrektorowi IMP  i pracownikom Instytutu za udział w wydarzeniu

Życzenia świąteczne
(19.12.2016) Z okazji Bożego Narodzenia serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Świąt wszystkim współpracownikom i partnerom Instytutu

Publiczna obrona doktoratu
(05.12.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bukowskiej-Damskiej.

RÓWNOWAGA PRACA - ŻYCIE
(01.12.2016) Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy zaprasza na bezpłatny warsztat pt. "Znajdź równowagę! Jak lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami?”

Podziękowania
(18.11.2016) Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski podziękował pracownikom Instytutu za współpracę przy organizacji IV Konferencji "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie".

ŁÓDZCY ZAPALEŃCY ZAPRASZAJĄ
(21.11.2016) 3 grudnia 2016 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone nieswoistym chorobom zapalnym jelit.

Międzylaboratoryjne badania porównawcze
(09.11.2016) Laboratorium Wzorców Wtórnych zaprasza na kolejną edycję międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie testów specjalistycznej aparatury rentgenowskiej.

Publiczna obrona doktoratu
(10.11.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Golińskiej-Zach.

IMP jednym z 9 partnerów w międzynarodowym projekcie InAirQ
(09.11.2016) 1 lipca 2016 r. IMP rozpoczął współpracę w ramach międzynarodowego projektu pt.  „Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych”.

15 lat Programu Amiantus
3 listopada odbyło się w uroczyste seminarium podsumowujące 15 lat prowadzenia badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce – Programu Amiantus.

Zapraszamy na szkolenia
(03.11.2016) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy serdecznie zaprasza na kursy dla lekarzy, pielęgniarek oraz techników medycznych.

XVII SYMPOZJUM Higiena pracy - aktualne problemy
(02.11.2016) W dniach 25-27 października odbyło się XVII Sympozjum Higiena pracy - aktualne problemy, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

Warsztaty PEM 2016 PODSUMOWANIE
W dniach 12–14.10.2016 odbyła się kolejna edycja warsztatów OCHRONA PRZED PEM. W warsztatach udział wzięło 160 uczestników.

Podziękowania dla profesora Marka Zmyślonego
(20.10.2016) Podziękowania Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorza Hudzika za wykład podczas Krajowej Narady Kierowników Oddziałów Higieny Radiacyjnej.

Warsztay 2016 - OCHRONA PRZED PEM - NOWE PRZEPISY
W dniach 12–14.10.2016 odbędzie się kolejna edycja warsztatów OCHRONA PRZED PEM. Wśród zagadnień m. in. nowe przepisy krajowe oraz nowe źródła pól elektromagnetycznych. Serdecznie zapraszamy.

Uroczysta sesja
(29.08.2016) 26 sierpnia z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jerzego Nofera odbyła się uroczysta sesja poświęcona jego pamięci.

100-lecie urodzin profesora dra med. Jerzego Nofera
(26.08.2016) 27 sierpnia 2016 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin patrona Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - prof. dra med. Jerzego Nofera

„Używki, zdrowie i nauka”
Rozpoczyna się cykl debat Instytutu Łukasiewicza i Instytutu Medycyny Pracy pod hasłem „Używki, zdrowie i nauka”. Do grona partnerów dołączyły Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Akademia Nauk.

STOFFENMANAGER® - POLSKA WERSJA JĘZYKOWA MODELU W PRAKTYCE
(08.07.2016) Zapraszamy na szkolenie z obsługi modelu, które odbędzie się w Instytucie Medycyny Pracy  21 września 2016.

Łódzkie Centrum Referencyjne
(19.07.2016) Łódzkie konsorcjum ogłoszone Centrum Referencyjnym Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA).

„Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postepowania z azbestem”
(14.07.2016) Ukazało się pierwsze w kraju opracowanie omawiające problematykę zanieczyszczeń środowiska, skutków zdrowotnych  oraz  zasad bezpiecznego postępowania z azbestem, autorstwa specjalistów –
N.  Szeszeni-Dąbrowskiej i B. Świątkowskiej.

Nagroda EAACI dla dr hab. Marty Wiszniewskiej za plakat
W dniach 11–15 maja 2016 w Wiedniu odbył się kolejny Kongres Europejskiej Akademii Alergii i Immunologi Klinicznej (EAACI), która obchodzi w tym roku  jubileusz 60 lat swojej działalności.

Nominacja profesorska dla dr hab. Marka Zmyślonego
(28.06.2016) Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Podziękowania od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(27.06.2016) za udział pracowników Instytutu w konferencji "Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego".

Podziękowania
(27.06.2016) Podziękowania od  Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Szkolenie 14.06.2016
14.06.2016 w Instytucie odbyło się szkolenie OTWARTY DOSTĘP DO  PUBLIKACJI I WYNIKÓW BADAŃ W INSTYTUCJI NAUKOWEJ.

Impact Factor za rok 2015
(15.06.2016) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports.

Sukces Pracowni Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
(06.06.2016) Dr Ewa Jabłońska zdobyła nagrodę za najlepszy plakat na konferencji: 6th International FESTEM Symposium "New horizons on trace elements and minerals - role in human health and disease"

Podsumowanie warsztatów
(07.06.2016) „NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA - BIOMARKERY NARAŻENIA, EFEKTU I WRAŻLIWOŚCI”

Postępowanie habilitacyjne
(25.05.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Dominiki Świerczyńskiej-Machury.

Szkolenie dla eksperymentatorów
Laboratorium GMP zaprasza na szkolenie dla eksperymentatorów z tematyki zwierząt laboratoryjnych. Termin 05-09.09.2016.

I International Interdisciplinary Conference:Women and Men Facing Everyday Challenges
(23.05.2016) Podziękowania za udział w konferencji organizowanej przez Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy IMP.

Międzynarodowy konkurs JPI HDHL NutriCog
(17.05.2016) Projekt SELENIUS z udziałem dr hab. Kingi Polańskiej z Zakładu Epidemiologii Środowiskowej nagrodzony w międzynarodowym konkursie JPI HDHL NutriCog

Podziękowania dla Instytutu Medycyny Pracy
(16.05.2016) Organizatorzy Akademickich Targów Pracy 2016 podziękowali Instytutowi za udział w wydarzeniu

Dzień Dziecka
(13.05.2016) Morskie opowieści

Podziękowania dla pracowników IMP
(09.05.2016) za zaangażowanie w organizację VI Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. ,,Kształtowanie Zdrowia Pracujących - Udział Pielęgniarek".

Medycyna Pracy i IJOMEH - polityka prawno-archiwizacyjna
(6.05.2016) Informacje dotyczące nowej polityki prawno-archiwizacyjnej czasopism „Medycyna Pracy” i IJOMEH dostępne w bazie Sherpa/Romeo i na stronach czasopism.

Zapraszamy na szkolenia
(18.04.2016) Zapraszamy na szkolenia dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych. Terminy: maj, czerwiec 2016.

Zezwolenie GIF
(12.04.2016) Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP otrzymało kontynuację zezwolenia GIF na wykonywanie badań w kontroli jakości produktów leczniczych, poszerzone o importowane produkty lecznicze.

Zapraszamy na szkolenie
(12.04.2016) "Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  – obowiązki pracodawcy i rola służb kontrolnych".

Wolne miejsca na szkoleniach
(05.08.2016) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu serdecznie zaprasza na kursy dla lekarzy i pielęgniarek

Postępowanie habilitacyjne
(7.04.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Michała Radwana

Zapraszamy na szkolenie
(23.03.2016) Kurs "Drgania mechaniczne w środowisku pracy – metodyka pomiarów i zasady oceny narażenia"
Termin: 5-7 października 2016.

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana dr Jarosława Pinkasa w IMP
(24.03.2015) 22 marca 2016 r. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr Jarosław Pinkas wraz z Posłanką Ziemi Łódzkiej, Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia lek. med. Joanną Kopcińską. 

Prof. Stępnik członkiem Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)
(24.03.2015) Kierownik Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy IMP został oficjalnie powołany na członka, działającego przy Komisji Europejskiej, Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS).

Wesołych Świąt
(23.03.2016) Życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych. 

Dr Jerzy Olszewski prezesem Centrum Radonowego
(07.03.2016) 3 lutego 2016 podczas spotkania członków sieci, w wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Centrum Radonowego został wybrany dr Jerzy Olszewski reprezentujący Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

I International Interdisciplinary Conference: Women and Men Facing Everyday Challenges
(29.02.2016) Honorowy patronat Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi nad konferencją Women and Men Facing Everyday Challenges. Work and Life Demands in the Context of Gender.

Tydzień świadomości endometriozy
(02.03.2016) Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy IMP włączy się w obchody Tygodnia Świadomości Endometriozy organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Endometrioza. W programie m. in. warsztat Anny Najder.

Promieniowanie jonizujace – badania profilaktyczne
(29.02.2016) Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących IMP oferuje kompleksową opiekę profilaktyczną osób zawodowo  narażonych na promieniowanie jonizujące związane z używaniem aparatów RTG.

IMP na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się
(29.02.2016) 22 lutego Instytut wraz z przedstawicielami władz regionalnych, jednostek samorządu miasta podpisał porozumienie o zawiązaniu Komitetu koordynującego w woj. łódzkim działania na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Posiedzenie naukowe PTTox
(22.02.2016) Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się 2 marca 2016 o godz. 10.

Raport końcowy z badań
(16.02.2016) „Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat”.

Ranking Webometrics
(09.02.2016) W najnowszej (styczeń 2016) edycji rankingu Webometrics Instytut znalazł się na 8 miejscu wśród polskich centrów badawczych.

„OPERETTA: Your bench top High-Content Imaging System”
(09.02.2016) Firma PerkinElmer i Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego organizują w dniu 17 lutego 2016 r. w Instytucie Medycyny Pracy warsztaty „OPERETTA:  Your bench top  High-Content Imaging System”.

Human Resources Strategy for Researchers
(08.02.2016) 04 lutego 2016 Dyrektor Instytutu podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Prof. W. Hanke w Komisji Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
(13.01.2016) Uchwałą Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, prof. Wojciech Hanke został powołany w skład Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.

Pomiary narażenia na promieniowanie fotonowe
Zakład Ochrony Radiologicznej IMP, od 1966 roku zgromadził największą bazę danych rocznych dawek osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe. Od ponad 10 lat Zakład posiada Certyfikat PCA.

Pracownia Toksykologii Molekularnej w European Union Network of Laboratories for the Validation of Alternative Methods
(14.12.2015) Laboratorium IMP pod kierownictwem dr hab. med. Macieja Stępnika zostało przyjęte do europejskiej sieci laboratoriów EU-NETVAL.

Życzenia świąteczne
(17.12.2015) Z okazji Bożego Narodzenia serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Świąt wszystkim współpracownikom i partnerom Instytutu

Profesor Wojciech Hanke członkiem Collegium Ramazzini
(10.11.2015) Zastępca Dyrektora IMP ds. Naukowych, prof. dr hab. med. Wojciech Hanke został powołany na członka Collegium Ramazzini.

Komitet Zdrowia Publicznego PAN
(02.11.2015) Profesor Konrad Rydzyński oraz profesor Wojciech Hanke wybrani na członków Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Kurs doskonalący dla lekarzy
(22.10.2015) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi uprzejmie informuje, że w terminie 2.12.2015 r. organizuje kurs "Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców".

Psychiczne obciążenia w pracy
(26.10.2015) 15 i 16 października 2015 r.  zespół  psychologów i lekarzy IMP  uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji PSYCHICZNE OBCIĄŻENIA W PRACY. 

Uroczyste wręczenie odznaczeń
(21.10.2015) Dyrektor prof. Konrad Rydzyński oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – podsekretarz stanu Piotr Warczyński 11 października wręczyli pracownikom Instytutu krzyże i medale za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz za ich osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych
(21.10.2015) W dniach 13–15 października odbyło się coroczne sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych, w którym udział wzięło 90 uczestników z całego kraju. 

Łódzkie Dni Medycyny Pracy – 9–10 października 2015 r., Rawa Mazowiecka
(14.10.2015) Za nami kolejne Łódzkie Dni Medycyny Pracy. W tym roku odbyły się one pod hasłem „Medycyna Pracy w profilaktyce i ochronie zdrowia pracujących oraz kształtowania postaw prozdrowotnych”.

Zmarł dr n. med. Jerzy Kopias
(14.10.2015) Z głębokim żalem informujemy o śmierci dra n. med. Jerzego Kopiasa.

Seminaria i konferencje przygotowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz platformy EIT Health
(9.10.2015) W imieniu konsorcjum EIT Health Polska, tworzonym przez IMP w Łodzi, UMed w Łodzi oraz firmę Ericpol, zapraszamy do udziału w wydarzeniach poświęconych opiece profilaktycznej nad pracownikami oraz innowacjom w dziedzinie aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

08–09.12.2015 – Kurs podstawowy w zakresie wykonywania badań audiometrycznych
(30.09.2015) Dwudniowy kurs skierowany do personelu medycznego, pielęgniarek, techników, protetyków słuchu oraz osób planujących podjecie lub chcących doskonalić technikę wykonywania badań audiometrycznych.

12.10.2015 – Konferencja w ramach projektu dot. ochrony zdrowia pracujących
(30.09.2015) Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej działania zrealizowane w ramach projektu "Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących".

13.10.2015 – Konferencja w ramach projektu SYSCANCER
(30.09.2015) Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej działania zrealizowane w ramach projektu "Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego".

Szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
(28.09.2015) 6 października odbędzie się szkolenie dotyczące substancji chemicznych i czynników fizycznych o działaniu rakotwórczym oraz obowiązków pracodawców i roli służb kontrolnych w tym zakresie.

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(23.09.2015) 2 października 2015 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Pałaszewskiej-Tkacz.

Zapisy na szkolenie
(23.09.2015) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi uprzejmie informuje, że  w terminie  3–4  grudnia  2015 r., organizuje kurs "Pył w środowisku pracy – metodyka pomiarów i zasady oceny narażenia".

TWORZYMY atmosferę
(14.09.2015) Na stronie ogólnopolskiej akcji ochrony powietrza, zainicjowanej przez Ministerstwo Środowiska, można przeczytać wywiad z profesorem Wojciechem Hanke, krajowym konsultantem ds. zdrowia środowiskowego.

Wolne miejsca na szkoleniach
(14.09.2015) Sekcja Organizacji Szkolenia uprzejmie informuje, iż posiada jeszcze wolne miejsca na kursach dla lekarzy. Osoby chętne serdecznie zapraszamy.

Nominacja dla profesora Wąsowicza
(14.09.2015) Prof. Wąsowicz w składzie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Psychologia Transportu
(21.09.2015) Pracownicy Instytutu – prof. Alicja Bortkiewicz, dr Dorota Merecz-Kot oraz dr Małgorzata Waszkowska wśród prowadzących sesje i wykłady podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia Transporu.

List gratulacyjny dla profesor Bortkiewicz
(14.09.2015) Profesor Alicja Bortkiewicz otrzymała nominację na przewodniczącą Komitetu Naukowego ICOH oraz list gratulacyjny od Prezydenta International Commission on Occupational Health – dr Jukka Takala.

IJOMEH i Med. Pr. elektronicznie w PubMed/MEDLINE
(09.09.2015) Wdrożyliśmy w PubMed/MEDLINE indeksowanie elektronicznych wersji „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i „Medycyny Pracy” wraz z usługą LinkOut.

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach
(26.09.2015) Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych szkoleniach dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych.

IJOMEH w DOAJ
(26.08.2015) "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health" indeksowany w Directory of Open Access Journals.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(17.08.2015) Instytut otrzymał dotację z w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”.

Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński członkiem Panelu Ekspertów RCPS
(29.07.2015 r.) Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprosiło do współpracy Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy.

Zakończenie konkursu na Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
(29.07.2015 r.) Z dniem 22.07.2015 r. na stanowisko Dyrektora IMP został powołany prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński.

Podziekowania dla prof. dr hab. Jolanty Walusiak-Skorupy
(29.07.2015 r.) Państwowa Inspekcja Pracy złożyła podziękowania za przygotowanie referatu pt. "Zagrożenia zdrowotne pracowników budownictwa".

Certyfikat DPL dla Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy
(20.07.2015) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych potwierdziło, że Zakład Toksykologii i Kancerogenezy IMP spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wizyta Minister Infrastruktury i Rozwoju
(13.07.2015) Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podczas swojej wizyty w Instytucie uczestniczyła w pokazie symulatora jazdy w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP.

„Oncology in the Biomarker Era: Biology – Diagnostics – Therapy”, Zakopane 3-7 października 2015 r.
(13.07.2015 r.) Serdecznie zapraszamy do udziału w 42 międzynarodowym kongresie poświęconym biomarkerom nowotworowym, tematyce łączącej lekarzy, diagnostów i naukowców.

Podziękowania dla prof. dr hab. Jolanty Walusiak-Skorupy za udział w konferencji pt. „Powrót do pracy po chorobie nowotworowej"
(2.07.2015 r.) W Warszawie, podczas konferencji naukowej poświęconej tematowi powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa przedstawiła podejście służby medycyny pracy i opieki profilaktycznej do omawianego problemu.

Dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz profesorem nauk medycznych
(1.07.2015 r.) 18 czerwca 2015 r. kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii – dr. hab. n. med. Alicja Bortkiewicz odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(23.06.2015 r.) 2 lipca br. w sali konferencyjnej IMP odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Jankowskiej

Impact Factor za 2014
(19.06.2015 r.) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports

Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora IMP
(18.06.2015 r.) Rada Naukowa Instytutu podaje do publicznej wiadomości wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Międzylaboratoryjne badania porównawcze
(17.06.2015 r.) Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje o organizacji badań porównawczych z zakresu pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej

Manikiurzystka – bezpieczny zawód?
(17.06.2015 r.) W czerwcu 2015 roku zakończony został ponad 3-letni projekt badawczy realizowany przez Instytut Medycyny Pracy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Nr proj. PB 2011/01/B/NZ7/04681)

Medal HONORIS CAUSA EDUCATIONIS dla Dyrektora IMP oraz Dyplom Uznania dla Z-cy Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych
(15.06.2015 r.)  Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński i prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska uhonorowani przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

„Medycyna Pracy” w DOAJ
(10.06.2015 r.) Czasopismo „Medycyna Pracy” dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi ewaluacji jest indeksowane w Directory of Open Access Journals (DOAJ) – najważniejszej bazie recenzowanych czasopism z otwartym dostępem

XVI Sympozjum PTHP
(10.06.2015 r.) Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych zaprasza na sympozjum pt. „Aktualne problemy w higienie pracy", które odbędzie się w Łodzi w dniach 13-15 października 2015 r.

ICOH Scientific Committee on Cardiology in Occupational Health
(8.06.2015 r.) Prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz została wybrana przewodniczącą ICOH Scientific Committee on Cardiology in Occupational Health, a dr Elżbieta Gadzicka została sekretarzem tego Komitetu

Kurs dla lekarzy do uprawnień
(2.06.2015 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs "Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców" w dniach 23-27.11.2015 r.

Warsztaty Naukowe NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE – ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
(1.06.2015 r.) 25-27 maja 2015 r. w Łodzi odbyła się piąta edycja Warsztatów Naukowych organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Prof. Wojciech Hanke członkiem Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych
(28.05.2015 r.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oficjalnie powołał Zespół doradczy do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, którego jednym z członków został prof. Wojciech Hanke - Zastępca Dyrektora IMP ds. Naukowych

Postępowanie habilitacyjne
(27.05.2015 r.) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Joanny Jurewicz

Kurs dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych
(7.05.2015 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń uprzejmie informuje, że organizuje kurs doszkalający

Podziękowania dla Instytutu Medycyny Pracy
(6.05.2014 r.) Organizatorzy Akademickich Targów Pracy 2015 podziękowali Instytutowi za udział w wydarzeniu

Konkurs na Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
(13.04.2015 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko Dyrektora IMP

Podziękowania dla zespołu Oddziału Toksykologii
(5.05.2015 r.) W majowym numerze "Panaceum" Pisma Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, opublikowane zostały podziękowania dla pracowników Oddziału Toksykologii IMP

Nagroda za plakat
(4.05.2015 r.) Pracownicy Zakładu Ochrony Radiologicznej otrzymali nagrodę za najlepszy plakat, podczas konferencji International Conference on the Individual Monitoring of Ionizing Radiation, 20-24 kwietnia 2015 r. w Brugii

EIT Health Poland – IMP jednym z partnerów w innowacyjnej platformie współpracy
(29.04.2015 r.) 16 kwietnia 2015 r. przedstawiciele IMP w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz firma Ericpol Sp. z o. o. uroczyście podpisali porozumienie o utworzeniu Platformy Współpracy EIT Health Poland

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w IMP
(24.04.2015 r.) 23 kwietnia 2015 r. w Instytucie Medycyny Pracy w ramach XV Festiwalu Nauki i Sztuki  odbyły się warsztaty i wykłady dla młodzieży

Akademickie Targi Pracy 2015
(23.04.2015 r.) 21 kwietnia 2015 r. w Hali Expo-Łódź, przy Al. Politechniki 4 odbyła się X edycja Akademickich Targów Pracy 2015

ABClean – Making the EU Clean of Asbestos – trzecie spotkanie Europejskiego Konsorcjum projektu
(22.04.2015 r.) W dniach 23-24.04.2015 r. w IMP odbędzie się trzecie spotkanie Europejskiego Konsorcjum projektu ABClean – Making the EU Clean of Asbestos (UE wolna od azbestu)

Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych
(21.04.2015 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń uprzejmie informuje, że organizuje kursy doszkalające

Łódzkie Dni Medycyny Pracy 2015
(18.03.2015 r.) Zapraszamy do udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy, organizowanych w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej w dniach 9-10.10.2015 r.

Prof. dr hab. Wojciech Hanke wziął udział w dyskusji o problemie zanieczyszczenia powietrza w Polsce
(17.04.2015 r.) 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie, w siedzibie „Gazety Wyborczej” odbyła się debata pt. „Oddychać po ludzku” 

Prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa nową przewodniczącą Occupational Allergy Interest Group
(17.04.2015 r.) Ogłoszono wyniki głosowania na nowego Przewodniczącego i Sekretarza Occupational Allergy Interest Group w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w IMP
(14.04.2015 r.) 20 kwietnia 2015 r. będziemy mówić o zagrożeniach i szansach związanymi z nowymi technologiami informacyjnymi oraz o dopalaczach i e-papierosach – zapraszamy rodziców i nauczycieli młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej!

Umowa między Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a Uniwersytetem w Modenie i Reggio Emilia (Włochy)
(13.04.15 r.) 1 kwietnia 2015 r. IMP podpisał umowę o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i techniki z Uniwersytetem w Modenie i Reggio Emilia

Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński o profilaktyce zdrowotnej

(10.04.2015 r.) 10 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Łódzkim ukazał się artykuł dotyczący wagi dbałości o zdrowie pracowników na podstawie wywiadu z Dyrektorem IMP.

Warsztaty „Efektywne Publikowanie Naukowe”
(9.04.2015 r.) Dnia 8 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Naukowej IMP odbyły się warsztaty z zakresu efektywnego publikowania artykułów naukowych.

Życzenia świąteczne
(1.04.2015 r.) Nastrojowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora IMP w Łodzi
(31.03.2015 r.) Rada Naukowa z dniem 30 marca 2015 roku unieważniła konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych
(10.03.2015 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń uprzejmie informuje, iż organizuje kursy doszkalające

Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz o nanocząstkach jako zagrożeniu czy dobrodziejstwu dla zdrowia
(30.03.2015 r.) 26 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Nanocząstki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia?", podczas której prelekcję wygłosił prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz Kierownik Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy IMP

Zmarł prof. dr hab. Marek Jakubowski
(17.03.2015 r.) Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Marka Jakubowskiego

Konkurs na Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
(16.03.2015 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko Dyrektora IMP

Czasopismo IJOMEH w open access
(10.03.2015 r.) W związku ze zmianą modelu wydawania na "open access", pojawiła się nowa strona czasopisma „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”

Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke z IMP nowym konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia środowiskowego
(19.02.2015 r.) 11 lutego 2015 r. Minister Zdrowia powołał prof. dr hab. med. Wojciecha Hanke  na nowego konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(19.02.2014 r.) 3 marca br. w sali konferencyjnej IMP odbędzie się rozprawa doktorska mgr Agaty Szyjkowskiej

Bezpłatne szkolenie ABClean – UE wolna od azbestu
(16.02.2015 r.) Serdecznie zachęcamy pracowników małych i średnich firm budowlanych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach międzynarodowego projektu ABClean – UE wolna od azbestu

12–13.02.2015, Haga, Holandia – Chronic Diseases and Healthy Ageing (CD-HA)
(16.02.2015 r.) Konferencja w Holandii poświęcona tematyce chorób przewlekłych i zdrowia osób starszych

Kurs dla lekarzy do uprawnień
(30.01.2015) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs "Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń" w dniach 9-13.03.2015 r.

15.01.2015 r. – Finał konkursu NSZZ Solidarność pt. „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
(21.01.2015 r.) Dyrektor IMP, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński odebrał wyróżnienie w VII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Kurs "Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców" w IMP
(08.01.2015 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs "Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców" w dniach 17-23.02.2015 r.

Komunikat MNiSW - czasopisma punktowane
(07.01.2015 r.) 31 grudnia 2014 r. ogłoszono wykaz punktowanych czasopism naukowych.

Wyróżnienie artykułu autorstwa pracowników IMP w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy
(30.12.2014 r.) Artykuł pt. Analiza specjacyjna związków chromu w powietrzu środowiska pracy z zastosowaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS autorstwa pracowników IMP został wyróżniony w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Podziękowania i życzenia dla Dyrektora IMP od Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
(23.12.2014 r.) Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN dziękuje prof. K. Rydzyńskiemu za udział w konferencji pt. Jak poprawić zdrowie Polaków.

Życzenia świąteczne
(17.12.2014 r.) Zdrowych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia.

IMP wśród zwycięzców otwartego naboru do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – Knowledge and Innovation Communities - KIC InnoLife
(17.12.2014 r.) W obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia zwycięzcą naboru zostało konsorcjum KIC InnoLife, którego regionalnym partnerem – InnoStar, jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz firma Ericpol.

Jak poprawić zdrowie Polaków?
(10.12.2014 r.) Warszawa – coroczna konferencja Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

"Pracodawca przyjazny pracownikom"
(5.12.2014 r.) Nagroda dla IMP w konkursie NSZZ Solidarność.

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy
(28.11.2014 r.) Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej.

Debata o zdrowiu
(27.11.2014 r.) Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych.

Konkurs na stanowiska naukowe IMP
(26.11.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowiska naukowe w IMP.

Konferencja
(21.11.2014 r.) Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej Projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Aktualne problemy w higienie pracy
(20.11.2014 r.) W Instytucie Medycyny Pracy w dniach 18-20 listopada 2014 r. odbyło się XV Sympozjum PTHP.

Medale im. prof. W. Chodźki PRO HOMINIS SANITATE
(20.11.2014 r.) Instytut oraz prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński i prof. dr hab. med. Wojciech Hanke odznaczeni podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Prof. dr hab. Neonila Szeszenia-Dąbrowska nagrodzona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(12.11.2014 r.) Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości.

Sympozjum naukowe w Pećs (Węgry)
(5.11.2014 r.) Deklaracja UE równego dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych dla Romów.

"Skrzydła wyobraźni"
(4.11.2014 r.) Nagroda dla dra hab. Jacka Pyżalskiego.

Postępowanie habilitacyjne
(27.10.2014 r.) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Kingi Polańskiej.

Konferencja Instytutów Naukowych
(27.10.2014 r.) Prof. dr hab. Konrad Rydzyński członkiem KIN.

Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(24.10.2014 r.) Wręczono nagrody im. prof. Stanisława Fryzego.

Biblioteka cyfrowa
(23.10.2014 r.) Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA zawierająca m.in. publikacje z kolekcji IMP jako jeden z efektów funduszy europejskich.

VII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2014 r.
(22.10.2014 r.) W dniach 14–15.10.2014 r. Instytut Medycyny Pracy uczestniczył w VII EFG odbywającym się w Łodzi.

Europejski Tydzień Miast i Regionów, Bruksela
(21.10.2014 r.) Sympozjum pt. ”Managing Health Inequalities”, współorganizowane m.in. przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

III edycja szkolenia
(15.10.2014 r.) Zapraszamy na szkolenie pt. "Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców".

X jubileuszowe warsztaty PEM
(15.10.2014 r.) W dniach 15-17.10.2014 r. w IMP odbywają się warsztaty "Ochrona przed PEM".

II miejsce w konkursie „Województwo w kadrze"
(10.10.2014 r.) Zdjęcia promujące projekt „Praca, Zdrowie, Środowisko - platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” wyróżnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Programy profilaktyczne
(29.09.2014 r.) Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego.

Podziękowanie
(22.09.2014 r.) Przewodniczący Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ podziękował pracownikom IMP za merytoryczne wsparcie 10. Uniwersyteckiego Forum Związkowego.

Konkurs na stanowiska naukowe w IMP
(9.09.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowiska naukowe w IMP.

XV Sympozjum PTHP
(9.09.2014 r.) Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych zaprasza na sympozjum pt. „Aktualne problemy w higienie pracy".

Wyniki najnowszego rankingu „Webometrics"
(29.08.2014 r.) Instytut Medycyny Pracy na 5 miejscu wśród polskich jednostek naukowo-badawczych.

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej
(28.08.2014 r.) Projekt EIEC koordynowany przez IMP na zaktualizowanej mapie punktów strategicznych dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki.

Projekt "Effect"
(27.08.2014 r.) Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Postępowanie habilitacyjne
(06.08.2014 r.) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr med. Marty Wiszniewskiej.

Szkolenie
(01.08.2014 r.) Zapraszamy na szkolenie pt. "Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców".

Podnoszenie kompetencji naukowców
(25.07.2014 r.) Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem bezpłatnych szkoleń dla naukowców.

Impact Factor za 2013
(30.07.2014 r.) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports.

Obchody Jubileuszu 60-lecia IMP – podsumowanie
(22.07.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów 60-lecia Instytutu.

Szkolenie dla psychologów transportu
(22.07.2014 r.) „Zmiany w psychologicznym orzecznictwie o zdolności do kierowania pojazdami w świetle nowych przepisów prawa”.

CYBRA
(15.07.2014 r.) Dostęp do artykułów czasopisma "Medycyna Pracy" w bibliotece cyfrowej CYBRA.

Liderzy Innowacji POKL
(11.07.2014 r.) Wyróżnienie dla projektu współrealizowanego przez Zakład Psychologii Pracy IMP.

Editorial System
(13.06.2014 r.) Uruchomienie Editorial Systemu dla czasopisma „Medycyna Pracy”.

Monitorowanie kierowców
(5.06.2014 r.) IMP wdroży system monitorujący zachowania kierowców - artykuł w "Dzienniku Łódzkim".

60 lat IMP
(29.05.2014 r.) W dniach 2-6.06.2014 r. Instytut Medycyny Pracy  im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi świętuje Jubileusz 60-lecia swojej działalności.

Konferencja poświęcona zdrowiu pracujących
(28.05.2014 r.) Standardy i wyzwania opieki profilaktycznej nad pracującymi.

Ocena kursów
(14.05.2014 r.) Oceniono kursy specjalistyczne zorganizowane przez IMP w 2013 roku.

60 lat IMP
(13.05.2014 r.) Zapraszamy na konferencję "Sprawność kierowcy a bezpieczeństwo na drodze".

60 lat IMP
(6.05.2014 r.) Zapraszamy na konferencję "Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych".

Badania słuchu
(28.04.2014 r.) „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”.

Konkurs na stanowisko naukowe w IMP
(30.04.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko naukowe w IMP.

Patronat
(28.04.2014 r.) Honorowy patronat Ministra Zdrowia.

Zmarła dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski
(18.04.2014 r.) Z głębokim żalem informujemy o śmierci dr n. med. Ewy Wągrowskiej-Koski.

Konkurs na stanowisko naukowe w IMP
(17.04.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko naukowe w IMP.

Życzenia świąteczne
(16.04.2014 r.) Nastrojowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Akademickie Targi Pracy 2014
(3.04.2014 r.) 2 kwietnia 2014 r. w Hali Expo-Łódź odbyły się Akademickie Targi Pracy 2014.

"Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców"
(27.03.2014 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs.

"Firma przyjazna rodzicom"
(4.03.2014 r.) I miejsce w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu.

60 lat IMP
(3.02.2014 r.) Zapraszamy na VII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych.

60 lat IMP
(26.02.2014 r.) PTMP zaprasza na Łódzkie Dni Medycyny Pracy.

"Hałas, hałas infra- i ultradźwiękowy na stanowiskach pracy – metody pomiarów i oceny narażenia"
(21.02.2014 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs.

Konkurs na stanowisko naukowe w IMP
(20.02.2014 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko naukowe w IMP.

Cytowania publikacji pracowników IMP
(14.02.2014 r.) Publikacje z afiliacją Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zarejestrowane w bazie Web of Science Core Collection zacytowano 13958 razy.

Dr hab. med Jolanta Walusiak-Skorupa profesorem nauk medycznych
(30.01.2014 r.) 19 profesorów otrzymało akty nominacyjne z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Web of Science Core Collection
(23.01.2014 r.) Nowa odsłona platformy WoS.

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(08.01.2014 r.) W dniu 15 stycznia br. w sali konferencyjnej IMP odbędzie się rozprawa doktorska lek. Sylwii Świderskiej-Kiełbik.

Życzenia świąteczne
(18.12.2013 r.) Nastrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zarządzanie wiedzą w IMP
(17.12.2013 r.) Dział Zarządzania Wiedzą zorganizował seminarium promujące projekt „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”.

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy
(2.12.2013 r.) Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej.

Promocja ochrony zdrowia pracujących
(14.11.2013 r.) Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi złożył podziękowania za pomoc i współpracę przy organizacji konferencji.

Wykłady
(12.11.2013 r.) Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza studentów na wykłady prowadzone przez pracowników IMP.

Bezpłatne szkolenia
(10.10.2013 r.) W dniach 20 i 21 listopada odbędą się bezpłatne szkolenia "Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym".

Warsztaty PEM
(16.10.2013 r.) W dniach 16-18.10.2013 r. w IMP odbywają się warsztaty "Ochrona przed PEM".

Nagrody dla pracowników IMP
(11.10.2013 r.) Przyznano nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

IMP wśród najlepszych w kategorii A
(1.10.2013 r.) KEJN przyznał kategorie jednostkom naukowym.

Młodzi w Łodzi
(27.09.2013 r.) Podsumowanie programu płatnych staży wakacyjnych.

Jak bezpiecznie pracować z azbestem?
(23.09.2013 r.) W dniu 20.09.2013 r. odbyły się szkolenia w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy materiałach zawierających azbest.

Warsztaty PTToks
(13.09.2013 r.) W dniach 7-9.10.2013 r. odbędą się warsztaty "NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII – Pierwiastki toksyczne i niezbędne"

Konkurs na stanowisko naukowe w IMP
(5.09.2013 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko naukowe w IMP.

„Nowe zasady badań pracowników ochrony fizycznej”
(03.09.2013 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs. 

Patronat
(22.08.2013 r.) IMP objął patronat honorowy nad konferencją "Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".

"Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń"
(20.08.2013 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń IMP zaprasza na kurs. 

"Spotkania z ludźmi medycyny"
(30.07.2013 r.)  Wywiad z ekspertami IMP.

"Jak obliczyć indeks Hirscha w Publish or Perish i znaleźć swoje cytowania"?
(15.07.2013 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym poradnikiem z zakresu naukometrii.

ResearchGate
(11.07.2013 r.) Instytut Medycyny Pracy w statystykach serwisu społecznościowego dla naukowców.

Warsztaty naukowe
(8.07.2013 r.) W dniach 8-10.10.2013 r. odbędą się warsztaty "NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII – Pierwiastki toksyczne i niezbędne"

Promocja zdrowia w miejscu pracy
(8.07.2013 r.) Ukazał się nowy raport WHO stworzony we współpracy z IMP.

Praktykuj w Łodzi – Staże Wakacyjne 2013
(25.06.2013 r.) 24 czerwca 2013 odbyła się gala finałowa tegorocznej edycji projektu.

Impact Factor 2012
(20.06.2013 r.) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports 2012 Edition.

Akredytacja AB 1432
(4.06.2013 r.) Pracownie IMP otrzymały nowy certyfikat akredytacji.

FESTEM nagrodziło plakat z IMP
(29.05.2013 r.) IMP otrzymał wyróżnienie za jeden z trzech najlepszych plakatów.

Podlaskie Dni Medycyny Pracy
(28.05.2013 r.) Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zaprasza na Konferencję Naukowo - Szkoleniową, która odbędzie się w dniach 11-14.09.2013 r.

PROMOVAX – Krajowy Dzień Informacyjny
(28.05.2013 r.) 17 maja 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu PROMOVAX.

ECNIS2
(10.05.2013 r.) W dniach 6-9 maja w Łodzi odbyło się Drugie Walne Zgromadzenie ECNIS2 połączone ze spotkaniem Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) oraz kursem pn. „Odżywianie a środowiskowe substancje rakotwórcze”.

Kursy doskonalące dla kadry medycznej
(09.05.2013 r.) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" organizuje płatne kursy doskonalące w dziedzinie medycyny.

Akademickie Targi Pracy 2013 – podziękowania
(06.05.2013 r.) Biuro Karier Politechniki Łódzkiej podziękowało IMP za udział w Targach.

Podziękowania
(6.05.2013 r.) Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński w imieniu IMP przyjął podziękowania za współorganizację konferencji "Bezpieczna Praca".

Klimatyzacja zagrożeniem dla kierowców
(25.04.2013 r.) Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia prowadzi bezpłatne badania systemów wentylacyjno-nawiewowych.

Dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska profesorem
(23.04.2013 r.) Dnia 8 kwietnia 2013 roku 69 profesorów otrzymało akty nominacyjne z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zmiana przepisów dotyczących kosmetyków
(23.04.2013 r.) W dniach 23-24.04.2013 r. w IMP odbywa się szkolenie związane z aktualnymi przepisami ustawy o kosmetykach.

Nowe numery czasopism
(15.04.2013 r.) Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi numerami dwumiesięczników „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i „Medycyna Pracy".

Światowy Dzień Głosu już jutro
(15.04.2013 r.) TVP Oddział w Łodzi obejmuje opieką medialną Światowy Dzień Głosu.

Światowy Dzień Głosu – 16.04.2013
(02.04.2013 r.) Krajowy konsultant w dziedzinie audiologii i foniatrii - prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska wraz z Polskim Towarzystwem Audiologicznym i Foniatrycznym oraz Kliniką Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi objęła patronat nad Światowym Dniem Głosu.

European Respiratory Society w IMP
(12.04.2013 r.) W dniach 07.04-09.04.2013 r. w IMP odbyło się spotkanie dotyczące astmy zawodowej.

IMP na I miejscu!
(10.04.2013 r.) Podczas Akademickich Targów Pracy zajęliśmy I miejsce za najciekawsze stoisko wystawiennicze.

Chudnij z głową!
(08.04.2013 r.) Zakład Psychologii Pracy zaprasza pracowników IMP na cykl warsztatów dedykowany osobom, które chcą mądrze chudnąć oraz zadbać o swoje dobre zdrowie oraz samopoczucie.

Baba Joga kontra rak
(08.04.2013 r.) Zakład Psychologii Pracy współorganizuje program "Powrót do życia – joga jako metoda wspierania rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób walczących z nowotworami"

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Wysoka ocena kursów specjalizacyjnych
(25.03.2013 r.) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oceniło kursy organizowane w IMP.

Zaproszenie do udziału w konkursie REVITARE
(18.03.2013 r.) Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki.

"Jak dodać prace do Google Scholar?"
(22.02.2013 r.) Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem pokazującym, w jaki sposób można dodać swoje prace do Google Scholar i zwiększyć ich widzialność w Internecie.

Promocja zdrowia w miejscu pracy
(11.02.2013 r.) Ukazał się nowy raport WHO stworzony we współpracy z IMP.

Awans IMP w rankingu Webometrics
(8.02.2013 r.) Instytut Medycyny Pracy zajął 14 miejsce wśród polskich centrów badawczych rankingu Webometrics.

"Uratuj życie"
(28.01.2013 r.) TVP Łódź przygotowała program przy współudziale pracowników IMP.

"World Health Statistics 2012"
(23.01.2013 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem WHO.

Marszałek Województwa Łódzkiego w IMP
(21.01.2013 r.) Dnia 18 stycznia prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński gościł w Instytucie Medycyny Pracy Marszałka Witolda Stępnia.

"Aktualne okulistyczne problemy diagnostyczno-orzecznicze dotyczące chorób zawodowych i zdolności do pracy"
(21.01.2013 r.) Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy zaprasza na kurs doskonalący dla lekarzy. 

Podziękowania
(17.01.2013 r.) Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński w imieniu Instytutu Medycyny Pracy przyjął podziękowania od prodziekana ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej dr. inż. Stanisława Brzezińskiego.

Prof. Irena Szadkowska-Stańczyk członkiem Centralnej Komisji
(16.01.2013 r.) Ogłoszono skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013-2016.

Spotkanie wigilijne
(08.01.2013 r.) Prof. dr hab. Konrad Rydzyński spotkał się z pracownikami IMP.

Od 2013 IJOMEH dwumiesięcznikiem!
(07.01.2013 r.) Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi numerami kwartalnika „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i dwumiesięcznika „Medycyna Pracy".

Cytowania publikacji pracowników IMP w bazie WOS
(04.01.2013 r.) Publikacje z afiliacją Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zacytowano 11416 razy (źródło:
Web of Science).

Życzenia świąteczne
(14.12.2012 r.)

XIV Sympozjum PTHP
(10.12.2012 r.) W IMP w dniach 11 - 12 grudnia odbędzie się spotkanie dotyczące "Aktualnych problemów w higienie pracy".

Postępowania habilitacyjne
(03.12.2012 r.) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowań habilitacyjnych.

"Bezpieczeństwo pracy na stanowisku kierującego pojazdami komunikacji miejskiej"
(29.11.2012) W dniach 19-20 listopada 2012 r. w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca transportu publicznego.

„Patty’s Toxicology” wydanie 2012
(23.11.2012) W Bibliotece Naukowej IMP jest już dostępna najnowsza edycja „Patty’s Toxicology”

Urząd Miasta Łodzi dziękuje za współpracę
(15.11.2012 r.) "Praktykuj w Łodzi - Staże Wakacyjne 2012" - podsumowanie programu.

V Europejskie Forum Gospodarcze
(09.11.2012 r.) „W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów - rozwój, konkurencja, współpraca”

Nagroda w konkursie fotograficznym
(18.10.2012 r.) III miejsce w konkursie „Projekty Unijne w Google Maps” za fotografię projektu realizowanego przez IMP.

Warsztaty "Ochrona przed PEM"
(17.10.2012 r.) IMP organizuje w dniach 17-19 października warsztaty poświęcone ochronie przed polami elektromagnetycznymi.

"BezpieczNA NOwoczesność"
(17.10.2012 r.) W dniach 15-16 października w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu chemicznemu nanomateriałów.

"Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy"
(05.10.2012 r.) Zaproszenie na I ogólnopolską konferencję z cyklu "Medycyna Pracy - BHP - Pracodawca".

Nowe władze PTMP
(27.09.2012 r.) Wybrano zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy na czteroletnią kadencję.

Badania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy
(19.09.2012 r.) Wspólny projekt NSZZ „Solidarność” i Zakładu Psychologii Pracy IMP.

Wykaz czasopism punktowanych 2012
(18.09.2012 r.) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych.

"Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi"
(16.08.2012 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współpraca z Ukrainą
(19.07.2012 r.) Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński odebrał dyplom honorowego członka Akademii Nauk Medycznych Ukrainy będący oficjalnym potwierdzeniem otrzymanego w grudniu 2011 r. tytułu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
(13.08.2012 r.) Zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia
2012 r. (czwartek) o godz. 12.15 w sali konferencyjnej IMP (III p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Winnickiej.

Konkurs na stanowiska naukowe w IMP
(10.08.2012 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska naukowe w IMP

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
(11.07.2012 r.) Podpisano porozumienie w sprawie realizacji nowego projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Ocena realizacji projektu "We CAN! – Cyberbullying action network for parents' education"
(11.07.2012 r.) Narodowa Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig wystawiła bardzo pozytywną ocenę realizacji projektu projektu "We Can!".

Impact Factor 2011
(02.07.2012 r.) Ukazał się nowy ranking Journal Citation Reports za rok 2011.

Postępowania habilitacyjne
(29.06.2012 r.) Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje o wszczęciu 5 postępowań habilitacyjnych.

„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców”
(28.06.2012 r.) Sekcja Organizacji Szkolenia IMP w Łodzi zaprasza na kurs dla lekarzy.

Sytuacja osób niesłyszących na rynku pracy
(28.06.2012 r.) Program Sympozjum odbywającego się dnia 01.10.2012 r. w Łodzi.

Ankieta dla lekarzy
(28.06.2012 r.) Zwracamy się z prośbą do lekarzy służby medycyny pracy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej współpracy lekarzy i psychologów realizujących zadania tej służby.

Dr Jacek Pyżalski „Mistrzem Pedagogii"
(26.06.2012 r.) Dnia 26 czerwca podczas XVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji dr Jacek Pyżalski został uhonorowany tytułem „Mistrza Pedagogii”.

XLVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Toksykologicznego
(26.06.2012 r.) W dniach 17-20 czerwca w Sztokholmie odbył się XLVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Wykład pani prof. dr hab. Antoniny Cebulskiej-Wasilewskiej
(25.06.2012 r.) W dniu 18 czerwca odbył się wykład pani prof. dr hab. Antoniny Cebulskiej-Wasilewskiej.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke wręczył symboliczne „bilety stażowe” studentom
(22.06.2012) 18 czerwca odbyła się konferencja prasowa finalizującą projekt "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2012".

Dzień Dziecka w IMP
(21.06.2012 r.) 16 czerwca na terenie "Stacji Nowa Gdynia" odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Spotkanie z ekspertem WHO i PAHO panią prof. June Fisher
(21.06.2012 r.) 12 czerwca odbyło się spotkanie z panią profesor June Fisher, ekspertem WHO i PAHO.

Podziękowanie dla Instytutu Medycyny Pracy
(12.06.2012 r.) Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński w imieniu Instytutu Medycyny Pracy przyjął list z podziękowaniem od dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. Wyrażają oni w nim swą wdzięczność za pomoc, życzliwość oraz wsparcie udzielone szkole.

Wywiad z dr n. med. Ewą Wągrowską-Koski
(06.06.2012 r.) W kwietniowym numerze miesięcznika "Atest - Ochrona Pracy" ukazał się wywiad z dr n. med. Ewą Wągrowską-Koski.

"Nowe trendy w toksykologii – nanocząstki i nanomateriały".
(01.06.2012 r.) W dniach 28-30 maja 2012 r. odbyły się w Łodzi Warsztaty Naukowe "NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII – NANOCZĄSTKI i NANOMATERIAŁY ".

Podziękowanie za wygłoszenie wykładu
(28.05.2012 r.) W dniu 09.05.2012 r. dr Jolanta Przyłuska wygłosiła wykład nt. innowacyjnych zadań Działu Zarządzania Wiedzą i działalności Biblioteki Naukowej.

Dr Marta Wiszniewska uhonorowana odznaką Politechniki Łódzkiej
(28.05.2012 r.) Dnia 24.05.2012 r. odbyło się uroczyste wręczenie odznak dla osób zasłużonych Politechnice Łódzkiej.

Sprawozdanie IMP za rok 2011 już dostępne
(25.05.2012 r.) Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Instytutu Medycyny Pracy za rok 2011.

Nowy newsletter NIOSH
(17.05.2012 r.) Zachęcamy do zapoznania się z nowym newsletterem Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH).

Podziękowanie za objęcie patronatem Ogólnopolskiego Kongresu Ekspozycji Zawodowej
(16.05.2012 r.) W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbył się Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej.

OpenExome, Analityk oraz Illumina zapraszają na seminarium.
(02.05.2012) W dniu 8 maja br. w godzinach 11.00-13.00 w auli Instytutu odbędzie się seminarium poświęcone sekwencjonowaniu następnej generacji oraz systemowi MiSeq firmy Illumina.

Zapraszamy na warsztaty pt. "Nanocząstki i nanomateriały”
(08.03.2012 r.) W dniach 28-30 maja 2012 roku odbędą się warsztaty naukowe poświęcone nanocząstkom
i nanomateriałom.

Kon­fe­ren­cja inau­gu­ru­jąca pro­jekt „Prak­ty­kuj w Łodzi – staże waka­cyjne 2012″
(25.04.2012) Dnia 20 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Prak­ty­kuj w Łodzi – staże waka­cyjne 2012″.

Ruszyła II edycja płatnych staży wakacyjnych!
(20.04.2012 r.) Instytut Medycyny Pracy już po raz drugi został partnerem projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2012”, przeznaczonego dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni. 

27 marca odbyły się Akademickie Targi Pracy
(29.03.2012 r.) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera był jednym z wystawców biorących udział w Akademickich Targach Pracy.

"Environmental health inequalities in Europe Assessment Report"
(21.03.2012 r.) Biuro regionalne WHO przeprowadziło ocenę społeczno-ekonomicznych i demograficznych determinantów zdrowia, które są znaczącym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. 

Wyróżnienie dla dr Alicji Pas-Wyroślak
(16.03.2012 r.) W dniach 8-10 marca 2012 r. w Wiśle odbyło się sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki".

Konkurs na stanowiska naukowe w IMP
(14.03.2012 r.) Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska naukowe w IMP

Spotkajmy się na Akademickich Targach Pracy
(08.03.2012 r.) 27 marca 2012 roku odbędą się Akademickie Targi Pracy.

Warsztaty "Ochrona przed PEM" 2012
(02.03.2012 r.) Zapraszamy na warsztaty "Ochrona przed PEM", które odbędą się w dniach 17-19 października 2012 r.

Dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk profesorem nauk medycznych
(29.02.2012 r.) 42 profesorów otrzymało akty nominacyjne z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

IMP na 33 miejscu wśród polskich centrów badawczych rankingu Webometrics
(20.02.2012 r.) Instytut Medycyny Pracy zajął 33 miejsce wśród polskich centrów badawczych w rankingu Webometrics.

Wszczęte postępowanie habilitacyjne dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke
(14.02.2012 r.) Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 18 listopada 2011 roku zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyny.

Płatne staże podoktorskie nawet do 6 500 netto!
(01.02.2012 r.) Zapraszamy na płatne staże podoktorskie organizowane w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Możliwość zgłoszeń do 15 lutego!

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
(31.01.2012 r.) Zapraszamy na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, który odbędzie się w dniach 12-15 września 2012 r.

IMP wśród najlepszych niezależnie od rankingu
(27.01.2012 r.) Ranking ministerialny instytucji naukowych daje zupełnie inne wyniki, niż ocena przeprowadzona na podstawie analizy cytowań.

Prof. Konrad Rydzyński honorowym członkiem Narodowej Akademii Nauk Medycznych na Ukrainie
(20.01.2012 r.) Pragniemy poinformować, że Narodowa Akademia Nauk Medycznych na Ukrainie przyznała prof. dr hab. med. Konradowi Rydzyńskiemu tytuł honorowego członka.

Kurs „Nowe Przepisy Dotyczące Badań Lekarskich Kandydatów na Kierowców i Kierowców”
(16.01.2012 r.) Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza na kurs „Nowe Przepisy Dotyczące Badań Lekarskich Kandydatów na Kierowców i Kierowców”

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(5.01.2012 r.) Zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 10.15 w sali konferencyjnej IMP (III p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Alicji Pas-Wyroślak.

„Potrafimy! Cyberbullying – Sieć Współpracy na Rzecz Edukacji Rodziców”
(2.01.2012 r.) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza rodziców, dzieci i młodzież na spotkanie edukacyjne dotyczące zapobiegania cyberprzemocy. Spotkanie odbędzie się 27.01.2012 r. w Instytucie. 

Nowe numery naszych czasopism
(27.12.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami kwartalnika „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i dwumiesięcznika „Medycyna Pracy" wydawanymi przez nasz Instytut.

Nawiązanie współpracy naukowej z Ukrainą
(19.12.2011 r.) 15 grudnia 2011 roku w Kijowie podpisano dwie umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i realizacji wspólnych projektów pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi a jednostkami naukowymi na Ukrainie.

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(5.12.2011 r.) Zawiadamiamy, że w dniu 7 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 10.15 w Instytucie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kucharskiej.

Zachęcamy do korzystania z bazy LabNet
(14.11.2011 r.) LabNet jest projektem konsorcjum BioTechMed służącym lepszej komunikacji w sferze infrastruktury badawczej oraz łatwiejszemu wyszukiwaniu projektów badawczych. Zawiera dwa serwisy: Wirtualne Laboratorium oraz Bank Ofert Współpracy Naukowej. 

"The World’s Worst Toxic Pollution Problems 2011 Report"
(18.11.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem amerykańskiego Instytutu Blacksmith i szwajcarskiego Zielonego Krzyża, dotyczącym zanieczyszczenia środowiska najbardziej toksycznymi substancjami chemicznymi.

IMP organizatorem międzynarodowej konferencji
(2.11.2011 r.) W dniach 14-16 listopada w Instytucie Medycyny Pracy odbędzie się 6. międzynarodowa konferencja dotycząca zdrowia dzieci i środowiska (6th International Conference on Children's health and the Environment). Zakład Epidemiologii Środowiskowej jest jednym z organizatorów.

Springer Open Choice/Open Access
(27.10.2011 r.) Zachęcamy do korzystania z programu Springer Open Choice/Open Access, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowanego w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer w latach 2010-2012.

"The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases"
(26.10.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Światowego Forum Ekonomicznego i Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda dotyczącym ekonomicznych aspektów chorób niezakaźnych.

Obrona pracy doktorskiej w IMP
(19.10.2011 r.) Zawiadamiamy, że 27 października 2011 r. (czwartek), o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Pracy odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. OSCARA ZAMBRANO QUISPE.

Jak sprawdzić liczbę cytowań i indeks Hirscha w bazie Scopus?
(18.10.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Jak sprawdzić liczbę cytowań i indeks Hirscha w bazie Scopus? opracowanym w Dziale Zarządzania Wiedzą.

Badania nad czasem pracy nauczycieli
(11.10.2011 r.) W dzisiejszym wydaniu "Dziennika Łódzkiego" ukazał się artykuł Ile pracuje polski nauczyciel? prezentujący wyniki badań nad czasem pracy polskich nauczycieli przeprowadzone w Instytucie Medycyny Pracy przez dra Jacka Pyżalskiego.

Warsztaty PEM w Instytucie
(10.10.2011 r.) W Instytucie zaczynają się warsztaty dotyczące szeroko pojętej ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Będą trwały do 12 października.

Koniec I edycji projektu Młodzi w Łodzi
(07.10.2011 r.) 30 września br. w Instytucie odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu Młodzi w Łodzi "Praktyki i staże wakacyjne 2011".

Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego w Juracie
(4.10.2011 r.) W dniach 19-22 września w Juracie odbyła się konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Przyznano nagrody za najlepsze prace naukowe, nadano tytuł członka honorowego prof. Konradowi Rydzyńskiemu oraz wybrano władze Towarzystwa na następną kadencję. 

Obchody Światowego Dnia Serca w Łodzi
(3.10.2011 r.) 25 września z okazji obchodów Światowego Dnia Serca łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wraz z Portem Łódź zorganizował akcję, której goście mogli dowiedzieć się, jak zadbać o swoje serce. Brali w niej udział także pracownicy naszego Instytutu.

Jak sprawdzić liczbę cytowań w bazie Web of Knowledge?
(26.09.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Jak sprawdzić liczbę cytowań i indeks Hirscha w bazie Web of Knowledge?

Dołącz do społeczności naukowej
(19.09.2011 r.) ResearchGate to międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców.

Cytowania publikacji pracowników IMP w bazie WOS
(15.09.2011 r.) Publikacje z afiliacją Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zostały zacytowane do dnia 15.09.2011 roku 8501 razy (źródło:
Web of Science).

Nowe numery naszych czasopism
(12.09.2011 r.) Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami kwartalnika „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” i dwumiesięcznika „Medycyna Pracy" wydawanymi przez nasz Instytut.

"Burden of disease from environmental noise"
(5.09.2011 r.) W sierpniu ukazała się najnowsza publikacja WHO zatytułowana „Burden of disease from environmental noise” dotycząca wpływu hałasu środowiskowego na zdrowie.

Dyskryminacja singli w pracy
(23.08.2011 r.)  W najnowszym numerze “Wysokich Obcasów” z dnia 20 sierpnia 2011 roku ukazał się artykuł, w którym przeprowadzono rozmowę z kierownikiem Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, panią dr Dorotą Merecz-Kot.

Wyniki II tury wyborów do Rady Naukowej
(19.07.2011 r.) Informujemy, że 19 lipca 2011 roku odbyła się II tura wyborów do Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy.
Wyniki są dostępne w Intranecie.

System antyplagiatowy
(5.07.2011 r.) W trosce o ochronę dóbr intelektualnych i wysoką jakość wydawanych publikacji Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy podjęła współpracę z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.

Informacje o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne
(5.07.2011 r.) Pracujecie Państwo w narażeniu na substancje chemiczne? Chcielibyście dowiedzieć się więcej o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, jakie stwarzają te substancje? Koniecznie sięgnijcie po Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego.

Impact factor 2010 dla IJOMEH i MP
(29.06.2011 r.) "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health" oraz "Medycyna Pracy" uzyskały impact factor.

Podyplomowe Studium Zdrowia Publicznego i Środowiska
(16.06.2011 r.) Z dniem 20 czerwca 2011 r. IMP rozpoczyna nabór na Podyplomowe Studium Zdrowia Publicznego i Środowiska. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie IMP za rok 2010 już dostępne
(14.06.2011 r.) Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Instytutu Medycyny Pracy za rok 2010

Kurs dla pracowników WSSE i laboratoriów zakładowych
(6.06.2011 r.) Sekcja Organizacji Szkoleń zaprasza 19.10.2011 na kurs "Szacowanie i wyrażanie niepewności pomiaru w badaniach czynników chemicznych w środowisku pracy"

Uwaga studenci i absolwenci zdrowia publicznego!
(17.05.2011 r.) Instytut Medycyny Pracy zaprasza do współpracy studentów i absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

Szkolenie dot. badań lekarskich kierowców
(10.05.2011 r.) Sekcja Organizacji Szkolenia zaprasza 16 czerwca 2011 r. na jednodniowy kurs w sprawie nowych przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców.

Możliwość odbycia stażu wakacyjnego w IMP
(9.05.2011 r.) Instytut Medycyny Pracy jest partnerem projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2011”, przeznaczonego dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni.

Transmisja video z Festiwalu już dostępna
(26.04.2011 r.) Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z lekcji festiwalowej "Młodzieżowy survival, czyli o dopalaczach, życiu w necie i na diecie", która odbyła się 15 kwietnia 2011 r. w Instytucie Medycyny Pracy

Szkolenie w ramach projektu MEPMIS
(6.04.2011 r.) Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera zaprasza 12.05.2011 r. przedstawicieli zakładów pracy na szkolenie podsumowujące projekt „Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników”

IMP na XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
(28.03.2011 r.) 15 kwietnia w Instytucie odbędzie się impreza „Młodzieżowy survival, czyli o dopalaczach, życiu w necie i na diecie” w ramach XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, blok tematyczny „Wyzwania współczesnej medycyny”.

IMP na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej
(21.03.2011 r.) Koordynowany przez Instytut projekt Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) znalazł się na opracowanej przez MNiSW Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Certyfikat Zgodności z zasadami DPL
(16.03.2011 r.) Instytut Medycyny Pracy otrzymuje uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

IMP renominowany na WHO Collaborating Centre do 2015 roku
(16.03.2011 r.) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) renominowała Instytut na kolejne lata jako WHO Collaborating Centre for Occupational and Environmental Health.

Oznaczanie poziomu ołowiu we krwi
(14.03.2011 r.) Instytut jako ośrodek dysponujący najnowocześniejszym sprzętem w Polsce oznaczy poziom ołowiu we krwi pobranej od mieszkańców Głogowa i Legnicy w ramach Programu Promocji Zdrowia finansowanego przez Polską Miedź.

Profesor Pałczyński w europejskim programie zdrowotnym
(14.03.2011 r.) Prof. Cezary Pałczyński bierze udział w pracach nad przygotowaniem programu zdrowotnego Prevention and control of common chronic non-communicable respiratory diseases (CRD) podczas Polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku.

Pożegnanie profesora Jerzego Jankowskiego
(2.02.2011 r.) Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31.01.2011 odszedł od nas na zawsze ŚP prof. dr hab. Jerzy Jankowski. Wyrazy szczerego żalu i współczucia Bliskim oraz Rodzinie Pana Profesora składają pracownicy Instytutu.

Nowy projekt IMP w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
(19.01.2011 r.) IMP jest beneficjentem projektu „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi” (POIG.02.03.00-00-017/10).

Łódzkie Dni Medycyny Pracy 2011
Zarząd Oddziału Łódzkiego PTMP serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w dniach 1-4 czerwca 2011 w Spale.

Psychospołeczne warunki pracy w szkole...
(18.11.2010 r.) W dniu 30 listopada br. odbędzie się konferencja pt. Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel – uczeń.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Decyzją Rektora UM w Łodzi w konkursie dla nauczycieli akademickich w 2010 roku, przyznana została nagroda naukowa trzeciego stopnia dla naukowców IMP.

I kategoria MNiSW dla Instytutu Medycyny Pracy
(11.10.2010 r.) Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Medycyny Pracy znalazł się w grupie dziewięciu naukowych jednostek nieklinicznych zaliczonych do kategorii pierwszej.

Prof. Marek Jakubowski w zespole ekspertów
(12.08.2010 r.) Prof. Marek Jakubowski powołany został w skład Zespołu Ekspertów do opracowania nowelizacji programu specjalizacji w dziedzinie "laboratoryjna toksykologia medyczna"

Konkurs na dyrektora IMP rozstrzygnięty
(9.06.2010 r.) W związku z konkursem na stanowisko dyrektora IMP dnia 8 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym wyłoniono kandydaturę prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego do objęcia tego stanowiska.

Nominacja do jubileuszowej Nagrody Kryształowej Brukselki
(7.06.2010 r.) Wśród 10 nominowanych instytucji badawczych do tegorocznej jubileuszowej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki znalazł się Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera.

Anna Krakowiak w składzie władz EAPCTT
(7.06.2010 r.) Pani docent Anna Krakowiak w trakcie walnego zgromadzenia członków w/w towarzystwa, które odbyło się w dniu 13 maja 2010 r. została wybrana do nowo powołanych władz EAPCTT.

ECNIS Final Meeting
(8.04.2010 r.) W związku z kończącym się projektem ECNIS w Hotelu Andel’s w Łodzi w dniach 15-16 kwietnia 2010 r. odbędzie się „ECNIS Final Meeting”, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników reprezentujących 25 instytucji z Europy.

Porozumienie z Wojskowym Instytutem w Ha Noi
(20.03.2010 r.) IMP podpisał z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii (MIHE) w Ha Noi porozumienie o współpracy w zakresie ochrony pracowników oraz zdrowia publicznego.

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych
(17.11.2009 r.) W dniu 4 grudnia 2009 r. odbyła się w IMP konferencja skierowana do lekarzy specjalistów medycyny pracy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami oraz lekarzy innych specjalności konsultujących dla potrzeb badań profilaktycznych.

Zapobieganie chorobom zawodowym
(17.11.2009 r.) Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach foniatrycznych prowadzonych w ramach kampanii zdrowotnej dotyczącej zapobiegania chorobom zawodowym.

Konferencja promująca projekt
(21.10.2009 r.) 4 listopada odbyła się konferencja promująca projekt "Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy"

Nagrody i odznaczenia dla pracowników IMP
(15.10.2009 r.) Pracownicy Instytutu zostali odznaczeni i wyróżnieni podczas Pomorskich Dni Medycyny Pracy oraz X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Nagroda dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
(29.05.2009 r.) Decyzją Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zostało uhonorowane nagrodą za badania w zakresie promocji zdrowia na rok 2009, ufundowaną przez państwo Kuwejt.

Nowa aparatura w IMP
(8.05.2009 r.) Instytut zakupił nowoczesną aparaturę, dzięki której może być konkurencyjny dla światowych laboratoriów przodujących w ocenie narażenia środowiskowego i zawodowego na metale.

Powołanie dla prof. Jerzego Jankowskiego
(15.04.2009 r.) Fundatorzy Fundacji Badań Radiacyjnych, działając na podstawie Statutu Fundacji powołali na członka Rady Fundacji Badań Radiacyjnych w latach 2008–2013 profesora Jerzego Jankowskiego

Zaproszenie do współpracy
(20.03.2009 r.) Fundacja Urszuli Jaworskiej zaprosiła do współpracy dr Ewę Wagrowską-Koski. W kampanii dotyczącej białaczki obok przedstawicielki IMP udział wezmą m. in. Minister Zdrowia oraz Prezez NFZ. Kampanię popiera środowisko artystów.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(25.02.2009 r.) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi jest partnerem Projektu Kluczowego: „Barierowe materiały nowej generacji, chroniące  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska” Liderem Projektu Kluczowego jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi

Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace
(11.03.2009 r.) Zakład Epidemiologii Środowiskowej oraz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zapraszają wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem otyłości i nadwadze wśród pracujących do udziału w warsztatach.

Neurologiczne problemy diagnostyczno-orzecznicze dotyczące chorób zawodowych i zdolności do pracy
(25.02.2009 r.) Sekcja Organizacji Szkolenia informuje, że w terminie 27–28 kwietnia 2009 r., organizuje kurs „Neurologiczne problemy diagnostyczno-orzecznicze dotyczące chorób zawodowych i zdolności do pracy”.

Dobra Praktyka Laboratoryjna
(18.12.2008 r.) Instytut jest pierwszą jednostką, której nadano status jednostki spełniającej zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań cytotoksyczności podstawowej oraz genotoksyczności/mutagenności testami in vitro.

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach
(26.09.2015) Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych szkoleniach dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych.

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach
(26.09.2015) Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych szkoleniach dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych.

Wolne miejsca na szkoleniach
(14.09.2015) Sekcja Organizacji Szkolenia uprzejmie informuje, iż posiada jeszcze wolne miejsca na kursach dla lekarzy. Osoby chętne serdecznie zapraszamy.

Human Resources Strategy for Researchers

IMP na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się
22 lutego przedstawiciele władz regionalnych, jednostek samorządu
miasta, Szpitala Klinicznego im. Barlickiego, Instytutu Medycyny Pracy, Klastra Żyjmy Zdrowiej oraz spółki Ericpol podpisali porozumienie o zawiązaniu Komitetu koordynującego w woj. łódzkim działania na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Wolne miejsca na szkoleniach
(05.08.2016) Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu serdecznie zaprasza na kursy dla lekarzy i pielęgniarek

Warsztay 2016 - OCHRONA PRZED PEM - NOWE PRZEPISY
W dniach 12–14.10.2016 odbędzie się kolejna edycja warsztatów OCHRONA PRZED PEM. Wśród zagadnień m. in. nowe przepisy krajowe oraz nowe źródła pól elektromagnetycznych. Serdecznie zapraszamy.

Postępowanie habilitacyjne
(25.05.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Dominiki Świerczyńskiej-Machury.

Postępowanie habilitacyjne
(25.05.2016) Instytut Medycyny Pracy informuje o zakończeniu postępowania habilitacyjnego dr Dominiki Świerczyńskiej-Machury.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP