Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera
Zakład Badań Translacyjnych

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko stypendysty na czas realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Typ konkursu NCN: OPUS 19 – NZ5
Opis zadań na stanowisku:
- Zbieranie i opracowywanie materiału klinicznego
- Pomoc w eksperymencie na liniach komórkowych
- Wykonywanie analiz molekularnych w zakresie części klinicznej i in vitro

W projekcie analizowane będą geny zegarowe w próbach klinicznych i w modelu in vitro raka pęcherza moczowego.

Wymagania wobec kandydata
- student drugiego stopnia genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii lub kierunków pokrewnych
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
- podstawowa znajomość metod statystycznych i biostatystyki

O stanowisko może ubiegać się także osoba, która jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w szkole doktorskiej.
Warunki przyznawania stypendium naukowego
Stypendysta zostanie wyłoniony spośród zgłoszonych kandydatów w drodze konkursu ogłoszonego przez kierownika projektu. Utworzona komisja  stypendialna oceniać będzie dotychczasowy dorobek naukowy  kandydata,  jego osiągnięcia  wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje  do realizacji określonych zadań.

Oferujemy
- stypendium naukowe z projektu przyznane na okres 24 miesięcy (od 1.10.2021r. - 30.09.2023r.),
- wynagrodzenie w wysokości 4500 zł brutto/miesiąc,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazne środowisko pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9 lipca 2021r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- list motywacyjny,
- CV zwierające wykaz publikacji, prowadzonych lub koordynowanych tematów badawczych, prezentacji ustnych lub plakatowych na konferencjach krajowych lub międzynarodowych, informacje o zdobytych stypendiach, nagrodach, kursach i stażach zawodowych odbytych w kraju i/lub za granicą,
- skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu.

Forma składania ofert: e-mail
Rozmowy kwalifikacyjne: do 23 lipca 2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 lipca 2021r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach IMP

Kontakt Zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych na adres bukowska@imp.lodz.pl (z dopiskiem w temacie „Stypendysta”). W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (42) 63 14 627/611 w godz. 09:00 – 15:00. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO zamieszczoną na stronach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Medycyny Pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP