KIEROWNIK  ZAKŁADU PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy
WYMIAR CZASU PRACY: cały etat


WYMAGANIA:
 • tytuł magistra psychologii uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia i przynajmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologii lub nauk o zdrowiu
 • biegła znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem kandydata)
 • potwierdzone doświadczenie w realizacji projektów naukowych finansowanych  w ramach grantów NCN, funduszy europejskich (np. programy ramowe Horyzont, polsko-norweska współpraca naukowo-badawcza i in.)
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w dyscyplinie psychologii i/lub nauk o zdrowiu w czasopismach o ugruntowanej renomie krajowej i międzynarodowej (znaczący współczynnik wpływu)
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowym będzie dodatkowym atutem

GŁÓWNE ZADANIA:
 • kierowanie zespołem realizującym badania naukowe i projekty aplikacyjne w obszarze psychologii zdrowia i pracy
 • przygotowywanie projektów badań naukowych i aplikacyjnych, w tym zgłaszanie wniosków w granowych do instytucji krajowych i międzynarodowych
 • rozwój badawczej współpracy międzynarodowej
 • realizacja projektów badawczych w tym projektów w zespołach interdyscyplinarnych
 • promowanie działań edukacyjnych i popularyzatorskich w obszarze psychologii zdrowia i pracy
 • przygotowywanie publikacji naukowych


OFERUJEMY:

 • możliwości pracy w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach
 • docenianie kreatywności i pasji naukowej


Kontakt
Zapraszamy do przesłania oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na e-mail: kadry@imp.lodz.pl (z dopiskiem w temacie „kierownik”).
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i przesłanie aplikacji zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 42 63 14 510 w godz. 10 – 14.
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Łódź, 19 lutego 2020 r.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP