Pracownik informacji naukowej

STANOWISKO/RODZAJ PRACY: pracownik informacji naukowej
MIEJSCE PRACY - KOMÓRKA ORGANIZACYJNA:
Dział Zarządzania Wiedzą
WYMIAR CZASU PRACY:
pełen etat
FORMA ZATRUDNIENIA:
umowa o pracę   


WYMAGANIA:
•    wykształcenie wyższe magisterskie
•    umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
•    znajomość programów biurowych
•    znajomość języka angielskiego w piśmie w stopniu biegłym
•    mile widziana znajomość zintegrowanego systemu bibliotecznego Symphony
•    umiejętność pracy w zespole

GŁÓWNE ZADANIA
•    wykonywanie prac bibliotecznych, w tym zakup wydawnictw,  gromadzenie, opracowanie, magazynowanie,  udostępnianie zbiorów drukowanych i elektronicznych, selekcja
•    gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników, w tym skanowanie i archiwizacja dokumentów podlegających digitalizacji
•    zbieranie, opracowanie i korekta materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących działalności Instytutu
•    tłumaczenie materiałów anglojęzycznych o Instytucie na stronę internetową

OFERUJEMY
•    szkolenia i wspieranie rozwoju zawodowego
•    atrakcyjny pakiet socjalny
•    elastyczny czas pracy

 

Kontakt

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania cv i listu motywacyjnego drogą elektroniczną e-mail: jolanta.przyluska@imp.lodz.pl z dopiskiem w temacie „informacja” lub osobiście do pok. 674 (VI piętro), ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 (wejście A) – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania (szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 42 63 14 709/510)


Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, w celu postępowania rekrutacyjnego obecnie i w przyszłości. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania przez okres 2 m-cy – po tym czasie aplikacje ulegają zniszczeniu. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku zamieszczenia danych w zakresie szerszym niż wskazane w ogłoszeniu prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922).”

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP