Pracownicy

Liczba pracowników: 315


Nazwisko i imię
Zakład Pokój Telefon E-mail
ADAMOWICZ MAŁGORZATA , Mgr
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 266 531 Malgorzata.Adamowicz@imp.lodz.pl
ANDYSZ ALEKSANDRA , Mgr
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 304 597 Aleksandra.Andysz@imp.lodz.pl
ANTOSIK ALEKSANDRA , Inż.
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 161 825 Aleksandra.Antosik@imp.lodz.pl
BAJERSKA ANNA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 317 797 Anna.Bajerska@imp.lodz.pl
BANACIŃSKA ANNA
OśRODEK REFERENCYJNY BADAń I OCENY RYZYKAZDROWOTNEGO ZWIąZANYCH Z AZBESTEM 471 562 Anna.Banacinska@imp.lodz.pl
BARTNIK WERONIKA , Inż.
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 657 weronika.bartnik@imp.lodz.pl
BARTOSIAK JOANNA
PRACOWNIA ZABURZEń RóWNOWAGI 13 750
BASIUL-JAWORSKA ALEKSANDRA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 254 541 Aleksandra.Basiul-Jaworska@imp.lodz.pl
BĄK MAREK , Dr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 131 767 Marek.Bak@imp.lodz.pl
BECHTOLD KATARZYNA , Mgr
SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ 676 722 Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.pl
BERNER ANDRZEJ , Inż.
INSPEKTOR DS. PPOż. 288 863 Andrzej.Berner@imp.lodz.pl
BIAŁACH ELŻBIETA
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 16 746
BŁĘDZKA-BORUTA DOROTA , Dr
ZAKłAD TOKSYKOLOGII I KANCEROGENEZY 352 634,613 Dorota.Bledzka-Boruta@imp.lodz.pl
BOGDAŃSKI PIOTR
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY T-1 862 piotr.bogdanski@imp.lodz.pl
BONCZAROWSKA MARZENA , Mgr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 163 824, 698 Marzena.Bonczarowska@imp.lodz.pl
BORKOWSKA MAŁGORZATA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
BORKOWSKA MONIKA , Inż.
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 657 monika.borkowska@imp.lodz.pl
BOROWIECKA TERESA , Lic.
SEKRETARIAT 372 502 Teresa.Borowiecka@imp.lodz.pl
BOROWIECKA WIKTORIA
ZAKłAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA 354 626 Wiktoria.Borowiecka@imp.lodz.pl
BORTKIEWICZ ALICJA , Prof. dr hab.
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 274 588 Alicja.Bortkiewicz@imp.lodz.pl
BRODECKI MARCIN , Mgr
LABORATORIUM WZORCóW WTóRNYCH 380, 044 536, 556 Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl
BRZEŹNICKI SŁAWOMIR , Dr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 170 823 Slawomir.Brzeznicki@imp.lodz.pl
BRZÓSKA EWELINA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 74 900 Ewelina.Brzoska@imp.lodz.pl
BUJAK-PIETREK STELLA , Dr
PRACOWNIA AEROZOLI 165 834 Stella.Bujak@imp.lodz.pl
BUKOWSKA-DAMSKA AGNIESZKA , Dr
PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII 475 568 Agnieszka.Bukowska@imp.lodz.pl
BURDELAK WERONIKA , Mgr
PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII 475 568 Weronika.Burdelak@imp.lodz.pl
CAJDLER MAŁGORZATA
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 654, 655, 656
CHMIELEWSKA-PAWLICKA AGNIESZKA , Mgr
SEKCJA PłAC 73 912 Agnieszka.Chmielewska@imp.lodz.pl
CIEŚLAK ZDZISŁAW
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 867
CZERCZAK SŁAWOMIR , Prof. dr hab.
ZAKłAD BEZPIECZEńSTWA CHEMICZNEGO 574b 701 Slawomir.Czerczak@imp.lodz.pl
CZERNECKA ILONA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 103b 720 Ilona.Czernecka@imp.lodz.pl
CZERSKA ELŻBIETA
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 66 856 Elzbieta.Czerska@imp.lodz.pl
CZUBACKA EWELINA , Dr
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 574 702 ewelina.czubacka@imp.lodz.pl
DANIA MARTA , Mgr inż.
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273 583 Marta.Dania@imp.lodz.pl
DOBROWOLSKA JOLANTA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 106 761
DOMERADZKA-GAJDA KATARZYNA , Mgr
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 47b 605,640,643 Katarzyna.Domeradzka@imp.lodz.pl
DOMIENIK-ANDRZEJEWSKA JOANNA , Dr
PEłNOMOCNIK DYREKTORA DS. DOZYMETRII 477 529 Joanna.Domienik@imp.lodz.pl
DRABEK MARCIN , Mgr
PRACOWNIA STRESU ZAWODOWEGO 307 596 Marcin.Drabek@imp.lodz.pl
DROŻDŻ DANUTA , Lic.
CENTRALNY REJESTR CHORóB ZAWODOWYCH 471 564 chozaw@imp.lodz.pl
DRZEWIECKA MAGDALENA , Mgr
SEKCJA EWIDENCJI MAJąTKU 64 828 Magdalena.Drzewiecka@imp.lodz.pl
DUDAREWICZ ADAM , Mgr
PRACOWNIA HAłASU I WIBRACJI 146 547 Adam.Dudarewicz@imp.lodz.pl
DWORNIK LUCYNA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 103B 755
DYNEL ANDRZEJ
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 76 893
DZIEWIRSKA EMILA , Mgr
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń REPRODUKCJI 483 575 Emila.Dziewirska@imp.lodz.pl
FILIPOWSKA EWA
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 272a 583 Ewa.Filipowska@imp.lodz.pl
FORTECKA BEATA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 265 550 Beata.Fortecka@imp.lodz.pl
FRAKOWSKI TOMASZ
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 867
GADZICKA ELŻBIETA , Dr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273a 590 Elzbieta.Gadzicka@imp.lodz.pl
GAJDA-SZADKOWSKA ANNA
PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA 145 526
GAJEWSKA KRYSTYNA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
GAJO AGNIESZKA , Lek.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 217 789 Agnieszka.Gajo@imp.lodz.pl
GAŁCZYŃSKI WOJCIECH , Mgr inż.
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY A1 865 Wojciech.Galczynski@imp.lodz.pl
GORZKIEWICZ MONIKA , Inż.
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 657 monika.gorzkiewicz@imp.lodz.pl
GOSZCZYŃSKA ALEKSANDRA , Mgr
OFICYNA WYDAWNICZA 282 717 mp@imp.lodz.pl
GOSZCZYŃSKA ELIZA , Mgr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 376 685 Eliza.Goszczynska@imp.lodz.pl
GOZDEK BOŻENA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
GRABOWSKA EWA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 103 753 Ewa.Grabowska@imp.lodz.pl
GREŠNER PETER , Dr
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ 352 634 Peter.Gresner@imp.lodz.pl
GROMADZIŃSKA JOLANTA , Prof. dr hab.
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 246 631 Jolanta.Gromadzinska@imp.lodz.pl
GRUSZKIEWICZ MONIKA
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 81 882 Monika.Gruszkiewicz@imp.lodz.pl
HANKE WOJCIECH , Prof. dr hab.
Z-CA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH 473 560 Wojciech.Hanke@imp.lodz.pl
HARCEJ MAŁGORZATA , Mgr inż.
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 318a 797 Malgorzata.Harcej@imp.lodz.pl
HARWAZIŃSKI ŁUKASZ , Mgr inż.
ZESPół INFORMATYKóW 585 691 Lukasz.Harwazinski@imp.lodz.pl
HILER ELŻBIETA
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234 808, 809 Elzbieta.Hiler@imp.lodz.pl
HOŁÓWKO BOGUMIŁA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 579 572 Bogumila.Holowko@imp.lodz.pl
JABŁOŃSKA EWA , Dr
ZAKłAD GENETYKI MOLEKULARNEJ I EPIGENETYKI 356 612 Ewa.Jablonska@imp.lodz.pl
JACUKOWICZ ALEKSANDRA , Mgr
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 310 593 Aleksandra.Jacukowicz@imp.lodz.pl
JADACH EWA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 138a 761, 766
JANASIK BEATA , Dr hab.
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234 806 Beata.Janasik@imp.lodz.pl
JANC MAGDALENA , Mgr
PRACOWNIA ZABURZEń RóWNOWAGI 25 731 magdalena.janc@imp.lodz.pl
JANIAK AGNIESZKA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
JANISZEWSKA-DESPERAK MARTA , Mgr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 376 685 Marta.Janiszewska@imp.lodz.pl
JANKOWSKA AGNIESZKA , Mgr
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń ZDROWIA DZIECI 474a 561
JAROSZEWSKA DOROTA , Mgr
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 22 741 Dorota.Jaroszewska@imp.lodz.pl
JEŻAK KAROLINA , Mgr inż.
ZAKłAD ZAGROżEń FIZYCZNYCH 148 669, 574 Karolina.Jezak@imp.lodz.pl
JOŃCA AGNIESZKA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757, 766
JÓŹWIAK DANUTA
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 2 727 Danuta.Jozwiak@imp.lodz.pl
JÓŹWIAK ZBIGNIEW , Dr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 275a 589 Zbigniew.Jozwiak@imp.lodz.pl
JUNAK JOANNA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 579 960 Joanna.Junak@imp.lodz.pl
JUNG BOŻENA
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ I CHORóB ZAWODOWYCH 221 800 Bozena.Jung@imp.lodz.pl
JUREWICZ BARBARA , Mgr inż.
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH -GłóWNY KSIęGOWY 382 848 Barbara.Jurewicz@imp.lodz.pl
JUREWICZ JOANNA , Dr hab.
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń REPRODUKCJI 484 567 Joanna.Jurewicz@imp.lodz.pl
KACPRZAK WIESŁAWA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 213 773
KACZMAREK EWA
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 140 521 Ewa.Kaczmarek@imp.lodz.pl
KACZOR EWA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 252 730 Ewa.Kaczor@imp.lodz.pl
KALISZCZAK ANNA
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 80a 879 Anna.Kaliszczak@imp.lodz.pl
KAŁUŻA MAŁGORZATA
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234 814 Malgorzata.Kaluza@imp.lodz.pl
KAŁUŻNY PAWEŁ , Dr
PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII 473 565 Pawel.Kaluzny@imp.lodz.pl
KAMIŃSKI ZBIGNIEW , Mgr inż.
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 257 555 Zbigniew.Kaminski@imp.lodz.pl
KAPAŁA PIOTR , Mgr inż.
DZIAł ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 384 871 Piotr.Kapala@imp.lodz.pl
KICMAN KRYSTYNA
ZAKłAD ZAGROżEń FIZYCZNYCH 284 574 Krystyna.Kicman@imp.lodz.pl
KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA MARTA , Prof. dr hab.
PRACOWNIA DERMATOLOGII 9 739 Marta.Swierczynska@imp.lodz.pl
KIERPAL-LISIECKA KINGA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 121 762, 766, 754
KLECZYŃSKA AGNIESZKA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 209 770 agnieszka.kleczynska@imp.lodz.pl
KŁOSEK MARTA , Mgr
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 80a 874
KNOL-MICHAŁOWSKA KAMILA , Mgr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 376 685 Kamila.Knol-Michalowska@imp.lodz.pl
KOBZA-SINDLEWSKA KATARZYNA , Mgr
KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA O KOSMETYKACH 133 724 Katarzyna.Kobza@imp.lodz.pl
KOŁODZIEJCZAK BARBARA
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 236 616 Barbara.Kolodziejczak@imp.lodz.pl
KONIECZKO KATARZYNA , Mgr inż.
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 575 704 Katarzyna.Konieczko@imp.lodz.pl
KORCZAK IWONA , Mgr
PRACOWNIA FONIATRYCZNA 38 729 Iwona.Korczak@imp.lodz.pl
KORNATOWSKA TERESA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 138a 761
KORZENIOWSKA ELŻBIETA , Dr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 378 686 Elzbieta.Korzeniowska@imp.lodz.pl
KOSIK DOROTA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 209 757, 766
KOSOBUDZKI MARCIN , Mgr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273 587 Marcin.Kosobudzki@imp.lodz.pl
KOSZADA-WŁODARCZYK WIESŁAWA , Mgr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273 587 Wieslawa.Koszada-Wlodarczyk@imp.lodz.pl
KOTYŁO EWA
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 686 505 Ewa.Kotylo@imp.lodz.pl
KOWALCZYK ANNA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
KOWALCZYK KORNELIA , Mgr
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ 47B 605 Kornelia.Kowalczyk@imp.lodz.pl
KOWALCZYK MONIKA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ I CHORóB ZAWODOWYCH 211 771 Monika.Kowalczyk@imp.lodz.pl
KOZAJDA ANNA , Dr
ZAKłAD ZAGROżEń FIZYCZNYCH 148 669, 574 Anna.Kozajda@imp.lodz.pl
KRAJEWSKA TAMARA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 67 857 Tamara.Krajewska@imp.lodz.pl
KRAKOWIAK ANNA , Dr hab.
KLINIKA TOKSYKOLOGII 103a 751 Anna.Krakowiak@imp.lodz.pl
KRAUZE PIOTR , Mgr inż.
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 864 Piotr.Krauze@imp.lodz.pl
KRAWCZYK ELŻBIETA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 265 553 Elzbieta.Krawczyk@imp.lodz.pl
KRÓL ANNA , Mgr
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń ZDROWIA DZIECI 474a 561 Anna.Krol@imp.lodz.pl
KRÓL MAGDALENA , Mgr inż.
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 356 611,616 Magdalena.Krol@imp.lodz.pl
KRUK BEATA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
KRZYCHOWICZ GRZEGORZ , Mgr inż.
ZESPół INFORMATYKóW 585 690 Grzegorz.Krzychowicz@imp.lodz.pl
KRZYŻAŃSKA MARZENA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA KADRAMI 92 516 marzena.krzyzanska@imp.lodz.pl
KSIĄŻEK AGNIESZKA , Lek.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH agnieszka.pakula@imp.lodz.pl
KUCHARSKA ANNA
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 282 902 Anna.Kucharska@imp.lodz.pl
KUCHARSKA MAŁGORZATA , Dr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 158 826 Malgorzata.Kucharska@imp.lodz.pl
KUKUŁA ANETA , Mgr
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 254 541 Aneta.Kukula@imp.lodz.pl
KUPCZEWSKA-DOBECKA MAŁGORZATA , Mgr inż.
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 572 707 Malgorzata.Dobecka@imp.lodz.pl
KURAŚ RENATA , Mgr
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234 814 Renata.Kuras@imp.lodz.pl
KUSZKA WIESŁAW
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234 805 Wieslaw.Kuszka@imp.lodz.pl
KUŚMIERCZYK IDA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 578 910 Ida.Kusmierczyk@imp.lodz.pl
LASKOWSKA AGNIESZKA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA KADRAMI 92 901 karieranaukowa@imp.lodz.pl
LASKOWSKA ANNA , Mgr
BIBLIOTEKA NAUKOWA 187 712 Anna.Laskowska@imp.lodz.pl
LASKOWSKI MARCIN , Mgr
SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ 675 715 Marcin.Laskowski@imp.lodz.pl
LEBKUCHEN DOROTA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA KADRAMI 92 514 kadry@imp.lodz.pl
LESICKA MONIKA , Mgr
ZAKłAD GENETYKI MOLEKULARNEJ I EPIGENETYKI 356 612 Monika.Przybek@imp.lodz.pl
LEWANDOWSKA ELŻBIETA
BIBLIOTEKA NAUKOWA 187 712 Elzbieta.Lewandowska@imp.lodz.pl
LEWANDOWSKI MARCIN
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 657,656,654
LEWAŃSKA MAGDALENA , Dr
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 12 740 Magdalena.Lewanska@imp.lodz.pl
LIGIENZA DOROTA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 121 762/766
LIGOCKA DANUTA , Dr
PEłNOMOCNIK DYREKTORA DS. JAKOśCI 687 803 Danuta.Ligocka@imp.lodz.pl
LIPIŃSKA-OJRZANOWSKA AGNIESZKA , Dr
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 224 798,780 Agnieszka.Lipinska-Ojrzanowska@imp.lodz.pl
LIPIŃSKA-PAWEŁEK MONIKA , Mgr
OFICYNA WYDAWNICZA 285 718 monika.lipinska.pawelek@imp.lodz.pl
ŁAZIŃSKA EMILIA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA KADRAMI 92 514 kadry@imp.lodz.pl
ŁOJEWSKA EWELINA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 587 839 Ewelina.Lojewska@imp.lodz.pl
ŁUBIŃSKA IWONA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 66 873
ŁUCZAK JADWIGA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 209 770 Jadwiga.Luczak@imp.lodz.pl
ŁYSZKIEWICZ MONIKA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 66 816 Monika.Lyszkiewicz@imp.lodz.pl
MACKO MARTA , Mgr inż.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 103 753 Marta.Macko@imp.lodz.pl
MADALIŃSKA DOROTA , Mgr
SEKRETARIAT 372 504 Dorota.Madalinska@imp.lodz.pl
MADER KRZYSZTOF
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 347 632
MAGNUSKA JADWIGA , Lek.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 224 798 Jadwiga.Magnuska@imp.lodz.pl
MAJAK JOANNA , Dr
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 15 747 Joanna.Majak@imp.lodz.pl
MAJEK MICHAŁ , Mgr inż.
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 93a 859, 860 Michal.Majek@imp.lodz.pl
MAKOWIEC-DĄBROWSKA TERESA , Dr hab.
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 276 582 Teresa.Makowiec-Dabrowska@imp.lodz.pl
MAMROT PAWEŁ , Mgr inż.
PRACOWNIA ZAGROżEń ELEKTROMAGNETYCZNYCH 260 559
MARCINIAK JOLANTA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 220 769 Jolanta.Marciniak@imp.lodz.pl
MARCINKIEWICZ ANDRZEJ , Dr
PRACOWNIA POLITYKI ZDROWOTNEJ 672 840 Andrzej.Marcinkiewicz@imp.lodz.pl
MARCINKOWSKA KATARZYNA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 66 886 Katarzyna.Marcinkowska@imp.lodz.pl
MARIAŃSKA MAGDA , Mgr inż.
PRACOWNIA ZAGROżEń ELEKTROMAGNETYCZNYCH 262 558 Magda.Marianska@imp.lodz.pl
MARUSIŃSKI MARIUSZ , Mgr
RADCA PRAWNY 385 512 radca@imp.lodz.pl
MĄCZYŃSKA MAGDALENA , Mgr
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 220 769 Magdalena.Maczynska@imp.lodz.pl
MERECZ-KOT DOROTA , Dr hab.
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 310 592 Dorota.Merecz-Kot@imp.lodz.pl
MIAZEK KAROLINA , Mgr
SEKCJA EWIDENCJI MAJąTKU 64 828 Karolina.Miazek@imp.lodz.pl
MICHALAK EWA , Mgr inż.
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 571 703 ewa.michalak@imp.lodz.pl
MICHALSKA EWA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 263 554 Ewa.Michalska@imp.lodz.pl
MICHALSKA IWONA
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 82 876
MICHAŁOWSKA KAMILA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 481 539 Kamila.Michalowska@imp.lodz.pl
MICHAŁOWSKA KARINA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 75 858 Karina.Michalowska@imp.lodz.pl
MICHAŁOWSKA-GABRYELCZYK AGNIESZKA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 579 909 agnieszka.michalowska@imp.lodz.pl
MIEDZIAK JOLANTA , Mgr
SEKCJA PłAC 73a 912 Jolanta.Miedziak@imp.lodz.pl
MIKOŁAJCZYK URSZULA , Mgr inż.
PRACOWNIA AEROZOLI 158 835 Urszula.Mikolajczyk@imp.lodz.pl
MIKOŁAJEWSKA KAROLINA , Mgr inż.
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 261,348 613, 812 Karolina.Mikolajewska@imp.lodz.pl
MILLER AGATA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 577 906 Agata.Miller@imp.lodz.pl
MISZCZAK EWA , Mgr
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 81 875 Ewa.Miszczak@imp.lodz.pl
MOKROSIŃSKI JAKUB , Inż.
ZESPół INFORMATYKóW 584 689 Jakub.Mokrosinski@imp.lodz.pl
MORAWSKA JOANNA , Dr
PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA 34 534 Joanna.Morawska@imp.lodz.pl
MYŚLIŃSKA MAŁGORZATA , Mgr
DZIAł ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 87 881 Malgorzata.Myslinska@imp.lodz.pl
NAJDER ANNA , Mgr
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 305 598 Anna.Najder@imp.lodz.pl
NAJDER-GAWLIK MONIKA , Lek.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 217 789 monika.najder@imp.lodz.pl
NIEŁACZNA MAŁGORZATA
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 574 702 Malgorzata.Nielaczna@imp.lodz.pl
NIEPSUJ AGNIESZKA , Mgr inż.
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 575 704 agnieszka.niepsuj@imp.lodz.pl
NOWAK IWONA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
NOWAKOWSKA-ŚWIRTA EWA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ I CHORóB ZAWODOWYCH 210 778 Ewa.Nowakowska-Swirta@imp.lodz.pl
OGIŃSKA ANETA , Mgr
SEKCJA PłAC 73 855 Aneta.Oginska@imp.lodz.pl
OGRODNIK EWA , Mgr
INSPEKTOR DS. BHP 288 517 bhp@imp.lodz.pl
OLAS-JANASZKIEWICZ ELŻBIETA , Dr
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 224 780 Elzbieta.Olas@imp.lodz.pl
OLEJNICZAK MAŁGORZATA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 213 773
OLEJNIK EDYTA , Mgr
OFICYNA WYDAWNICZA 287 903 edyta.olejnik@imp.lodz.pl
OLSZEWSKI JERZY , Dr
LABORATORIUM WZORCóW WTóRNYCH 480 540 Jerzy.Olszewski@imp.lodz.pl
OWCZAREK URSZULA , Lek.
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 14 744 Urszula.Owczarek@imp.lodz.pl
PAKULSKA DARIA , Dr
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 571 703 Daria.Pakulska@imp.lodz.pl
PANKIEWICZ JAROSŁAW
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 251b 552 Jaroslaw.Pankiewicz@imp.lodz.pl
PAPIERZ SYLWIA , Dr
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 266a 530 Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl
PAS-WYROŚLAK ALICJA , Dr
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 21 736 Alicja.Pas@imp.lodz.pl
PATORA ANNA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA , Dr hab.
ZAKłAD ZAGROżEń FIZYCZNYCH 157 522 Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl
PAWLAK BARBARA
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ 47a 604 Barbara.Pawlak@imp.lodz.pl
PAWLAK-KUBA AGNIESZKA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 766
PĄGOWSKA EWA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 138a 761
PEPŁOŃSKA BEATA , Dr hab.
PRACOWNIA EPIDEMIOLOGII 475a 682 Beata.Peplonska@imp.lodz.pl
PETRYKOWSKA ALICJA , Mgr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 377 685 Alicja.Petrykowska@imp.lodz.pl
PIASECKA-ZELGA JOANNA , Dr
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 338 653, 656, 657 Joanna.Zelga@imp.lodz.pl
PIĄTKOWSKA KAROLINA , Mgr inż.
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 580 907 Karolina.Piatkowska@imp.lodz.pl
PIECHOWSKA DARIA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 766/ 757
PIEKARSKA-WIJATKOWSKA ANNA , Dr
CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 134 725 Anna.Piekarska@imp.lodz.pl
PIERNIK GABRIELA , Mgr inż.
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 265 544 Gabriela.Piernik@imp.lodz.pl
PIOTROWSKA ALEKSANDRA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA KADRAMI 91 510 Aleksandra.Piotrowska@imp.lodz.pl
PIROWICZ ANNA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 316 794 Anna.Pirowicz@imp.lodz.pl
PISAREK ZDZISŁAWA
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 62 601 Zdzislawa.Pisarek@imp.lodz.pl
PLICHTA PIOTR , Dr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 375 577 Piotr.Plichta@imp.lodz.pl
PODSIADŁY TOMASZ , Mgr
PRACOWNIA ANALIZ METALI 256 807
POLAŃSKA KINGA , Dr hab.
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń ZDROWIA DZIECI 474 569 Kinga.Polanska@imp.lodz.pl
POLITAŃSKI PIOTR , Dr
PRACOWNIA ZAGROżEń ELEKTROMAGNETYCZNYCH 259 614 Piotr.Politanski@imp.lodz.pl
POŁEĆ MARCIN
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 656, 655, 654
PONICHTERA-OLBIŃSKA JOLANTA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
POTOCKA ADRIANNA , Dr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 312 786 Adrianna.Potocka@imp.lodz.pl
PRZYŁUSKA JOLANTA , Dr
DZIAł ZARZąDZANIA WIEDZą 674 709 Jolanta.Przyluska@imp.lodz.pl
PUCHALSKI KRZYSZTOF , Dr
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 378 686 Krzysztof.Puchalski@imp.lodz.pl
PYRZANOWSKA MARZENA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
PYŻALSKI JACEK , Dr hab.
KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 375 577 Jacek.Pyzalski@imp.lodz.pl
RACZYŃSKA ANNA
BIBLIOTEKA NAUKOWA 187 710 Anna.Raczynska@imp.lodz.pl
RADOMSKA ANNA , Mgr
SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ 186 b 711 Anna.Radomska@imp.lodz.pl
RATAJCZYK KINGA , Lek.
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 686 505
RESZKA EDYTA , Dr hab.
ZAKłAD GENETYKI MOLEKULARNEJ I EPIGENETYKI 356 627 Edyta.Reszka@imp.lodz.pl
RESZKA ROBERT
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY WARSZTAT 868
ROGALSKA IWONA , Mgr
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 88 879 Iwona.Rogalska@imp.lodz.pl
ROMEK ALICJA
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 19 737 Alicja.Romek@imp.lodz.pl
ROSIAK IZABELA , Mgr
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 141b 523 izabela.rosiak@imp.lodz.pl
ROSZAK JOANNA , Dr
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ 60 542, 604, 605 Joanna.Roszak@imp.lodz.pl
RUBASZEWSKA RENATA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
RUSICKA DOROTA , Mgr
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA POPULACJI 478a 548 Dorota.Rusicka@imp.lodz.pl
RYBACKI MARCIN , Dr
CENTRUM OCHRONY ZDROWIA PRACUJąCYCH 10 733 Marcin.Rybacki@imp.lodz.pl
RYBAK KATARZYNA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
RYDZYŃSKI KONRAD , Prof. dr hab.
DYREKTOR 372a 501 Konrad.Rydzynski@imp.lodz.pl
RZECZYCKA SYLWIA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 20 760 Sylwia.Rzeczycka@imp.lodz.pl
RZEPECKI JACEK , Dr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 131 756, 767 Jacek.Rzepecki@imp.lodz.pl
RZEŹNICKI PAWEŁ
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 867
SAKOWSKA ILONA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 65 847 Ilona.Sakowska@imp.lodz.pl
SAKOWSKI PIOTR , Mgr
PRACOWNIA POLITYKI ZDROWOTNEJ 671 676 Piotr.Sakowski@imp.lodz.pl
SIEDLECKA JADWIGA , Dr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273a 590 Jadwiga.Siedlecka@imp.lodz.pl
SIKORA-KOTECKA BARBARA
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 93 860 Barbara.Sikora@imp.lodz.pl
SITAREK KRYSTYNA , Dr
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 61 600 Krystyna.Sitarek@imp.lodz.pl
SKALSKI HENRYK , Mgr
BIURO ZAPEWNIENIA JAKOśCI 688 811 Henryk.Skalski@imp.lodz.pl
SKARBEK ALEKSANDRA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 121 762
SOBAŃSKA ZUZANNA , Mgr inż.
PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ 47b 605 zuzanna.sobanska@imp.lodz.pl
SOĆKO RENATA , Dr
PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO 572 707 Renata.Socko@imp.lodz.pl
STANISŁAWSKA MAGDALENA , Mgr
PRACOWNIA ANALIZ METALI 234, 168 818 Magdalena.Stanislawska@imp.lodz.pl
STAŃCZAK ALEKSANDER , Mgr
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 307 596 Aleksander.Stanczak@imp.lodz.pl
STEJSKAŁ ANNA , Mgr
DZIAł FARMACJI SZPITALNEJ 32 779 Anna.Stejskal@imp.lodz.pl
STELMASZCZYK AGNIESZKA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
STĘPNIK MACIEJ , Dr hab.
ZAKłAD TOKSYKOLOGII I KANCEROGENEZY 60a 602 Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl
STODULSKA ELŻBIETA
SEKCJA ORGANIZACJI SZKOLEń 175 665 szkolen@imp.lodz.pl
SUKIENNICZAK-KUCHARSKA KATARZYNA , Mgr
DZIAł ZARZąDZANIA PROJEKTAMI, INNOWACJI I WDROżEń 580 980 katarzyna.kucharska@imp.lodz.pl
SUSKA EWA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 317 797 Ewa.Suska@imp.lodz.pl
SWARZYŃSKA MARTA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
SYNAKOWSKI ZENON
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 868
SZADKOWSKA-STAŃCZYK IRENA , Prof. dr hab.
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń ZDROWIA DZIECI 472 576 Irena.Szadkowska-Stanczyk@imp.lodz.pl
SZEWCZYK HALINA
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 346 656,655, 654 Halina.Szewczyk@imp.lodz.pl
SZEWCZYK ZBIGNIEW
DZIAł ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 87 878 Zbigniew.Szewczyk@imp.lodz.pl
SZPARAGA MATEUSZ , Mgr
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 47A 604 mateusz.szparaga@imp.lodz.pl
SZULC JOANNA , Mgr
LABORATORIUM BADAń PRODUKTóW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCHW SYSTEMIE JAKOśCI GMP 339 662 Joanna.Szulc@imp.lodz.pl
SZUREK JUSTYNA , Mgr
OFICYNA WYDAWNICZA 287 903 publish_2@imp.lodz.pl
SZYJKOWSKA AGATA , Dr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 275 581 Agata.Szyjkowska@imp.lodz.pl
SZYJKOWSKA IWONA
PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROżEń ZDROWIA DZIECI 345 616 Iwona.Szyjkowska@imp.lodz.pl
SZYMAŃSKA BOŻENA , Mgr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 318 797 Bozena.Szymanska@imp.lodz.pl
ŚCIEGLIŃSKA MAŁGORZATA , Lic.
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA MARIOLA , Prof. dr hab.
KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII 686a 520 Mariola.Sliwinska@imp.lodz.pl
ŚLUSARCZYK HANNA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 106 761
ŚWIĄTKOWSKA BEATA , Dr hab.
OśRODEK REFERENCYJNY BADAń I OCENY RYZYKAZDROWOTNEGO ZWIąZANYCH Z AZBESTEM 472 566 Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
ŚWIDERSKA-KIEŁBIK SYLWIA , Dr
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 3 639 Sylwia.Swiderska@imp.lodz.pl
ŚWIERCZ RADOSŁAW , Dr
PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOśCI 347 633 Radoslaw.Swiercz@imp.lodz.pl
TARKA SŁAWOMIR
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY wars 868
TOMCZAK PAULINA , Mgr
DZIAł ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 384 872 Paulina.Tomczak@imp.lodz.pl
TOMICKA MAŁGORZATA , Mgr
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 671 670 Malgorzata.Tomicka@imp.lodz.pl
TULIŃSKA ANNA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 209 770 Anna.Tulinska@imp.lodz.pl
TUŁODZIECKA-CHRZANOWSKA IWONA , Mgr
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 80a 874 Iwona.Tulodziecka@imp.lodz.pl
TWARDOWSKA EWA , Mgr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 352 634 Ewa.Twardowska@imp.lodz.pl
TYBOR-CZERWIŃSKA MAJA , Mgr
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 254 553 Maja.Tybor-Czerwinska@imp.lodz.pl
URBANIAK MAŁGORZATA , Lek.
OśRODEK KSZTAłCENIA LEKARZY W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO 485 563
URBAŃSKA MAGDALENA , Mgr
ZAKłAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA 354 626 Magdalena.Urbanska@imp.lodz.pl
VIEBIG PIOTR , Mgr
ZAKłAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII 273 587 Piotr.Viebig@imp.lodz.pl
WALCZAK KATARZYNA , Mgr
LABORATORIUM WZORCóW WTóRNYCH 481 548 Katarzyna.Walczak@imp.lodz.pl
WALKOWIAK MARZENA , Mgr
PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA 14 644 marzena.walkowiak@imp.lodz.pl
WALUSIAK-SKORUPA JOLANTA , Prof. dr hab.
KLINIKA CHORóB ZAWODOWYCH I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 220 775 Jolanta.Walusiak-Skorupa@imp.lodz.pl
WASILEWSKA HALINA
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 74 853 Halina.Wasilewska@imp.lodz.pl
WASZKOWSKA MAŁGORZATA , Dr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 304 594 Malgorzata.Waszkowska@imp.lodz.pl
WAWRZYNIAK ANNA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 138a 762,757
WĄSOWICZ WOJCIECH , Prof. dr hab.
ZAKłAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA 353 625 Wojciech.Wasowicz@imp.lodz.pl
WESOŁOWSKI WIKTOR , Dr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 160 822 Wiktor.Wesolowski@imp.lodz.pl
WĘGRZYNOWSKA-GRABOWSKA ANNA
SEKCJA ORGANIZACJI SZKOLEń 175 680 Anna.Grabowska@imp.lodz.pl
WĘŻYK AGATA , Mgr
ZAKłAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY 307 594 Agata.Wezyk@imp.lodz.pl
WIDERSKA MARIOLA
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 319 795 Mariola.Widerska@imp.lodz.pl
WIDZIŃSKA-SZTRĄF PATRYCJA , Lic.
DZIAł ZAMóWIEń PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA 384 573
WIECZOREK EDYTA , Dr
ZAKłAD GENETYKI MOLEKULARNEJ I EPIGENETYKI 356a 611 Edyta.Wieczorek@imp.lodz.pl
WIECZORKIEWICZ ELŻBIETA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 121 762
WINNICKA RENATA , Dr
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI TOKSYKOLOGICZNEJ 319a 796 Renata.Winnicka@imp.lodz.pl
WISZNIEWSKA MARTA , Dr hab.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 218 776 Marta.Wiszniewska@imp.lodz.pl
WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF
ZESPół INFORMATYKóW 584 693 Krzysztof.Wisniewski@imp.lodz.pl
WITKOWSKA ANNA , Lek.
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 217 789 Anna.Witkowska@imp.lodz.pl
WLAZŁY-KARASEK MARZENA , Lek.
PRZYCHODNIA CHORóB ZAWODOWYCH 21 736 Marzena.Karasek@imp.lodz.pl
WŁODARCZYK DOROTA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
WODZIŃSKA MONIKA , Mgr
DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWY 382 849 Monika.Wodzinska@imp.lodz.pl
WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA , Mgr
OFICYNA WYDAWNICZA 282 584 ijomeh@imp.lodz.pl
WOJDA MARIOLA , Mgr
PRACOWNIA POLITYKI ZDROWOTNEJ 673 671 Mariola.Wojda@imp.lodz.pl
WOJKOWSKA ILONA
DZIAł ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY hot 708 Ilona.Wojkowska@imp.lodz.pl
WOJNO-KULIŃSKA JOLANTA
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ I CHORóB ZAWODOWYCH 218 772,777 Jolanta.Kulinska@imp.lodz.pl
WOLNIAKOWSKA ANNA , Mgr
PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA 141b 523 Anna.Wolniakowska@imp.lodz.pl
WOŹNIAK ELŻBIETA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
WOŹNIAK EWELINA , Mgr
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 122 757
WRODYCKI WITOLD , Dr
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 224 798
WYHOWSKA VIOLETTA
ODDZIAł TOKSYKOLOGII 138a 761
ZABOROWSKA BOGUMIŁA
ODDZIAł CHORóB ZAWODOWYCH 209 770 Bogumila.Zaborowska@imp.lodz.pl
ZABOROWSKI KAMIL , Mgr
PRACOWNIA HAłASU I WIBRACJI 143 830 Kamil.Zaborowski@imp.lodz.pl
ZAMOJSKA-DANISZEWSKA MAŁGORZATA , Mgr
PRACOWNIA HAłASU I WIBRACJI 156 525 Malgorzata.Zamojska@imp.lodz.pl
ZAMYSŁOWSKA-SZMYTKE EWA , Dr hab.
PRACOWNIA ZABURZEń RóWNOWAGI 8 748 Ewa.Zamyslowska@imp.lodz.pl
ZIELEZIŃSKA-GACH AGNIESZKA
PRACOWNIA OCENY NARAżENIA ZAWODOWEGO 263 554 Agnieszka.Zielezinska-Gach@imp.lodz.pl
ZIELIŃSKI MAREK , Dr
PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJIORGANICZNYCH 71, 352 804, 634 Marek.Zielinski@imp.lodz.pl
ZMYŚLONY MAREK , Prof. dr hab.
ZAKłAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 481a 557 Marek.Zmyslony@imp.lodz.pl
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP