Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

Sekretariat:
tel.: (48) 42 631 45 02
tel.: (48) 42 631 45 04
fax: (48) 42 656 83 31
e-mail: impx@imp.lodz.pl

Adres ePUAP: IMP/Skrytka ESP


Inspektor Ochrony Danych
mgr Małgorzata Tomicka
iod@imp.lodz.pl

 

 
Dyrektor
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel. 42 631 45 02
tel. 42 631 45 04Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 60Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
dr hab. Zbigniew Matyjas
tel. 42 631 48 48
 

 
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP
tel. 42 631 47 76 
 
 
Pełnomocnik Dyrektora ds.Planowania i Rozwoju
mgr Kamilla Szcześniak
tel. 42 631 49 60Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
dr Danuta Ligocka
tel. 42 631 48 03Pełnomocnik Dyrektora ds. Dozymetrii
dr Joanna Domienik-Andrzejewska
tel. 42 631 45 39


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
mgr inż. Agnieszka Zdziarska
tel. 42 631 46 91


 
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
dr Elżbieta Korzeniowska
tel. 42 631 46 86

Zakład Epidemiologii Środowiskowej

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 65

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz
tel. 42 631 45 83

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy

dr Małgorzata Waszkowska
tel. 42 631 45 92

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych
i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP
dr Joanna Piasecka-Zelga
tel. 42 631 46 53

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP
tel. 42 631 46 02

Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel. 42 631 46 26

Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
prof. dr hab. Edyta Reszka
tel. 42 631 46 27


Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel. 42 631 47 02

Zakład Ochrony Radiologicznej

prof. dr hab. Marek Zmyślony
tel. 42 631 45 39

Zakład Zagrożeń Fizycznych

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel. 42 631 45 22

Dział Zarządzania Wiedzą
dr Jolanta Przyłuska
tel. 42 631 47 09

Sekcja Informacji Naukowej i Szkoleń
tel. 42 631 46 80


Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP
tel. 42 631 47 69


Klinika Toksykologii
dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP
tel. 42 631 47 53

 
Klinika Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 05
Rejestracja pacjentów tel. 42 631 47 29

Dział Farmacji Szpitalnej
mgr Monika Lis
tel. 42 631 47 79

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów
dr med. Jacek Rzepecki
tel. 42 631 47 67

Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego
dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz
tel. 42 631 48 40

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Karina Michałowska
tel. 42 631 48 58 

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr inż. Michał Majek
tel. 42 631 48 60

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Paulina Tomczak
tel. 42 631 48 72Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń
mgr Joanna Junak
tel. 42 6314 960

Zespół Informatyków

mgr inż. Agnieszka Zdziarska
tel. 42 631 46 91
 

Sekretariat
lic. Teresa Borowiecka
tel. 42 631 45 02

mgr Dorota Madalińska
tel. 42 631 45 04

Dział Zarządzania Kadrami
mgr Aleksandra Piotrowska
tel. 42 631 45 10

Oficyna Wydawnicza

mgr Monika Lipińska-Pawełek
tel. 42 631 47 18
 
Radca Prawny
mgr Mariusz Marusiński
tel. 42 631 45 12

Inspektor ds. bhp
mgr Ewa Ogrodnik
tel. 42 631 45 17

Inspektor ds. ppoż.
Inspektor ds. obronnych
inż. Andrzej Berner
tel. 42 631 48 63Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP