Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź


Adres ePUAP: IMP/Skrytka ESP


Inspektor Ochrony Danych
mgr Małgorzata Tomicka
iod@imp.lodz.pl

 

 
Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 
 
Biuro Dyrektora:
tel.: (48) 42 631 45 04
tel.: (48) 42 631 45 02
fax: (48) 42 656 83 31

e-mail: impx@imp.lodz.pl
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 60Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
dr hab. Zbigniew Matyjas
tel. 42 631 48 49
 

Główna Księgowa

mgr Edyta Skonieczna
tel. 42 631 48 53  
 

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP
tel. 42 631 47 69 
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
dr Danuta Ligocka
tel. 42 631 48 03Pełnomocnik Dyrektora ds. Dozymetrii
dr Joanna Domienik-Andrzejewska
tel. 42 631 45 39


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
mgr inż. Agnieszka Zdziarska
tel. 42 631 46 91


 
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
dr Elżbieta Korzeniowska
tel. 42 631 46 86

Zakład Epidemiologii Środowiskowej

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 60

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz
tel. 42 631 45 83

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy

dr Małgorzata Waszkowska
tel. 42 631 45 92

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych
i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP
dr Joanna Piasecka-Zelga
tel. 42 631 46 53

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
dr hab. med. Maciej Stępnik prof. IMP
tel. 42 631 46 02

Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel. 42 631 46 26

Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
prof. dr hab. Edyta Reszka
tel. 42 631 46 27


Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
dr hab. Joanna Jurewicz prof. IMP
tel. 42 631 45 67


Zakład Ochrony Radiologicznej

prof. dr hab. Marek Zmyślony
tel. 42 631 45 39

Zakład Zagrożeń Fizycznych

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel. 42 631 45 47


Dział Zarządzania Wiedzą
dr Jolanta Przyłuska
tel. 42 631 47 09


Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP
tel. 42 631 47 69


Klinika Toksykologii
dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP
tel. 42 631 47 53

 
Klinika Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 21


 
Szkoła Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy
dr hab. n. med. Beata Świątkowska prof. IMP
tel. 42 631 45 66Dział Farmacji Szpitalnej
mgr Monika Lis
tel. 42 631 47 79

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów
dr med. Jacek Rzepecki
tel. 42 631 47 67
 
Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego
dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz
tel. 42 631 48 40

Dział Administracyjno-Techniczny
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Jarosław Lizińczyk
tel. 42 631 48 72Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń
mgr Agata Olszewska
tel. 42 631 49 09Zespół Informatyków

Krzysztof Wiśniewski
tel. 42 631 46 93
 


Dział Kadr i Płac
mgr Marzena Goleń-Kurta
tel. 42 631 45 10Oficyna Wydawnicza

mgr Monika Lipińska-Pawełek
tel. 42 631 47 18
 
Radca Prawny
mgr  Irena Gwiazda-Nowak
tel. 42 631 48 31
Inspektor ds. bhp
mgr Ewa Ogrodnik
tel. 42 631 45 17Inspektor ds. ppoż.
Inspektor ds. obronnych
inż. Andrzej Berner
tel. 42 631 48 63Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP