AZAPUZA 80 18 WO zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do realizacji projektu naukowego | AZAPUZA 72 18 WO zakup i dostawa wzorców analitycznych metabolitów ftalanów | AZAPUZA 73 18 WO Zakup i dostawa materiałów przeznaczonych do realizacji badań naukowych | AZAPUZA 79 18 WO Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych | Zakup i dostawa zestawu Elisa do analiz | Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego AZAPUZA 77 18 WO | AZAPUZA 71 18 WO zakup i dostawa zestawu Elisa Human Type II | Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych AZAPUZA/68/18/WO | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów AZAPUZA/67/18/WO | Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru absorpcji atomowej AZAPUZA/66/18/WO | Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego AZAPUZA/63/18/WO | Kwalifikacja pacjenta i przekazanie materiału badawczego oraz biologicznego AZAPUZA/61/18/WO | Transport materiału biologicznego przygotowanie oraz przechowywanie próbek krwi i tkanki | Odczynniki chemiczne - analiza markerów metylacji i demetylacji DNA | Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i zestawu do oceny fragmentacji DNA AZAPUZA/44/18/WO | Zakup i dostawa płytek ekstrakcyjnych do analiz chromatograficznych 42 18 wo | Zakup i dostawa płytek ekstrakcyjnych do analiz chromatograficznych | Zakup i dostawa stożków platynowych przeznaczonych do realizacji prac badawczych AZAPUZA 36 18 WO | Zakup i dostawa środków do dekontaminacji, odczynników do biologii molekularnej... AZAPUZA 35 18 WO | Zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do realizacji celów badawczych AZAPUZA 27 18 WO | Zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do celów badawczych AZAPUZA 26 18 WO | Zakup i dostawa zestawów do oznaczeń biochemicznych na mikropłytce | AZAPUZA 21 18 WO Zakup i dostawa odczynników na potrzeby realizacji prac badawczych | Zakup i dostawa odczynników na potrzeby realizacji prac badawczych AZAPUZA 18 18 WO | Zakup i dostawa wzorców analitycznych metabolitów ftalanów | Ocena badań neurologicznych i interpretacja zapisów badań EEG | Dostarczenie, scharakteryzowanej pod względem fizyko-chemicznym, zawiesiny siarczku molibdenu(IV) (MoS2) w postaci nano- i mikro | Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych AZAPUZA 64 17 WO | Zakup i dostawa odczynników do biologii molekularnej | Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych przeznaczonych do kontynuacji badań naukowych | Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji zadań naukowych | Zakup i dostawa zestawów do oznaczania AMH i INHIBIN B oraz Dihydrotestosteronu | Zakup i dostawa materiałów referencyjnych i materiałów odniesienia | Wykonanie analizy mikrobiologicznej na potrzeby realizacji projektu naukowego | Zakup i dostawa zestawu zawierającego audiometr diagnostyczny | Zakup i dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji projektu naukowego | Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego | Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do spektrofotometru dla IMP w Łodzi | Zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do realizacji projektu naukowego realizowanego przez IMP | Zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do realizacji projektu naukowego


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP