Świadczenie usług transportu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 26 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia 25 | Rozszerzenie użyteczności oprogramowania obsługującego bazę danych osób zawodowo narażonych | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych 19 | Usługa odbioru odpadów fotograficznych oraz tworzyw sztucznych 17 | Zakup i dostawa komory laminarnej 13 | Usługę odbioru transportu utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz dostawę pojemników na odpady 15 | Zakup aparatu do Real Time PCR wraz z laptopem i oprogramowaniem 10 | Świadczenie usług transportu medycznego 14 | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 8 | Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania porządku i czystości na zewnątrz budynków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 6 | Zakup i dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych 5 | Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych 4 | Dostawa wyrobów medycznych opatrunki rękawice 61 | Dostawa produktów farmaceutycznych środków dezynfekcyjnych 60 | Świadczenie usług transportu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 55 | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej 54 | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji seminarium oraz konwersatoriów 52 | Produkcja wideoklipów 51 | Zakup i dostawa materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem 49 | Utrzymanie zarządzanie i administrowanie strony internetowej oraz prowadzenie reklamy projektu w internecie 48 | Zakup i dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych 50 | Wykonanie broszur w formie online i drukowanej oraz ulotki w formie drukowanej dla Kliniki Chorób Zawodowych 47 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia 43 | Świadczenie usług doradczych na rzecz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Odbiór transport i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z dostawą pojemników na odpady 22 | Przygotowanie do druku łącznie z drukiem monografii Choroby zawodowe w Polsce w 2019 | AZAPUZA/21/20/WO Świadczenie usług pralniczych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych naprawa i konserwacja drukarek 18 | AZAPUZA 12 20 WO Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania porządku i czystości na zewnątrz | AZAPUZA 13 20 WO Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,OC, ubezpieczenie komunikacyjne | Druk oprawa i dostawa książek broszur i ulotek 2020 | Odbiór transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych 2020 | Zakup i dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych 2020 | Prace konserwacyjno serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON 2020 | AZAPUZA/89/19/WO Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2019 | AZAPUZA/77/19/WO Dostawa materiałów promocyjnych ( kalendarze) wraz z indywidualnym 2 | Produkcja wideoklipow 2019 72 | AZAPUZA/71/19/WO Dostawa materiałów promocyjnych ( kalendarze)dla IMP w Łodzi | AZAPUZA/67/19/WO Dostawa materiałów promocyjnych ( pendrive, smycze) | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych wraz z odczynnikami 64 | AZAPUZA/48/19/WO-Przygotowanie graficzne i druk raportu | 46 19 Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | AZAPUZA/42/19/WO Zakup i dostawa używanego chromatografu gazowego SRI do oznaczania glikolu etylenowego | Utrzymanie zarządzanie i administrowanie stroną internetową prowadzenie reklamy projektu w internecie | Utrzymanie zarządzanie i administrowanie strony wraz z zaprojektowaniem i poprowadzeniem kampanii w Google AdWords i na Faceboo | Świadczenie usług kserograficzno poligraficznych 2019 | AZAPUZA/21/19/WO Świadczenie usług pralniczych dla IMP 2019 | Zakup i dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych 2 | Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP