Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego postępowanie 2 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla IMP w Łodzi_2018 | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na dwa lata | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych AZAPUZA 25 18 PN | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2018 | Zakup i dostawa gazów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi znak AZAPUZA 15 18 PN | Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Zakup i dostawa zamrażarki szafowej głębokiego mrożenia_2018 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2018 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA2/18/PN | Zakup i dostawa czytnika dozymetrów termoluminescencyjnych | Świadczenie usług transportu medycznego AZAPUZA/97/17/PN | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla IMP 2017 | Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Instytutu Medycyny Pracy | Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury informatycznej_ | Zorganizowanie i obsługa 2 dniowej konferencji | Inwestycja budowlana obejmująca modernizację zaplecza badawczego | Zorganizowanie i obsługa 1 dniowej konferencji


Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

AZAPUZA/34/18/PN

 

Termin składania ofert: 21.05.2018 godzina: 10:00 ulega zmianie na 23.05.2018 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.05.2018 godzina: 11:00 ulega zmianie na 23.05.2018 godzina: 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1A-Formularz asortymentowo-cenowy

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.05.2018

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ z dn. 17.05.2018

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ cześć 2 z dn.17.05.2018

Informacja  z otwarcia  art.86 ust.5

Informacja o wynikach postępowania z dn. 05.06.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP