Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 2019 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019 1 | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 2 | REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


AZAPUZA /96/18/PN

Zakup i dostawa środków czystości dla IMP w Łodzi

 

Termin składania ofert: 20.11.2018 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.11.2018 godzina: 11.00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 A,2B,2C -Formularz asortymentowo-cenowy

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ z dn. 15.11.2018

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie załącznika 2B  z dn. 15.11.2018

Załącznik nr 2 B -Formularz asortymentowo -cenowy -MODYFIKACJA z dn. 15.11.2018

Informacja z art 86 ust.5 z dnia 20.11.2018

Informacja o wynikach postępowania -06.12.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP