Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | AZAPUZA 92 18 PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej | AZAPUZA 62 18 PN Realizacja zadania inwestycyjnego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej


„ Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

        Oznaczenie sprawy: AZAPUZA/49/18/PN

 

Termin otwarcia ofert 29.06.2018 godzina 12.00

Termin składania ofert 29.06.2018 godzina 11.00

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.06.2018

SIWZ PO MODYFIKACJI Z DNIA 25.06.2018 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 25.06.2018 

 PYTANIA I WYJAŚNIA Z DNIA 26.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 06.07.2018

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP