Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 2019 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019 1 | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 2 | REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy

 

Termin składania ofert: 03.12.2018 godzina: 10:00 ulega zmianie na 05.12.2018 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 godzina: 11:00 ulega zmianie na 05.12.2018 godzina: 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1 A-Formularz asortymentowo-cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.11.2018

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 29.11.2018

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ z dn. 30.11.2018

Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 - 05.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -27.12.2018

Sprostowanie dla pakietu 21 (N4) -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -28.12.2018

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP