Zakup i dostawa sprzętu komputerowego postępowanie 2 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla IMP w Łodzi_2018 | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na dwa lata | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych AZAPUZA 25 18 PN | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2018 | Zakup i dostawa gazów medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi znak AZAPUZA 15 18 PN | Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Zakup i dostawa zamrażarki szafowej głębokiego mrożenia_2018 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2018 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA2/18/PN | Zakup i dostawa czytnika dozymetrów termoluminescencyjnych | Świadczenie usług transportu medycznego AZAPUZA/97/17/PN | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla IMP 2017 | Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Instytutu Medycyny Pracy | Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury informatycznej_ | Inwestycja budowlana obejmująca modernizację zaplecza badawczego


Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi znak: AZAPUZA/25/18/PN

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 kwietnia 2018 roku godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1a formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

Załącznik nr 1 b formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 5b

Informacja z art. 86 ust. 5 pzp  

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP