AZAPUZA/65/19/PN Zakup i dostawa zestawu pomiarowego (GCxGC-TOF MS) | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej 68 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 66 | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów 57 | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego_2019 | AZAPUZA/50/19/PN Usługa utrzymania porządku i czystości wewnatrz budynków IMP w Łodzi | AZAPUZA 49 19 PN Zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego seminarium oraz 1-dniowej konferencji | AZAPUZA/45/19/PN Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 | Zorganizowanie Warsztatów IMP Łódź 2019 Ochrona przed PEM | Realizacja zadania inwestycyjnego Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Adaptacja pomieszczeń | AZAPUZA/40/19/PN ZAKPU I DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ oraz ZESTAWU SPEKTROMETRU MAS LC-MS/MS | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów 2019 2 | Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 firmy Phadia NPZ | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas b221 2019 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia dla pacjentów IMP | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2 2019 | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 2019 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019 1 | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 2 | REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru
Cobas b221
 
AZAPUZA/32/19/PN
 
Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina: 10:00
 
Termin otwarcia ofert: 14.06.2019 godzina: 11:00
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ  z załącznikami
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ z dn. 11.06.2019
 
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 11.06.2019
 
SIWZ po modyfikacji - 11.06.2019
 
Informacja na podstawie art. 86 ust.5
 
Informacja o wynikach postępowania -26.06.2019
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP