AZAPUZA/44/20/PN Dostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej | AZAPUZA/33/20/PN Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej | Zakup i dostawa filmów dozymetrycznych wraz z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do ich wywoływania 38 | AZAPUZA 41 20 PN Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych | Zakup i dostawa chromatografu gazowego dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów 35 | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych 2020 | AZAPUZA/25/20/PN Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP –powtórka 4 pakiety | AZAPUZA/20/20/PN Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP 2020 | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla IMP 2020 | Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu | AZAPUZA 5 20 PN Zakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO 2020 | AZAPUZA/90/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 13 pakietów | Zakup i dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem 85 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 84 2019 | AZAPUZA/76/19/PN Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych 2019


Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

AZAPUZA/10/20/PN
 
Termin składania ofert: 05.03.2020 godzina: 10:00 ulega zmianie na 09.03.2020 godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert:05.03.2020 godzina: 11:00 ulega zmianie na 09.03.2020 godzina: 11:00
 
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 A-Formularz asortymentowo-cenowy
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań i odpowiedzi do SIWZ z dn.03.03.2020

Modyfikacja treści SIWZ z dn.03.03.2020

Załącznik nr 1 A - MODYFIKACJA-Formularz asortymentowo-cenowy

 

Informacja z otwarcia ofert -art.86 ust.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu pakietu nr 6,13,14

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP