Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 firmy Phadia NPZ | Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konwersatoriów | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas b221 2019 | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia dla pacjentów IMP | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2 2019 | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji 2019 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2019 | Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych na bieżące potrzeby IMP 2019 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2019 1 | Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 2 | REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE ZAGRANICZNE | Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy_2018 | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Termin składania ofert do dnia: 18 grudnia 2018 r. godziny 11:00

Termin otwarcia ofert dnia: 18 grudnia 2018 r. godzina 12:00

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP