Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Zakup i dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | AZAPUZA 92 18 PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji | Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej | AZAPUZA 62 18 PN Realizacja zadania inwestycyjnego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI | AZAPUZA/64/18/PN Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem całodziennego wyżywienia AZAPUZA/58/18/PN | Zakup i dostawa zestawu komputerowego | Zakup zestawu komputerowego | Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego reprezentatywnego badania sondażowego | Rekrutacja uczestników, zorganizowanie i obsługa 1-dniowego konwersatorium | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów w okresie 3 lat | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem AZAPUZA/49/18/PN | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do gazometru Cobas 2018 | Dzierżawa centrali telefonicznej wraz z podpisaniem umowy na usługi telefonii stacjonarnej


Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI wśród pracowników firm.

Termin składania ofert do dnia21 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00, zmiana terminu składania ofert na dzień 24 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert 21 sierpnia 2018 r. godzina 11:00, zmiana terminu otwarcia ofert dnia 24 sierpnia 2018 r. godzina 11:00

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu, zmianie zapisów SIWZ, modyfikacji SIWZ

SIWZ - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP